پایان نامه ارشد

بررسی رفتار مدیران در پیش بینی شرایط آتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس – دانلود پایان نامه …

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه دقت پیش بینی بهای عوامل تولید توسط مدیران در زمان انتشار گزارشات پیش بینی مدیریت

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

9 – 1 اهمیت پژوهش

از آنجایی که گزارشات پیش بینی مدیریت، در سالهای گذشته بصورت پراکنده توسط بعضی شرکت ها ارائه      می گردید و در سالهای اخیر نیز این گزارشات بصورت منظم تری ارائه می گردد و نیز با در نظر داشتن رونق بورس   اوراق بهادار تهران در سالهای اخیر، این پژوهش می تواند کمکی برای تجزیه و تحلیل بهتر اطلاعات گزارش شده و افشائات اجباری و اختیاری که توسط مدیران ارائه می گردد؛ برای سرمایه گذاران و سایر بهره گیری کنندگان باشد.

حسابرسان و تحلیلگران مالی نیز از طریق مقایسه روابط میان اطلاعات مالی و غیر مالی، منطقی بودن مبالغ صورت های مالی را ارزیابی می کنند. آنها هنگام اجرای روش های تحلیلی، فرض می کنند که هزینه ها متناسب با نوسان های فروش، تغییر می کنند. پس، درک بهتر از اندازه صحت گزارشات پیش بینی مدیریت،  می تواند باعث بهبود اجرای رویه های تحلیلی گردد.

10 – 1 قلمرو پژوهش

قلمرو پژوهش از نظر مکانی، شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که شرکتهای نمونه بصورتی انتخاب شدند که، حداقل اطلاعات و داده های مورد نیاز برای آزمایش فرضیه را دارا باشند.

قلمروتحقیق از نظر زمانی، مربوط به گزارشهای مالی ارائه شده برای سال مالی منتهی به1387 لغایت 1391          می باشد.

قلمروتحقیق از نظر موضوعی، اطلاعاتی در مورد مطالعه دقت برآورد بهای عوامل تولید توسط مدیران در زمان انتشار گزارشات پیش بینی مدیریت ارائه خواهد گردید.

11- 1 روش پژوهش

این پژوهش براساس هدف از نوع کاربردی و داده های آن با بهره گیری از رویکرد گذشته نگر یا پس رویدادی و با روش آرشیوی (بهره گیری از اطلاعات ارائه شده توسط بورس اوراق بهادارتهران) واز نوع توصیفی طرح ریزی شده می باشد. برای تجزیه وتحلیل داده ها و آزمون فرضیه پژوهش ازآمار استنباطی بهره گیری می گردد. جامعه آماری هم کلیه شرکتهای پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران که گزارشات پیش بینی مدیریت از نوع حسابرسی شده، از سال (1387) هجری شمسی تا پایان سال (1391) هجری شمسی و دارا بودن حداقل اطلاعات و داده های مورد نیاز برای آزمایش فرضیه، می باشد.

گردآوری منابع و داده ها در دو گام صورت می پذیرد؛ در گام اول با بهره گیری از مقالات لاتین در ارتباط با موضوع که تعداد آن به علت جدید بودن پژوهش، معدود بوده می باشد. گام دوم بهره گیری از اطلاعات رسمی ارائه شده توسط

بورس اوراق بهادار تهران که بصورت آرشیوی بوده می باشد؛ صورت پذیرفته می باشد. همچنین مدل به گونه ای طراحی شده که اگر جهت پیش بینی فروش و فروش واقعی عکس هم باشد؛ نمونه از تجزیه و تحلیل حذف خواهد گردید. نحوه ی گردآوری و انتخاب نمونه، در فصل مربوط به صورت تفضیلی اظهار خواهد گردید.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف علمی:

پس، اگرسرمایه گذاران تصور کنند که چسبندگی هزینه ها، دقت پیش بینی سود را کاهش می دهد، اطمینان آنها به سود های تحقق یافته نیز کاهش می یابد.

از آنجایی گزارشات پیش بینی مدیران می تواند اطلاعات مفیدی در ارتباط با چشم انداز احتمالی واحد انتفاعی در اختیار تصمیم گیرندگان قرار دهد؛ شناخت وتعیین اندازه اشتباه مدیریت در پیش بینی خود، از شرایط واقعی آتی می تواند باعث عمق بخشی به تصمیمات و منطقی تر شدن تصمیمات مدیریت و سایرتصمیم گیرندگان، گردد.

  1. درک رفتار مدیران در پیش بینی شرایط آتی
  2. درک و شناخت اختلاف بین گزارشات واقعی و گزارشات پیش بینی مدیریت
  3. کمک به سرمایه گذاران، با عیان سازی اندازه اختلاف پیش بینی مدیریت و واقعیت
  4. کمک به مدیران به مقصود اصلاح پیش بینی های خود درآینده و در نتیجه بهبود بودجه بندی مدیریت
  5. 5. بهبود ادبیات رفتار مدیریت در پیش بینی آینده، رفتار هزینه وچسبندگی هزینه

مطالعه دقت پیش بینی بهای عوامل تولید توسط مدیران در زمان انتشار گزارشات پیش بینی مدیریت

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

You may also like...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *