مقالات و پایان نامه های سری سیزدهم

سامانه پژوهشی – بررسی عوامل موثر بر جذب تورسیم و گردشگر به شهرستان سرعین- قسمت ۱۲

رشد گردشگری در کشورهای صنعتی و در حال توسعه باعث ایجاد مشاغل بسیاری (عمدتاً نیمه حرفه ای و غیرحرفه ای) شده است. به علت وابستگی مستقیم بسیاری از صنایع به گردشگری (مهمانداری، حمل ونقل، تسهیلات رفاهی، سرگرمی، آژانس های مسافرتی و خدمات جانبی، امور اداری، امور مالی، امور سلامتی و بهداشتی و غیره)، ارزیابی کلیه تاثیرات گردشگری بر اشتغال بسیار مشکل است. به علاوه، گردشگری به طور غیرمستقیم از جانب چند صنعت دیگر مانند: ساختمان، کشاورزی، تولید و آماده سازی حفظ و تقویت می گردد.
تاثیر گردشگری براشتغال در بسیاری از کشورهای کوچک به گونه ای قابل ملاحظه است که سبب وابستگی این کشورها به این صنعت و درآمد حاصل از آن شده است. در بسیاری از کشورهای کارائیب، ۵۰ درصد از جمعیت شاغل ، در استخدام بخش گردشگری یا صنایع وابسته به آن هستند. برعکس، در بزرگترین کشورهای صنعتی پرجمعیت، صنعت گردشگری تنها برای پنج درصد از جمعیت کاری این کشورها ایجاد اشتغال کرده است. به هر صورت باید توجه داشت که این صنعت در مقایسه با هر صنعت در حال رشد دیگر، ایجاد اشتغال بیشتری کرده است. این مطلب بویژه در مورد کشورهای در حال توسعه صادق است، که اشتغال ایجاد شده توسط صنعت صادرات به مراتب کمتر از اشتغال ایجاد شده توسط صنعت گردشگری است.
لازم به ذکر است که براساس آمارهای دریافتی از سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان، حدود ۶۳ درصد از نیروی انسانی شهرستان سرعین از بخش صنعت گردشگری اشتغال دارند که خود آمار قابل توجهی است.
گردشگری و آموزش نیروی انسانی:
هدف از برگزاری برنامه های آموزشی حرفه ای ، ایجاد توازن بین اشتغال و آموزش است. برنامه های آموزشی یا در ارتباط با تعداد کارکنانی است که باید آموزش داده شوند، یا در رابطه با سطوح مختلف مهارت است، که باید این مهارتها تقویت گردد. نیاز به آموزش حرفه ای در صنعت گردشگری به ویژه در کشورهای در حال توسعه احساس می شود؛ یعنی جایی که بسیاری از مقصدهای جدید گردشگری درآنها بوجود می آیند. به دلیل حرفه ای شدن صنعت گردشگری در سال های اخیر ، نیاز است که برنامه های آموزشی کشورهای صنعتی با پیشرفت های تکنولوژی هماهنگ شود.
گردشگری و توسعه اقتصادی:
در اکثر کشورها، تولید، مصرف و اشتغال حاصل از فعالیت های گردشگری، کمک های بسیاری به توسعه اقتصادی می کند. مقایسه نسبت درآمد حاصل از حساب مسافرت به تولید ناخالص ملی (GMP) کشورهای مختلف، روشن می کند که بین کشورها از نظر اهمیت بخش های گردشگری آنها تفاوت های قابل ملاحظه ای وجود دارد. برای مثال، با وجودی که ایالات متحده کشوری است که از بهترین درآمد ناشی از گردشگری برخوردار است، این درآمد تنها ۸/۰د رصد از تولید ناخالص ملی این کشور را تشکیل می دهد. در حالی که درآمد گردشگری در اتریش شامل ۵/۸ درصد از تولید ناخالص ملی این کشور است.
شکل شماره (۱۰-۲) نسبت درآمد ناشی از میزان مسافرت به تولید ناخالص ملی در کشورهای مختلف (درصد)

یک مطلب دیگر:   مدل های تحلیل پوششی داده ها با حضور داده های نامطلوب- قسمت ۴۴

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

کشور یا ناحیه ۱۹۸۸ ۱۹۸۹ ۱۹۹۰ ۱۹۹۱
اتریش
بلژیک
دانمارک
فنلاند
فرانسه
آلمان
یونان
ایسلند
ایرلند
ایتالیا
هلند
نروژ
پرتغال
اسپانیا
سوئد
سوئیس
ترکیه
انگلستان
اروپا
کانادا
ایالات متحده
آمریکای شمالی

You may also like...