مقالات و پایان نامه های سری سیزدهم

دسته بندي علمی – پژوهشی : بررسی عوامل موثر بر جذب تورسیم و گردشگر به شهرستان سرعین- …

۱۴- چشمه ایستی سو (سقزچی) در ۴ کیلومتری شهرستان نیر
۱۵- سدمخزنی یامچی در ۵ کیلومتری شهرستان نیر و در کنار روستای یامچی سفلی.
۱۶- دهکده توریستی سبلان (قینرچه، بوشلو) در جاده نیر به سراب.
جدول شماره (۴-۲) مشخصات آب های گرم معدنی شهرستان نیر.

نام آبگرم دمای متوسط امکانات موجود
برجلو ۵۳ استخر، دوش
قینرجه ۷۰ استخر سنتی در حال مطالعه
سقزچی ۴۲ استخر سنتی (مردانه ـ زنانه)
قره شیران ۴۰ استخرسنتی (مردانه ـ زنانه)

بخش چهارم :
پیشینه تحقیق :
درباره موضوع تحقیق حاضر یعنی «بررسی تاثیر عوامل موثر بر جذب توریست و گردشگر در شهرستان سرعین»،کار تحقیقی که در این مورد انجام گرفته شده باشد، یافت نشد. اما در رابطه با صنعت توریسم و گردشگری دو پروژه (پایان نامه) یافت شد که ذیلاً به توضیح هر کدام می پردازیم:
پروژه اول که پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی با موضوع «بررسی میزان گرایش گردشگران به جاذبه های گردشگری و عوامل موثر برآن در استان اردبیل» می باشد که توسط آقای اکبر کروی در مرکزآموزش مدیریت دولتی استان اردبیل در تابستان ۱۳۸۰ انجام گرفته است.
از نکات قابل توجه این پایان نامه این بود که، این تحقیق فرضیه و بخش تحلیل آماری نداشت. و در واقع یک کار توصیفی بود که به معرفی و توضیح درباره جاذبه های گردشگری استان اردبیل پرداخته شده بود.
کار تحقیقی دیگری که در این زمینه یافت شد، پروژه ای تحقیقاتی در مقطع کارشناسی رشته مدیریت دولتی بود که توسط آقایان علیرضا حسین نژاد و علیرضا نوعی با موضوع «پژوهشی در زمینه بررسی تنگناهای صنعت توریسم در استان اردبیل» در دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا در تابستان ۱۳۷۶ انجام گرفته شده است.
این تحقیق سعی دارد که جایگاه صنعت توریسم در استان اردبیل را شناسایی نموده و همچنین با بررسی موانع و مشکلات صنعت توریسم در این استان ، راهکارها و پیشنهاداتی را جهت گسترش این صنعت در استان ارائه دهد.

یک مطلب دیگر:   بررسی عوامل موثر بر جذب تورسیم و گردشگر به شهرستان سرعین- ...

You may also like...