پایان نامه ارشد

مقاله رایگان دانلود پایان نامه ارتباط اجتناب مالیاتی از طریق اختلاف دائمی مالیات با گزارشگری مالی متهورانه در بورس اوراق بهادار

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین اجتناب مالیاتی با گزارشگری مالی متهورانه در شرکت ‎های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر

قسمتی از متن پایان نامه :

3 – 2 – طرح مساله

این پژوهش به دنبال مطالعه ارتباط بین اجتناب مالیاتی وگزارشگری مالی متهورانه شرکت می باشد.

اجتناب مالیاتی که موجب کاهش خروج وجه نقد از شرکت بسوی دولت میشود، از گذشته بعنوا ن یک ارزش برای سهامداران تلقی میشده می باشد(تینا وانگ2010). چشم اندازکلی اجتناب مالیاتی براین نکته دلالت  داردکه مدیران فرصت طلبی که بدنبال اجتناب ازپرداخت مالیات هستند، بوسیله ایجادعدم شفافیت درگزارشگری مالی بدنبال سوءاستفاده های مالی هستندوبیشتراین کاررادرجهت منافع شخصی خودانجام می‎دهند. (دسای و دارماپالا 2009) گزارشگری مالی سبب تسهیل نظارت برعملکرد مدیران از سوی سهامداران می گردد. حال آنکه باوجودعدم شفافیت درگزارشگری مالی، کنترل ونظارت سهامداران برمدیران کاهش خواهدیافت. همچنین مدیران فرصت طلب ازسایر روشها برای پرداخت مالیات کمتراستفاده میکنند که این امرسبب تحمل هزینه هایی برای مالکان شرکت خواهدشد. (هزینه های نمایندگی)

این پژوهش بدنبال ارائه پاسخ برای سوال زیرمی باشد:

آیاگزارشگری مالی متهورانه بااجتناب مالیاتی ارتباط مستقیم دارد؟

3 – 3 – تدوین و استدلال فرضیه ها

برای جلوگیری از انجام مطالعه های موشکافانه توسط مقامات مالیاتی، مدیران انگیزه پنهان کردن مقاصد و اهداف خود از انجام فعالیت های اجتناب مالیاتی را دارند و همچنین از طرفی با مبهم نشان دادن اطلاعات و معاملات، تا حد امکان اطلاعات مرتبط با مالیات عملکرد را افشاء نمی کنند. پس با انجام اینگونه فعالیت ها این امر برای سرمایه گذاران خارجی مشکل خواهد بود که بتوانند درمورد بی‎طرفانه بودن اطلاعات شرکت و یا جانبدارانه بودن آنها توسط مدیران شرکت، قضاوت کنند. اگر اجتناب مالیاتی را از دیدگاه هزینه های نمایندگی در نظر گرفته گردد، که مبتنی بر رفتار فرصت طلبانه مدیران خواهد بود، پس می توان گفت شرکتهایی که دارای گزارشگری مالی متهورانه هستند زمینه بیشتری را برای مدیران فرصت طلب فراهم می سازند. پس با نگریستن از منظر هزینه های نمایندگی در مقوله اجتناب مالیاتی، می توان فرضیه های پژوهش حاضر را چنین عنوان نمود:

1– اجتناب مالیاتی از طریق نرخ موثر مالیاتی نقدی با گزارشگری مالی متهورانه ارتباط مستقیم دارد.

2- اجتناب مالیاتی از طریق نرخ موثر مالیاتی نقدی بلند مدت با گزارشگری مالی متهورانه ارتباط مستقیم دارد.

3- اجتناب مالیاتی از طریق اختلاف همیشگی مالیات با گزارشگری مالی متهورانه ارتباط مستقیم دارد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

یک مطلب دیگر:   مقاله دانلود پایان نامه رشته حسابداری درباره پیش بینی های بهای عوامل تـولید

3 – 4 – جامعه و نمونه آماری 

جامعه آماری این پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. زیرا در این پژوهش قیمت بازار سهام به عنوان یکی از داده های مورد نیاز و دسترسی به اطلاعات قابل اتکا درمورد ارزش بازار سهام برای شرکت های خارج از بورس میسر نیست. ضمناً دسترسی به اطلاعات مربوط به شرکت های پذیرفته شده در بورس از طریق آرشیوهای بورس، پایگاه­های اینترنتی و همچنین بانک های اطلاعاتی بسته های نرم افزاری مختلف، به راحتی امکان پذیر می باشد.

قلمرو زمانی پژوهش حاضر مربوط به اطلاعات مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال های 1381 تا 1390می باشد که بایستی شرایط زیر را داشته باشند:

1- پایان سال مالی شرکتهای نمونه منتهی به پایان اسفند ماه باشد.

2- شرکت های هلدینگ، بانک ها، بیمه و سرمایه گذاری و واسطه گری، عضو نمونه نباشند.

3-. شرکتهای نمونه نباید وقفه معاملاتی بیش از 3 ماه داشته باشند

4-. شرکت هایی که در دوره پژوهش تغییر سال مالی نداده باشند

5-. اطلاعات مورد نیاز شرکت های نمونه در دسترس باشد.

بدین ترتیب از بین کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تعداد 140 شرکت به عنوان نمونه برگزیده شدند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات اصلی پژوهش:

مالیات یکی از راه های جریان وجوه نقد از سوی مالکان بسوی دولت می باشد و بدین طریق بخش قابل توجهی از منابع و نقدینگی مالکان به دولت انتقال پیدا می کند که این موضوع منجر به کاهش بازده سرمایه گذاران خواهد گردید. مدیریت مودیان حقوقی جهت جلوگیری از انتقال منابع و کاهش بازده مالکان که نهایتاً منجر به کاهش انگیزه سرمایه گذاری آنان خواهد گردید. اقدام به اجرای برنامه های اجتناب مالیاتی می نمایند تا از این طریق ثروت سهامداران را افزایش دهند. جهت مخفی نگه داشتن درآمد مشمول مالیات واقعی، مدیران اغلب کوشش می کنند که اهداف اصلی برنامه های اجتناب مالیاتی روشن نباشد. ابهام و عدم شفافیتی که همراه با اجرای برنامه های اجتناب مالیاتی به وجودمی آید می تواند برای افراد برون سازمانی یک حفاظ و فضای امنی را ایجاد کند. در این پژوهش بدنبال یافتن پاسخ برای این سوالات هستیم که آیا واحدهای تجاری که دارای گزارشگری مالی متهورانه هستند، اجتناب مالیاتی بیشتری نسبت به شرکتهایی که دارای گزارشگری مالی غیرمتهورانه هستند خواهند داشت؟

مطالعه ارتباط بین اجتناب مالیاتی با گزارشگری مالی متهورانه در شرکت‎ های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

You may also like...

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *