پایان نامه ارشد

دانلود پایان نامه ارتباط بین نقدشوندگی محاسبه شده براساس شاخص آمیوست وبازده غیرعادی سهام در بورس اوراق بهادار

عنوان کامل پایان نامه :

  ارتباط بین ریسک نقدشوندگی و بازده غیرعادی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

2-14 ریسک

ریسک عبارتست از تفاوت بین بازده واقعی و بازده پیش بینی شده و یا می توان گفت ریسک یک دارایی عبارتست از تغییر احتمالی بازده آتی ناشی از آن دارایی. در شرایطی که بیش از یک نتیجه را پیش بینی می کنیم در شرایط ریسک قرار گرفته ایم.

در صورتیکه اگر بازده یک دارایی را در سال آینده دقیقاً 10 درصد پیش بینی کنیم، ریسک بازدهی این دارایی صفر می باشد. اگر پیش بینی کنیم بازده یک دارایی در سال آینده بین 8 تا 15 درصد می باشد، می گوییم بازده این دارایی دارای ریسک می باشد. هر چه بازده دارایی را متغیرتر پیش بینی کنیم ریسک آن بیشتر می باشد. در یک طرح سرمایه گذاری، دامنه پراکندگی احتمال بازده، بیانگر ریسک آن طرح می باشد. هر چه دامنه پراکندگی احتمال بازده بیشتر باشد ریسک طرح بیشتر می باشد.

2-14-1 اندازه گیری ریسک

برای اندازه گیری ریسک بایستی توزیع احتمالات بازده را اندازه گیری کنیم، برای این کار از مقیاسی به نام انحراف معیار بهره گیری می کنیم.

2-14-2 منابع ریسک

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

چه چیزی باعث تغییرات بازده یک دارایی مالی می گردد؟ ریسک کلی دارایی مالی تابعی می باشد از چندین عامل که در زیر به آنها تصریح می کنیم:

  1. ریسک نوسان نرخ بهره:

ریسکی که سرمایه گذار به هنگام خرید اوراق قرضه (با سود ثابت) می پذیرد، را ریسک نوسان نرخ بهره می گویند. قیمت اوراق مزبور در صورت تغییر نرخ بهره تغییر می کند، قیمت اوراق قرضه با نرخ بهره ارتباط عکس دارد. تاثیر نرخ بهره بر بازده اوراق قرضه خیلی بیشتر از تاثیری می باشد که در بازده سهام عادی ایجاد می کند.

  1. ریسک بازار[1]:

ریسک بازار عبارتست از تغییر در بازده که ناشی از نوسانات کلی بازار می باشد. همه اوراق بهادار تحت تاثیر ریسک بازار قرار می گیرند. سهام عادی (نسبت به سایر اوراق بهادار) بیشتر تحت تاثیر ریسک بازار قرار خواهد گرفت. ریسک بازار ناشی از رکود اقتصادی، جنگ و تغییرات ساختاری در اقتصاد می باشد.

  1. ریسک تجاری[2]:

ریسک ناشی از انجام تجارت در یک صنعت خاص به عنوان ریسک تجاری دانسته می گردد.

  1. ریسک تورم[3]:

ریسک قدرت خرید یا کاهش قدرت خرید «وجوه سرمایه گذاری شده»، این نوع ریسک با ریسک بهره مرتبط می باشد (نرخ بهره در اثر تورم افزایش می یابد).

  1. ریسک مالی:

ریسک مالی ناشی از به کارگیری بدهی در شرکت می باشد و هر چه نسبت بدهی بیشتر باشد ریسک مالی بیشتر می باشد، ریسک مالی به وسیله اهرم مالی اندازه گیری می گردد.

1Market Risk

2Business Risk

3Inflation  Risk

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

  • تبیین نظری و تئوریک مبانی ریسک ونقدشوندگی و چگونگی ارتباط آن با بازده غیرعادی یک سال پیش رو و پیش بینی بازده غیر عادی سهام،
  • مطالعه عوامل موثر بر بازده غیرعادی سهام شرکت ها،
  • مطالعه تأثیرات ریسک نقدشوندگی بر بازده غیرعادی سهام شرکت ها در صنایع مختلف بورس اوراق بهادار،
  • تبیین ارتباط ریسک نقدشوندگی شرکتها و پیش بینی بازده غیرعادی سهام یکسال پیش رو .

ارتباط بین ریسک نقدشوندگی و بازده غیرعادی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

You may also like...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *