پایان نامه ارشد

دانلود پایان نامه ارشد: ارتباط اجتناب مالیاتی از طریق اختلاف دائمی مالیات با گزارشگری مالی متهورانه در …

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین اجتناب مالیاتی با گزارشگری مالی متهورانه در شرکت ‎های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر

قسمتی از متن پایان نامه :

5 – 2 –اختصار موضوع و روش پژوهش

اساس پژوهش حاضر بر پایه تئوری و پژوهش ارائه شده توسط هلتزر وهمکاران (2012) می باشد. در پژوهش حاضر به ارتباط ی بین اجتناب مالیاتی و گزارشگری مالی متهورانه پرداخته گردید. در این پژوهش بدنبال یافتن پاسخ برای این سوالات هستیم که آیا واحدهای تجاری که دارای گزارشگری مالی غیرمتهورانه هستند، اجتناب مالیاتی بیشتری نسبت به شرکتهایی که دارای گزارشگری مالی متهورانه هستند خواهند داشت؟ در حالی که اجتناب مالیاتی از گذشته به عنوان یک ارزش برای سهامداران تلقی می شده می باشد، دیدگاه هزینه‎های نمایندگی بیانگر این نکته می باشد که اجتناب مالیاتی همیشه به نفع سهامداران نبوده و بلکه سهامداران را متحمل پرداخت هزینه های اضافی می نماید. زیرا هم خطر اینکه این موارد توسط وزارت دارایی کشف شده و شرکت مشمول جریمه گردد هست و هم اینکه مدیران مخارج زیادی را برای انجام این کار متحمل خواهند گردید که بعضاً منافع خودشان را شامل می گردد و هیچکدام از این هزینه ها به نفع سهامداران نیست. پژوهش حاضر تصریح به این نکته دارد که گزارشگری مالی تأثیر مهمی را در فهم عوامل تاثیرگذار و نتایج اقتصادی حاصل از اجتناب مالیاتی اعمال می کند. گزارشگری مالی ممکن می باشد موجب افزایش دقت عمومی در اطلاعات موجود درمورد سرمایه گذاری های انجام گرفته توسط مدیران و تصمیمات عملیاتی شرکت گردد. شفافیتهای برون سازمانی مثل تجزیه و تحلیل های مالی نیز تأثیر مهمی را در نظارت برعملکرد و رفتار مدیران شرکت اعمال می کند. پس شفافیت مالی شرکتها باعث کاهش خطرات ناشی از سلب مالکیت سهامداران از ثروت خود توسط مدیران فرصت طلب می گردد. برای روشن شدن بهتر ارتباط میان گزارشگری مالی متهورانه و اجتناب مالیاتی، بطور خاص دو دلیل مربوط اظهار می گردد: اول اینکه وجود روابط بین گزارشگری مالی متهورانه و اجتناب مالیاتی ممکن می باشد زمینه ساز آگاهی بخشی به مقامات مالیاتی گردد. مدیران شرکتها فعالیتهای مختلفی را جهت اجتناب مالیاتی و کاهش مالیات شرکت انجام می‎دهند، انجام اینگونه فعالیتها نظیر بهره گیری از معافیتهای مالیاتی و یا جایزه های مالیاتی و همچنین برنامه ریزی های گسترده اجتناب مالیاتی، مقاصد تجاری خاص را برای شرکت ها فراهم نمی آورد بلکه تنها هدف مدیران، اجتناب از پرداخت مالیات می باشد. در اقتصادهای در حال رشد که تضاد و اختلافات شدیدی میان مالکان و نمایندگان هست، فرصت خوبی برای مدیران فراهم می گردد تا بتوانند زمینه فرصت طلبی و سوء بهره گیری از سود شرکت را فراهم کنند. دوم اینکه همانطور که از فسادهای بزرگ مالی انران و دیگر نمونه های نظیر آن کشف شده می باشد، پتانسیل زیادی در شرکتها برای انجام مقاصد سودجویانه و اجتناب از پرداخت مالیات به هر نحو ممکن هست. اما در این بین تنها تعداد اندکی از مطالعات انجام گرفته نشان می دهد که سرمایه گذاران به فعالیتهای اجتناب مالیاتی پاسخ منفی داده و از اینگونه فرصتها چشم پوشی کرده باشند. هدف اصلی دلالت بر این موضوع دارد که تعامل وزارت امور اقتصادی و دارایی با سازمان بورس اوراق بهادار و کمیته تدوین استانداردهای حسابداری و جامعه حسابداران رسمی کمک به تشخیص مودیان پرخطر مالیاتی خواهد نمود. در پژوهش حاضر این تعامل در قالب به ترتیب: اجتناب مالیاتی، حجم معاملات سهام، کیفیت سود و کیفیت حسابرسی مطالعه می گردد. برای آزمون فرضیه‌های پژوهش از اطلاعات صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان جامعه آماری پژوهش بهره گیری شده می باشد. محدوده زمانی پژوهش از ابتدای سال 1381 تا پایان سال 1390 می‎باشد. بدین ترتیب در این پژوهش  از اطلاعات کلیه شرکت­هایی که در این بازه زمانی10 ساله، سهام خود را در بورس اوراق بهادار تهران عرضه کرده باشند و معاملات سهامشان بیش از 6 ماه وقفه نداشته باشند، قیمت بازار سهامشان به گونه مستمر موجود باشد، سال مالی آنها به پایان هرسال شمسی ختم گردد و نباید جزو شرکتها سرمایه­گذاری باشند بهره گیری شده می باشد. سرانجام پس از اعمال شرایط فوق در انتخاب نمونه‌ها، تعداد 140 شرکت به عنوان نمونه آماری پژوهش انتخاب شدند. جهت دستیابی به اطلاعات صورت های مالی و قیمت های بازار شرکت های نمونه پژوهش از بانک اطلاعاتی نرم افزار تدبیر پرداز و ره‎آورد جدید بهره گیری گردید. مدل هایی که برای آزمون فرضیه‌های پژوهش بهره گیری شده می باشد رگرسیون خطی چند متغیره می باشد.

فرضیات این پژوهش به پشتوانه نتایج پژوهش ارائه شده توسط هلتزر و همکاران (2012)می باشد و به صورت زیر تعیین گردید:

1– اجتناب مالیاتی از طریق نرخ موثر مالیاتی نقدی با گزارشگری مالی متهورانه ارتباط مستقیم دارد.

2- اجتناب مالیاتی از طریق نرخ موثر مالیاتی نقدی بلند مدت با گزارشگری مالی متهورانه ارتباط مستقیم دارد.

3- اجتناب مالیاتی از طریق اختلاف همیشگی مالیات با گزارشگری مالی متهورانه ارتباط مستقیم دارد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 سوالات اصلی پژوهش:

مالیات یکی از راه های جریان وجوه نقد از سوی مالکان بسوی دولت می باشد و بدین طریق بخش قابل توجهی از منابع و نقدینگی مالکان به دولت انتقال پیدا می کند که این موضوع منجر به کاهش بازده سرمایه گذاران خواهد گردید. مدیریت مودیان حقوقی جهت جلوگیری از انتقال منابع و کاهش بازده مالکان که نهایتاً منجر به کاهش انگیزه سرمایه گذاری آنان خواهد گردید. اقدام به اجرای برنامه های اجتناب مالیاتی می نمایند تا از این طریق ثروت سهامداران را افزایش دهند. جهت مخفی نگه داشتن درآمد مشمول مالیات واقعی، مدیران اغلب کوشش می کنند که اهداف اصلی برنامه های اجتناب مالیاتی روشن نباشد. ابهام و عدم شفافیتی که همراه با اجرای برنامه های اجتناب مالیاتی به وجودمی آید می تواند برای افراد برون سازمانی یک حفاظ و فضای امنی را ایجاد کند. در این پژوهش بدنبال یافتن پاسخ برای این سوالات هستیم که آیا واحدهای تجاری که دارای گزارشگری مالی متهورانه هستند، اجتناب مالیاتی بیشتری نسبت به شرکتهایی که دارای گزارشگری مالی غیرمتهورانه هستند خواهند داشت؟

مطالعه ارتباط بین اجتناب مالیاتی با گزارشگری مالی متهورانه در شرکت‎ های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

You may also like...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *