پایان نامه ارشد

دانلود مقاله رایگان دانلود پایان نامه ارشد: بررسی اختلاف بین گزارشات واقعی و گزارشات پیش بینی مدیریت در بورس اوراق بهادار

 مطالعه دقت پیش بینی بهای عوامل تولید توسط مدیران در زمان انتشار گزارشات پیش بینی مدیریت

قسمتی از متن پایان نامه :

2- 3 روش پژوهش

هدف از انتخاب روش انجام پژوهش، آن می باشد که محقق مشخص کند که اتخاذ چه شیوه ای، او را هرچه دقیق تر، آسان تر و سریع تر به پاسخ برای پرسش پژوهش مورد نظر می رساند (نادری و نراقی، 1370).

پژوهشگر پس از تعیین و تنظیم موضوع پژوهش، بایستی در فکر انتخاب روش پژوهش باشد. هدف از انتخاب روش انجام پژوهش، این می باشد که مشخص کنیم، چه روش تحقیقی برای مطالعه موضوع خاصی لازم می باشد. بایستی به خاطر داشت؛ محقق به خوبی آگاهی دارد آن چیز که یافته تا حد زیادی به نوع کاوش وی بستگی دارد. انتخاب روش انجام پژوهش، به هدف و ماهیت موضوع پژوهش و امکانات اجرایی آن بستگی دارد. پس، هنگامی می توان در مورد روش مطالعه و انجام پژوهش تصمیم گرفت که ماهیت موضوع پژوهش، هدف ها و نیز وسعت دامنه آن مشخص باشد.

پژوهش حاضر، در تقسیم بندی برمبنای هدف، از نوع کاربردی می باشد؛ زیرا با بستر قرار دادن تحقیقات بنیادی در ارتباط با مفاهیم و رفتار هزینه ها و پیش بینی مدیریت، کوشش در بهینه سازی مدل تعیین خطای پیش بینی مدیریت نموده می باشد.

در تقسیم بندی از بُعد ماهیت و روش، در رده ی پژوهش توصیفی- استنباطی[1] و روش پژوهش همبستگی قرار     می گیرد.

پس از جمع آوری اطلاعات لازم در مورد شرکتهای مورد مطالعه با بهره گیری از روشهای آماری ارتباطات بین متغیرهای مربوط مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته و در نهایت در ارتباط با رد یا پذیرش فرضیه ی پژوهش        نتیجه گیری خواهد گردید.

3 – 3 تنظیم فرضیه ی پژوهش

فرضیه عبارت از واقعیتی می باشد، که محقق به دنبال آن می باشد، و یا حتی می توان گفت که هر فرضیه حدسی زیرکانه، علمی و منطقی می باشد که برای پژوهش ارائه می گردد.

به بیانی دیگر فرضیه، پیشنهادی می باشد که با آزمایش علمی، صحت وسقم آن را بایستی، رد نمود یا پذیرفت؛ محقق آغاز عقیده ی خود را بر مبنای نظریه های موجود بصورت فرضیه ای اظهار نموده و این فرضیه را در مراحل بعدی مورد تجزیه و تحلیل علمی قرار می دهد و در حقیقت پذیرش یا رد آنرا مدلل می سازد و این اقدام را با بهره گیری از آزمونهای آماری انجام می دهد.

با در نظر داشتن مشخصات فوق در پژوهش حاضر کوشش در مطالعه دقت برآورد و پیش بینی بهای تمام شده تولید توسط مدیران در زمان انتشار گزارشات پیش بینی مدیریت با مدل جدیدی که حتی رفتار چسبنده هزینه ها را در نظر    می گیرد؛ می باشد. بطور کلی اطلاعات پیش بینی مالی و غیر مالی، در اخذ تصمیم، توسط بهره گیری کنندگان از گزارشهای مالی بالاخص سرمایه گذاران از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد و بر تصمیمات آنان اثر مستقیم        می گذارد.

حال با در نظر داشتن مطالب مذکور فرضیه ی پژوهش حاضر به تبیین زیر می باشد:

* ” مدیران در زمان پیش بینی کاهشی بودن فروش، نسبت به زمان افزایشی بودن آن؛ در پیش بینی نرخ تغییرات هزینه، دچار خطای بیشتری می شوند.”

به زبان دیگر؛ زمانی که مدیران پیش بینی کنند فروش کاهش می یابد؛ اندازه اختلاف بین نرخ کاهش هزینه های واقعی و هزینه های  پیش بینی شده، بزرگتر از زمانی می باشد که پیش بینی افزایش فروش داشته اند.

فرضیه معتقد می باشد، که به علت ظاهر شدن آثار پدیده ی چسبندگی هزینه، و مشکل کنترل هزینه ها در زمان کاهش فروش، ما شاهد وجود شکاف و خطای مضاعف در پیش بینی نرخ تغییرات هزینه توسط مدیران در همان زمان کاهش فروش، خواهیم بود.

[1] deduction – descriptive method

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف علمی:

پس، اگرسرمایه گذاران تصور کنند که چسبندگی هزینه ها، دقت پیش بینی سود را کاهش می دهد، اطمینان آنها به سود های تحقق یافته نیز کاهش می یابد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

از آنجایی گزارشات پیش بینی مدیران می تواند اطلاعات مفیدی در ارتباط با چشم انداز احتمالی واحد انتفاعی در اختیار تصمیم گیرندگان قرار دهد؛ شناخت وتعیین اندازه اشتباه مدیریت در پیش بینی خود، از شرایط واقعی آتی می تواند باعث عمق بخشی به تصمیمات و منطقی تر شدن تصمیمات مدیریت و سایرتصمیم گیرندگان، گردد.

  1. درک رفتار مدیران در پیش بینی شرایط آتی
  2. درک و شناخت اختلاف بین گزارشات واقعی و گزارشات پیش بینی مدیریت
  3. کمک به سرمایه گذاران، با عیان سازی اندازه اختلاف پیش بینی مدیریت و واقعیت
  4. کمک به مدیران به مقصود اصلاح پیش بینی های خود درآینده و در نتیجه بهبود بودجه بندی مدیریت
  5. 5. بهبود ادبیات رفتار مدیریت در پیش بینی آینده، رفتار هزینه وچسبندگی هزینه

مطالعه دقت پیش بینی بهای عوامل تولید توسط مدیران در زمان انتشار گزارشات پیش بینی مدیریت

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

You may also like...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *