پایان نامه ارشد

دانلود مقاله فارسی دانلود پایان نامه ارشد حسابداری: رابطه بین میزان عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران

عنوان کامل پایان نامه :

 عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران

قسمتی از متن پایان نامه :

3-5)پیشنهادات پژوهش

نتایج این پژوهش نشان داد که اولاً فرضیه واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران (با در نظر داشتن راهبرد شتاب سود تایید شده) و ثانیاً این واکنش با افزایش عدم اطمینان اطلاعاتی(با در نظر داشتن هر دو راهبرد شتاب سود و شتاب قیمت) از شدت بیشتری برخوردار می گردد. به تعبیری می توان گفت که واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران ، به عنوان یکی از ناسامانی های عمده ای که در تعارض با پارادایم بازار کارا قرار دارد ، در بورس اوراق بهادار تهران موجود بوده و افزایش عدم اطمینان اطلاعاتی منجر به تقویت هر چه بیشتر آن می گردد. بر این اساس بایستی گفت که عدم اطمینان اطلاعاتی یکی از عواملی می باشد که منجر به ایجاد مانع در عملیات کارای بازار گشته و ناسامانی های موجود در آن را تقویت می سازد. در نتیجه افزایش عدم اطمینان اطلاعاتی سبب می گردد تا بازار به صورت کاملاً کارا اقدام نکرده و بدین ترتیب هزینه های اضافی به سرمایه گذاران تحمیل کرده و سبب تخصیص غیر بهینه منابع گردد.

همان گونه که در مبانی نظری پژوهش تبیین داده گردید ، یکی از منابع اصلی عدم اطمینان اطلاعاتی ، عدم تقارن اطلاعاتی می باشد. در این راستا افزایش عدم تقارن اطلاعاتی سبب می گردد تا عدم اطمینان اطلاعاتی سرمایه گذاران افزایش یابد.  ادبیات گسترده مرتبط با عدم تقارن اطلاعاتی نشان داده می باشد که بهبود رویه های افشای شرکت ها و مکانیزم های گزارشگری مالی ، یکی از ابزارهای عمده جهت کاهش عدم تقارن اطلاعاتی می باشد. پس نتیجه این پژوهش نشان می دهد که بهبود مکانیزم های گزارشگری مالی و بهبود و گسترش رویه های افشای شرکت ها جهت کاهش عدم تقارن اطلاعاتی ، و در نتیجه عدم اطمینان اطلاعاتی ، برای بهبود عملیات کارا بازار سرمایه و همگرایی قیمت ها با ارزش های بنیادی امری ضروری به نظر می رسد.

شواهد حاصل از این پژوهش نشان داد که بازار به صورت کاملاً کارا اقدام نمی کند. اسکات (2006) در این ارتباط اظهار می دارد که اثبات عدم کارایی بازار ، منجر به افزایش اهمیت گزارشگری مالی می گردد. بر این اساس بهبود گزارشگری مالی به سرمایه گذاران کمک می کند تا بتوانند پیش بینی های بهتری را نسبت به ارزش های بازار داشته باشند و این موضوع فرآیند همگرایی قیمت ها با ارزش های بنیادی را تسریع می بخشد. به گونه کلی پیشنهادات کاربردی پژوهش مبتنی بر گروه های مختلف بهره گیری کننده به تبیین زیر ارائه می گردد:

    شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • با در نظر داشتن وجود واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران و تشدید آن همراه با افزایش عدم اطمینان اطلاعاتی ، لازم می باشد تا مراجع استاندارد گذار حرفه ای و سایر مراجع نظارتی موجود در بازار سرمایه ، با افزایش کیفیت گزارشگری مالی و بهبود مکانیزم های افشا توسط شرکت ها ، در جهت کاهش عدم اطمینان اطلاعاتی موجود در بازار و بدین ترتیب کاهش واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران اقدام نموده و بر اندازه کارایی بازار و همگرایی قیمت ها با ارزش های ذاتی بیفزایند.
  • در این پژوهش از معیارهای پراکندگی پیش بینی سود و درصد خطای پیش بینی سود برای اندازه گیری عدم اطمینان اطلاعاتی بهره گیری شده بود. با در نظر داشتن نتایج پژوهش مبنی بر تشدید واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران ، همراه با افزایش عدم اطمینان اطلاعاتی ، می توان بدین نتیجه دست پیدا نمود که افزایش پراکندگی پیش بینی سود و نیز افزایش درصد خطای آن ، منجر به تشدید واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران می گردد. بنابراین نیاز می باشد تا مراجع نظارتی بازار سرمایه مانند سازمان بورس و اوراق بهادار ، نظارت بر پیش بینی های سود شرکت ها را افزایش داده و مکانیزم هایی را جهت بهبود کیفیت این پیش بینی ها فراهم آورند. هم چنین لازم می باشد تا شرکت ها با بهبود سیستم های اطلاعاتی خویش ، دقت پیش بینی های سود خود را افزایش داده ، تا از این طریق بتوانند به سرمایه گذاران در جهت اتخاذ عکس العمل مناسب کمک نمایند.
  • هم چنین با در نظر داشتن نتایج پژوهش ، لازم می باشد تا سرمایه گذاران نسبت به سهام دارای عدم اطمینان اطلاعاتی بیشتر ، مطالعه های کافی را به اقدام آورند و با در نظر داشتن احتمال واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران نسبت به این دسته از سهام ، به اتخاذ راهبرد سرمایه گذاری مناسب اقدام نمایند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 پرسش های پژوهش:

پرسش این پژوهش آن می باشد که آیا عدم اطمینان اطلاعاتی باعث تشدید واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران می گردد؟با در نظر داشتن آنکه برای مطالعه وجود واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران ، سودآوری راهبرد معاملاتی شتاب بایستی مورد مطالعه قرار گیرد پرسش های پژوهش را می توان به شکل زیر مطرح نمود :

1)آیا بین اندازه عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران ، مبتنی بر سودآوری راهبرد شتاب سود ، ارتباط مثبت معناداری هست؟

2) آیا بین اندازه عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران ، مبتنی بر سودآوری راهبرد شتاب قیمت ، ارتباط مثبت معناداری هست؟

پایان نامه عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران

پایان نامه عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

You may also like...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *