پایان نامه ارشد

دانلود پایان نامه ارشد: رابطه بین دارایی های نامشهود ثبت شده و بازده حقوق صاحبان سهام در بورس اوراق بهادار

 مدل بندی ارتباط بین دارایی های نامشهود و عملکرد شرکت‌ های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

4-3-1- آزمون فرضیه اول

فرضیه اول اظهار می­دارد که: ارتباط معناداری بین دارایی­های نامشهود ثبت شده و سود خالص شرکت هست. جدول شماره 4-5 نتایج حاصل از آزمون این فرضیه را پس از استانداردسازی داده­ها و انجام آزمون همبستگی جزیی و همچنین محاسبه ضریب همبستگی مرتبه صفر، نشان می­دهد. بیشترین ضریب همبستگی در این جدول مربوط به گروه خودرو، ماشین­آلات و فلزات با مقدار 217/0 می­باشد که در سطح 95 درصد اطمینان این ضریب بدست آمده می باشد.

همچنین کمترین ضریب مربوط به گروه شیمیایی و دارویی با مقدار 005/0- می باشد که معنادار نیز نیست. به مقصود مقایسه ضریب همبستگی جزیی با ضریب همبستگی بدون وجود متغیرهای کنترلی، ضریب همبستگی مرتبه صفر نیز محاسبه و گزارش گردید. در صورت در نظر نگرفتن اثر متغیرهای کنترلی بر ارتباط اظهار شده در فرضیه اول، این فرضیه با سطح اطمینان بیش از 95 درصد برای کلیه گروه­های صنایع و به گونه کلی تایید می­گردد، اما با وجود اثر متغیرهای کنترلی، تنها برای گروه­های خودرو، ماشین­آلات و فلزات با سطح اطمینان 95 درصد تایید می­گردد. به گونه کلی، فرضیه اول با ضریب 193/0 با سطح اطمینان بیش از 95 درصد تایید می­گردد، و لذا می­توان اظهار نمود که بین دارایی­های نامشهود ثبت شده و سود خالص شرکت­های مورد مطالعه ارتباط مثبت معناداری هست.

4-3-2- آزمون فرضیه دوم

فرضیه دوم اظهار می­دارد که: ارتباط معناداری بین دارایی­های نامشهود ثبت شده و بازده حقوق صاحبان سهام شرکت هست. جدول شماره 4-6 نتایج حاصل از آزمون این فرضیه را پس از استانداردسازی داده­ها و انجام آزمون همبستگی جزیی و همچنین محاسبه ضریب همبستگی مرتبه صفر، نشان می­دهد. بیشترین ضریب همبستگی در این جدول مربوط به گروه سایر با مقدار 210/0 می­باشد که در سطح 95 درصد اطمینان این ضریب بدست آمده می باشد.

همچنیـن کمترین ضریب مربوط به گروه خودرو، ماشین­آلات و فلزات با مقدار 004/0- می­باشد که معنادار نیز نیست. به مقصود مقایسه ضریب همبستگی جزیی با ضریب همبستگی بدون وجود متغیرهای کنترلی، ضریب همبستگی مرتبه صفر نیز محاسبه و گزارش گردید. نتایج این آزمون نیز موید آزمون ضریب همبستگی جزیی می باشد. در هردو آزمون بجز در گروه سایر صنایع، فرضیه دوم تایید نمی­گردد. به گونه کلی، نمی­توان فرضیه دوم را مبنی بر وجود ارتباط معنادار بین دارایی­های نامشهود ثبت شده و بازده حقوق صاحبان سهام شرکت­های نمونه مورد تایید قرار داد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

با در نظر داشتن سوال­های مطرح شده در بخش­های پیشین، اهداف این مطالعه به تبیین زیر می باشد:

  • مطالعه اهمیت گزارشگری دارایی­های نامشهود شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،
  • اندازهگیری اقلام “نامشهود ثبت نشده” شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با در نظر داشتن ارزش بازار این شرکت­ها،
  • مطالعه تاثیر ارزش اقلام “نامشهود ثبت نشده[1]” بر عملکرد شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،
  • مطالعه تاثیر دارایی­های “نامشهود ثبت شده” بر عملکرد شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،
  • ارائه پیشنهادهایی در خصوص شناسایی و یا عدم شناسایی اقلام نامشهود و اصلاح عملیـات گزارشـگری شـرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
  • مدل­بندی ارتباط بین دارایی­های نامشهود و عملکرد به مقصود پیش­بینی عملکرد.

این اهداف هم برای کلیه شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و هم برای هر صنعت دنبال خواهد گردید.

[1]– Unregistered Intangibles

مدل بندی ارتباط بین دارایی های نامشهود و عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

You may also like...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *