پایان نامه ارشد

تحقیق رایگان دانلود پایان نامه حسابداری: بررسی اختلاف بین گزارشات واقعی و گزارشات پیش بینی مدیریت در بورس اوراق بهادار

 مطالعه دقت پیش بینی بهای عوامل تولید توسط مدیران در زمان انتشار گزارشات پیش بینی مدیریت

قسمتی از متن پایان نامه :

1- 5 مقدمه

گروه های مختلف بهره گیری کنندگان از صورتهای مالی باتصمیمات متفاوتی مواجه اند و از آنجا که سرمایه گذاران و بستانکاران دو گروه اصلی بهره گیری کننده از اطلاعات مالی به شمار می طریقه و فراهم آوردن اطلاعات مفید و مربوط برای این دو گروه یکی از وظایف اصلی مدیریت و سیستم های اطلاعاتی و گزارشگری حسابداری، به مقصود شفاف سازی به شمار میرود؛ با در نظر داشتن نوع نیازهای اطلاعاتی ایشان ضرورت خاصی دارد که برای آن گروهها مشخص گردد که گزارشات پیش بینی مدیریت، تا چه اندازه با مسیر واقعی شرکت، دارای تفاهم می باشند.

پیش بینی دقیق وضعیت آتی شرکت، با بهره گیری از گزارشات پیش بینی مدیریت، مسلما” ایده آل می باشد؛ اما بایستی توجه داشت که شناخت نقاط ضعف و قدرت این گزارشات، ما را در نیل به پیش بینی بهتر و دقیق تر سوق خواهد داد.

بخش حاضر، آخرین بخش از انجام پژوهش می باشد که در آن، پژوهشگر بر اساس اطلاعات آماری که به دست می آید می تواند نسبت به پژوهشی که  انجام داده اظهار نظر و نتیجه گیری کند. این نتیجه گیری آخرین تأثیر را، هم از حیث سبک نگارش و شکل، و هم از جهت محتوا بایستی به خواننده القا نماید. نتیجه گیری، باوری مبتنی بر استدلال و بر مبنای شواهد حاصل از پژوهش می باشد که پژوهشگر در اختیار خوانندگان پژوهش، علاقه مندان به اجرای پژوهش های آتی مبتنی بر پژوهش کنونی و در نهایت بهره گیری کنندگان کاربردی، قرار می دهد.

یک مطلب دیگر:   پایان نامه رشته حسابداری: بررسی دقت پیش بینی بهای عوامل تولید توسط مدیران در زمان انتشار گزارشات پیش ...

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف علمی:

پس، اگرسرمایه گذاران تصور کنند که چسبندگی هزینه ها، دقت پیش بینی سود را کاهش می دهد، اطمینان آنها به سود های تحقق یافته نیز کاهش می یابد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

از آنجایی گزارشات پیش بینی مدیران می تواند اطلاعات مفیدی در ارتباط با چشم انداز احتمالی واحد انتفاعی در اختیار تصمیم گیرندگان قرار دهد؛ شناخت وتعیین اندازه اشتباه مدیریت در پیش بینی خود، از شرایط واقعی آتی می تواند باعث عمق بخشی به تصمیمات و منطقی تر شدن تصمیمات مدیریت و سایرتصمیم گیرندگان، گردد.

  1. درک رفتار مدیران در پیش بینی شرایط آتی
  2. درک و شناخت اختلاف بین گزارشات واقعی و گزارشات پیش بینی مدیریت
  3. کمک به سرمایه گذاران، با عیان سازی اندازه اختلاف پیش بینی مدیریت و واقعیت
  4. کمک به مدیران به مقصود اصلاح پیش بینی های خود درآینده و در نتیجه بهبود بودجه بندی مدیریت
  5. 5. بهبود ادبیات رفتار مدیریت در پیش بینی آینده، رفتار هزینه وچسبندگی هزینه

مطالعه دقت پیش بینی بهای عوامل تولید توسط مدیران در زمان انتشار گزارشات پیش بینی مدیریت

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

You may also like...

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *