پایان نامه ارشد

مقاله دانلود پایان نامه رشته حسابداری درباره پیش بینی های بهای عوامل تـولید

 مطالعه دقت پیش بینی بهای عوامل تولید توسط مدیران در زمان انتشار گزارشات پیش بینی مدیریت

قسمتی از متن پایان نامه :

12-2 عوامل موثر بر دقت سود پیش بینی شده

نمایه بالا عوامل موثر بر خطای پیش بینی عایدی را نشان میدهدکه تا کنون مورد ارزیابی قرار گرفته اند.(لطفی و حاجی پور، 1389)

حال آنکه به علت جدید بودن بحث رفتار چسبنده ی هزینه و ارتباط آن با خطای پیش بینی مدیریت، بصورت مجزا ارزیابی خاصی در ایران، با مدنظرقرار دادن این عامل، صورت نگرفته می باشد؛ این درست می باشد که اندازه و ساختارشرکت، در چسبنده شدن هزینه ها موثر اند؛ اما در این پژوهش، ما با بهره گیری از ترکیب مدل چسبندگی هزینه ها، و مدل پیش بینی هزینه ها، اندازه دقت پیش بینی هزینه ها را مورد ارزیابی قرار دادیم، دراین مدل با دخالت دادن اندازه فروش واقعی و پیش بینی، کوشش در منطقی تر کردن روش محاسبه دقت هزینه ها قدم گماردیم؛ این کار گام مناسبی در مطالعه دقت برآورد مدیریت از شرایط آتی عایدی ها، هزینه ها و فروش می باشد. در فصل سوم، به تفضیل نحوه ی بکار گیری متغییر های موجود در گزارشات پیش بینی مدیریت و صورت های مالی تحقق یافته را تبیین خواهیم داد.

تئوری نمایندگی، به تبیین چگونگی ایجاد معضلات نمایندگی بین کارفرما (سهامدار) و کارگزار (مدیر) در اثر عدم تقارن اطلاعاتی می پردازد. در این راستا، ساختارهای نظارتی موثر با ایجاد توازن اطلاعاتی به جلوگیری از ایجاد تضاد منافع بین مدیران و سهامدارن کمک می کنند. به تعبیری این ساختارها به مدیریت، انگیزه های لازم را برای اقدامات مکفی جهت افزایش افشائات شرکت می نماید. پس، بازده بالاتر شرکت در گرو بهبود ساختارهای کنترلی و به تبع آن پیش بینی دقیق تر وضعیت آتی شرکت می باشد. زیرا این امر به کاهش هزینه های نمایندگی، ارزش یابی بالاتر سهام و در نتیجه عملکرد بهتر در درازمدت منجر می گردد. عوامل گوناگونی در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و به تبع آن دقت پیش بینی در شرکت ها تاثیر می گذارند. که بعضی از مطالعات مربوط به تبیین زیر می باشد:

کیل و نیکلسون 2003 اعتقاد دارند، اندازه شرکت اعم از جمع دارایی ها، جمع فروش و ارزش بازارحقوق صاحبان سهام و ارزش شرکت، ارتباط مستقیمی با هم دارند. بدیهی می باشد اندازه شرکت تعیین کننده حجم وگستردگی فعالیت یک شرکت می باشد. شرکت های بزرگ تر به دلیل ارتباطات بیشتر با ذی نفعان و وجود مکانیزم های کنترلی بیشتر، از ریسک تجاری کمتری برخوردارند. از طرفی، واتز و زیمرمن1990 عنوان کردند؛ که شرکت های بزرگ به دلیل تحمل هزینه های سیاسی بیشتر، ناچار به افشای بیشتری نیز هستند؛ پس می توان نتیجه گرفت، اندازه شرکت، کمک مثبتی به دقت پیش بینی های ارائه شده مدیریت کند. البته در ایران تحقیقی توسط ملکیان- اسفندیار و همکاران 1392 در این ارتباط انجام گردید؛ اما ارتباط معنی داری در ارتباط با اندازه شرکت و دقت پیش بینی، حاصل نشد.

1-12-2 ساختار سرمایه

ساختار سرمایه نیز یکی دیگراز موارد موثر در دقت پیش بینیدر شرکت مطرح می باشد؛ اهرمی بودن ساختار سرمایه می تواند ریسک زا باشد، اهرم مالی عبارت می باشد از، وجود هزینه های ثابت در فهرست هزینه های شرکت؛ در علم فیزیک، هر چه اهرم در دست شما هرچه بزرگتر و بلندتر باشد، توان مکانیکی شما نیز بیشتر می گردد یا به عبارت ساده تر، انرژی کمی را که شما به جسم وارد می کنید؛ به علت وجود اهرم، انرژی وارده به جسم مضاعف شده و به تبع آن واکنش جسم بالاتر می رود. در علم اقتصاد نیز، هرچه ساختار سرمایه شرکت، اهرم بالاتری داشته باشد، توان ریسکی شدن شرکت را بیشتر می کند؛ زیرا اگر درجه اهرم مالی زیاد باشد، با کاهش نسبتا” اندک سود قبل ازبهره و مالیات، سود هر سهم ، با واکنش بیشتری کاهش یابد. پس می توان این احتمال را داد که بین اهرم مالی ودقت پیش بینی سود ارتباط منفی هست (ملکیان و احمدپور، 1392). این فرضیه را مورد آزمون قرار داند، و به وجود ارتباط منفی بین اهرم مالی و دقت پیش بینی مدیریت، اذعان نمودند.

2-12-2 ارتباط طول عمر شرکت، و تاثیر آن بر دقت پیش بینی مدیران

در ارتباط طول عمر شرکت، و تاثیر آن بر دقت پیش بینی مدیران نیز مورد ارزیابی قرار گرفت، و نتیجه آن، پی بردن به ارتباط منفی بین عمر شرکت و دقت پیش بینی ها گردید؛ در واقع با افزایش طول عمر شرکت، از اندازه دقت    پیش بینی ها کاسته می گردد؛ در حالی که فرض غالب این بود که به علت افزایش تجربیات شرکت با گذشت زمان، اندازه خطای پیش بینی، کمتر خواهد گردید. شاید علت این پیش فرض غلط، شاید توجه نکردن به افزایش چسبندگی هزینه ها با افزایش عمر شرکت، به علت افزایش حجم دارایی ها ی شرکت بوده باشد؛ زیرا کردستانی 1391 معتقد می باشد، هر چه اندازه دارایی ها بیشتر باشد، چسبندگی بهای تمام شده کالای فروش رفته و هزینه های فروش، عمومی و اداری، بیشتر می گردد. بایستی توجه نمود که افزایش چسبندگی، می تواند باعث ایجاد خطای مضاعف، در پیش بینی مدیریت، گردد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف علمی:

پس، اگرسرمایه گذاران تصور کنند که چسبندگی هزینه ها، دقت پیش بینی سود را کاهش می دهد، اطمینان آنها به سود های تحقق یافته نیز کاهش می یابد.

از آنجایی گزارشات پیش بینی مدیران می تواند اطلاعات مفیدی در ارتباط با چشم انداز احتمالی واحد انتفاعی در اختیار تصمیم گیرندگان قرار دهد؛ شناخت وتعیین اندازه اشتباه مدیریت در پیش بینی خود، از شرایط واقعی آتی می تواند باعث عمق بخشی به تصمیمات و منطقی تر شدن تصمیمات مدیریت و سایرتصمیم گیرندگان، گردد.

  1. درک رفتار مدیران در پیش بینی شرایط آتی
  2. درک و شناخت اختلاف بین گزارشات واقعی و گزارشات پیش بینی مدیریت
  3. کمک به سرمایه گذاران، با عیان سازی اندازه اختلاف پیش بینی مدیریت و واقعیت
  4. کمک به مدیران به مقصود اصلاح پیش بینی های خود درآینده و در نتیجه بهبود بودجه بندی مدیریت
  5. 5. بهبود ادبیات رفتار مدیریت در پیش بینی آینده، رفتار هزینه وچسبندگی هزینه

مطالعه دقت پیش بینی بهای عوامل تولید توسط مدیران در زمان انتشار گزارشات پیش بینی مدیریت

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

You may also like...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *