پایان نامه ارشد

رابطه بین دارایی های نامشهود ثبت شده و بازده حقوق صاحبان سهام در بورس اوراق بهادار – پایان نامه ارشد

 مدل بندی ارتباط بین دارایی های نامشهود و عملکرد شرکت‌ های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

4-2- آماری توصیفی داده ها

همان گونه که در فصـل­های پیشـین ذکـر گردید، بـرای تحلیل بهتر نمونه مورد مطالعه در گروه­های مختلف طبقه­بندی شده و سپس آزمون­های لازم بر روی آنها انجام گرفت. جدول شماره 4-1 این طبقه­ بندی را نشان می­دهد.

بیشترین تعداد در نمونه مورد مطالعه مربوط به صنعت مواد و محصولات دارویی در گروه دوم یعنی شیمیایی و دارویی با 24 شرکت و پس از آن خودرو و ساخت قطعات در گروه اول یعنی خودرو، ماشین­آلات و فلزات با 19، و کمترین آن نیز مربوط به استخراج سایر معادن در گروه معادن و کانی­ها و سایر در گروه چهارم یعنی سایر با 1 شرکت می باشد. گروه اول که مربوط به خودرو، ماشین­آلات و فلزات می باشد با تقریباً 32 درصد حجم نمونه بیشترین تعداد را در نمونه داراست و گروه سوم و چهارم که به ترتیب مربوط به معادن و کانی­ها و سایر می باشد با تقریباً 21 و 20 درصد حجم نمونه کمـترین تعداد را دارا هستند. این موضوع به خوبی در شکل شماره 4-1 نشان داده شده می باشد.

به مقصود انجام آزمون فرضیه­ها نیاز به شناسایی توزیع نمونه مورد مطالعه بود. بدین مقصود آغاز شاخـص­های آماری هر گروه از صنایع محاسبه و گزارش گردید. جدول شماره 4-2 این شاخص­ها را برای هر متغیر به تفکیک صنایع تعریف شده نشان می­دهد.

جدول شماره 4-2 نشان می­دهد که حداقل اندازه سود و زیان خالص در کلیه گروه­های صنعت، منفی بوده که این موضوع بیانگر وجود زیان خالص در بعضی از سال­ها برای بعضی از شرکت­های مورد مطالعه بوده  می باشد. همچنین بیشترین مقدار میانگین در بین نمونه مورد مطالعه برای متغیر اموال فکری با مقدار 3003 میلیون ریال مربوط به سایر صنایع می باشد. همچنین بیشترین مقدار میانگین دارایی­های نامشهود ثبت شده مربوط به گروه خودرو، ماشین­آلات و فلزات با مقدار 6839 میلیون ریال می باشد. با در نظر داشتن بیشتر بودن مقادیر معیارهای عملکرد در گروه شیمیایی و دارویی، بهترین عملکرد مربوط به صنایع شیمیایی و دارویی می باشد. اضافه براین، با در نظر داشتن حذف داده­های پرت (حداکثر 5 مورد) در نرم­افزار، بیشترین میانگین ارزش افزوده با مقدار 42889 میلیون ریال مربوط به این گروه از صنایع می باشد. همچنین بیشترین مقدار متغیر مربوط به اضافه ارزش بازار نسبت به ارزش دفتری در گروه معادن و کانی­ها با مقدار 658815 میلیون ریال می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

با در نظر داشتن سوال­های مطرح شده در بخش­های پیشین، اهداف این مطالعه به تبیین زیر می باشد:

  • مطالعه اهمیت گزارشگری دارایی­های نامشهود شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،
  • اندازهگیری اقلام “نامشهود ثبت نشده” شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با در نظر داشتن ارزش بازار این شرکت­ها،
  • مطالعه تاثیر ارزش اقلام “نامشهود ثبت نشده[1]” بر عملکرد شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،
  • مطالعه تاثیر دارایی­های “نامشهود ثبت شده” بر عملکرد شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،
  • ارائه پیشنهادهایی در خصوص شناسایی و یا عدم شناسایی اقلام نامشهود و اصلاح عملیـات گزارشـگری شـرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
  • مدل­بندی ارتباط بین دارایی­های نامشهود و عملکرد به مقصود پیش­بینی عملکرد.
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

این اهداف هم برای کلیه شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و هم برای هر صنعت دنبال خواهد گردید.

[1]– Unregistered Intangibles

مدل بندی ارتباط بین دارایی های نامشهود و عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

You may also like...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *