پایان نامه ارشد

رابطه ریسک شرکت و نوسانات سود جامع – دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط ریسک شرکت و نوسانات سود جامع

قسمتی از متن پایان نامه :

1.3 اهمیت و ضروت انجام پژوهش

بیانیه شماره 130 استانداردهای حسابداری مالی آمریکا و در پی آن بیانیه مفاهیم شماره شش آمریکا به دنبال یک بحث بلندمدت بین مفهوم سود (زیان) جامع و سود خالص در حرفه حسابداری ارائه گردید. این بحث از دهه 1930 تاکنون یکی از بحث­های مهم در تدوین استانداردهای حسابداری بوده می باشد (سعیدی ولاشانی، 1384) و مباحثه­های زیادی نیز در خصوص لزوم ارائه صورت سود (زیان) جامع در یک صورت عملکرد واحد وجود داشته می باشد. همانطور که در قسمت قبل نیز اظهار گردید، مخالفان ارائه صورت سود (زیان) جامع در یک صورت عملکرد واحد بر این باور بودند که گنجاندن “سایر اجزای سود جامع” همراه با نتایج کسب و کار اصلی، بهره گیری­کنندگان از صورت­های مالی را به اشتباه می­اندازد و به سوءتعبیرهای مهمی از عملکرد یک شرکت منجر می­گردد. آنها همچنین معتقد بودند، تفاوت نوسانات سود جامع با سود خالص که ناشی از موارد تحقق­نیافته می باشد، به افزایش ریسک شرکت و کاهش قیمت سهام منجر می­گردد (IASB,2009، بند 40).

پس، لازم می باشد تا با انجام تحقیقی به این سوال پاسخ داده گردد که آیا تفاوت نوسانات ایجاد شده در سود، در اثر گزارشگری سایر اجزای سود جامع در انتهای صورت سود (زیان) دوره، بهره گیری­کنندگان از صورت­های مالی را در تعیین عملکرد واقعی شرکت به اشتباه می­اندازد یا خیر. از این رو، با انگیزه ارزیابی اظهارنظرهای مخالف با گزارشگری سود جامع در یک صورت عملکرد، بر آن شدیم تا به مطالعه ارتباط ریسک شرکت و نوسانات سود جامع بپردازیم.

تحیق­های قبلی در مورد نوسانات سود جامع، عموماً حسابداری ارزش منصفانه را در صنعت بانکداری مطالعه می­کردند (بارث[1](1994)، بارث و همکاران (1996) و هادر[2]و همکاران (2006)). اما شواهد کمی در مورد نوسانات سود جامع و پیامدهای آن برای شرکت­های غیرمالی وجود داشت. از این رو با در نظر داشتن این موضوع، شادوالی خان (2012) به مطالعه نوسانات سود جامع در سطح شرکت­های غیرمالی پرداخت. از طرفی با عنایت به این موضوع که در خصوص نوسانات سود جامع و تأثیر آن بر ریسک و قیمت سهام شرکت­ها تاکنون تحقیقی در ایران انجام نشده می باشد، تصمیم بر آن گردید تا پژوهش­های پیشین، با فراهم کردن شواهدی از شرکت­های غیرمالی در ایران، مجدداً مورد مطالعه و بازنگری قرار گیرند.

ضمناً نتایج این پژوهش می­تواند شواهدی در خصوص اینکه آیا بهره گیری­کنندگان با ارائه­ی نوسانات سایر اجزای سود جامع در ذیل صورت سود (زیان) دوره به اشتباه می­افتند یا خیر ارائه کند. همچنین، نتایج این پژوهش می­تواند در زمینه ارائه صورت سود (زیان) جامع در یک صورت عملکرد واحد و نه دو صورت جداگانه، مفاهیم مهمی برای سازمان حسابرسی، به عنوان مرجع تدوین­کننده استانداردهای حسابداری، به همراه داشته باشد و نیز به نگرانی مخالفان ارائه صورت سود (زیان) جامع در یک صورت عملکرد واحد، با ارائه دلیل، پاسخ مناسب دهد. نتایج این پژوهش همچنین می­ تواند در متناسب­سازی استاندارد حسابداری بین­المللی شماره 1 و استاندارد حسابداری شماره 6 ایران مفید باشد.

[1]. Barth

[2]. Hodder

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 پرسش ­های پژوهش:

براساس مطالعات اکتشافی و مطالب مطرح شده و پرسش آغازین ارائه شده در قسمت انتهایی اظهار مسئله پرسش­های زیر قابل طرح می باشد:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  1. آیا سود جامع نسبت به سود خالص نوسان بیشتری دارد؟
  2. آیا نوسانات سایر اجزای سود جامع[1] با ریسک بازار شرکت ارتباط معنی­داری دارد؟
  3. آیا نوسانات سایر اجزای سود جامع با قیمت بازار سهام شرکت ارتباط معنی­داری دارد؟
  4. آیا سود خالص نسبت به سود جامع قدرت پیش­بینی بیشتری برای پیش­بینی جریان وجه نقد عملیاتی دوره بعددارد؟
  5. آیا سود خالص نسبت به سود جامع قدرت پیش­بینی بیشتری برای پیش­بینی سود خالص دوره بعد دارد؟

[1] . در این پژوهش معیار محاسبه نوسانات سایر اجزای سود جامع برابر می باشد با مابه­ التفاوت نوسانات سود جامع و سود خالص.

پایان نامه رابطـه ریسـک شـرکت و نوسـانات سـود جامـع

پایان نامه رابطـه ریسـک شـرکت و نوسـانات سـود جامـع

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

You may also like...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *