پایان نامه های سری دهم

جستجوی مقالات فارسی – عمره تمتع از دیدگاه مذاهب خمسه- قسمت ۱۹

اگر کسی عمل آمیزش را در احرام عمره تمتع از روی علم وعمد انجام دهد، بنا براحتیاط واجب کفاره اش یک شتر است؛ چه ثروتمند باشد یا نباشد وعمره را پس از اتمام قبلی، دوباره اعاده کند. اگر کسی این عمل را در احرام حج وقبل از وقوف در عرفات و یا بعد از آن وقبل ازوقوف مشعر الحرام انجام دهد؛ حج او فاسد است ودرهردو صورت کفاره آن یک شتر است (محشی،۱۳۸۲ش،ص ۱۶۴-۱۶). مذاهب اهل سنت: آمیزش به اتفاق فقهای اهل سنت حج را فاسد میکند.
اگر بدون آمیزش انزال شدمالکیه: حج فاسد میشود وبه اتفاق همه فقها، باید حج را قضا کند. شافعیه، حنابله:یک شتر قربانی کند. مالکیه: یک گوسفند قربانی کند. حنفیه: اگر آمیزش بعد از وقوف عرفات باشد، کفاره اش یک شتر است؛ ولی حج فاسد نمیشود( همان، ج ۳، صص۲۸۲-۲۸۱).
اگر آمیزش قبل از وقوف عرفات باشد، کفاره اش یک گوسفند است.
مذاهب اهل سنت: اگر در حال نسیان آمیزش کند ویا جاهل به حرمت آمیزش درحال احرام باشد و زن مُکرَه واقع شود، کفاره ندارد و حج هم فاسد نمیشود.

  1. زیرسایه رفتن: شیعه امامیه:

مسافرت با ماشین مسقّف در روز و نیز سایه قرار دادن مرد بالای سرخود مانند چتر، در حال مسافرت جائز نیست وکفاره آن یک گوسفند است.استظلال برای زنها وبچه ها جائز است وکفاره هم ندارد ( محشی،۱۳۸۲ش،ص۱).
مالکیه، حنفیه:جائز است استظلال به وسیله خانه و محمل و چتر و … به شرطی که به صورت و سر اصابت نکند( الجزیری،۱۴۰۳ق،ج ۱، ص ۶۶۲). شافعیه: استظلال به وسیله موارد فوق جائز است ولو به سر یاصورت او اصابت کند (همان) حنابله: اگر به وسیله چیزی که غالباً همراه اوست استظلال کند، مانند محمل حرام است واگر انجام داد قربانی بدهد (همان).
طواف خانه خدا
کسى که براى انجام عمره تمتّع محرم شده و وارد مکّه مى شود، باید به نیّت طواف، هفت مرتبه به دور خانه کعبه که در مسجدالحرام است بگردد.
۴-۳-۲-۱- شرائطی که از حقیقت و ماهیّت طواف خارج است
(خارج از اعمال طواف) ، پنج قسم می باشد:
۴-۳-۲-۱-۱ -شرط اوّل: مسائل طواف
طهارت از حدث اکبر و اصغر ( چیزی که ناقض طهارت باشد) :
طبق این شرط، طواف جنب، حائض، نفساء و بیوضو باطل است. و دلیل بر این طهارت سیره نبیّ مکرّم اسلام (ص) است. زیرا حضرت، هرگاه که میخواست طواف کند اوّل وضو میگرفت و سپس طواف میکرد، و نیز میفرمود:
» خذوا عنّی مناسک« یعنی: مناسک خود را از من بیاموزید.
و نیز فرمود:
«الطواف بالبیت صلاهٌ الّا انّ الله احلَّ فیه النّطق و قال لا صلوه الّا بطهور »( شیخ صدوق، ۱۴۰۴ق
ج۱،ص۲۲). «طواف به خانه خدا نماز است منتهی نمازی است که صحبت کردن در آن مانعی ندارد (برخلاف نمازهای معمولی) و فرمود نماز واقعی آن نمازی است که با طهارت باشد»
امامیه، مالکیان شافعیان و حنابله، طهارت از حدث اکبر و اصغر را در طواف واجب میدانند ولیکن حنفیان به اشتراط طهارت فتوا نداده و معتقدند: بدون طهارت نیز، طواف صحیح میباشد، منتهی باید کفاره بدهد. ولذا در توضیح ادّعای خود میگویند: اگر با حدث اصغر طواف کند باید یک گوسفند کفاره بدهد ولیکن در حال جنابت و حیض، باید یک شتر قربانی کند، و علاوه بر آن، تا زمانی که در مکّه است باید طواف را اعاده نماید.
استدلال قائلین به شرطیت طهارت، به چند روایت از رسول اکرم (ص) است که قول و سیره او را بیان میکند: «روی انَّ رسول الله (ص) قال لاسماء بنت عمیس الّتی کانت حائضاً: اصنعی ما یَصنعُ الحاجّ غیر انْ لا تَطوُ فی بالبَیْت»( شیخ صدوق، ۱۴۰۴ق،ج۱، ص۳۴۳) «نقل شده که پیامبراکرم (ص) به اسماء بنت عمیس که در حال حیض بود فرمود: هر کاری که همه حاجیان انجام میدهند تو نیز بجا بیاور، فقط طواف بیت را انجام نده».
و امّا کسانی که طهارت را شرط نمیدانند به اجماع تمسک کرده اند و میگویند: به اجماع همه فقها، در سعی بین صفا و مروه طهارت شرط نیست، روی این حساب هیچ مانعی ندارد که در طواف هم همین حرف را بزنیم.
مسائل طواف:
الف: به فتوای امامیّه، عبور کردن از مسجدالحرام و مسجدالنّبی (ص) برای حائض و جنب جایز نیست، تا چه رسد به اینکه در آنها توقف نماید، ولی از غیر این دو مسجد اشکالی ندارد.
ب: به فتوای امامیه: اگر کسی بدون وضو طواف نماید و به شهر خود برود باید برگردد و طواف را در صورت امکان اعاده نماید و اگر ممکن نیست باید نایب بگیرد، تا از طرف او طواف انجام دهد. ولی به اعتقاد ابوحنیفه اشکالی ندارد و تنها باید کفاره ای بدهد که جبران طواف کند.
ج: طهارت از حدث اکبر و اصغر در طواف واجب، شرط است. ولی در طواف مستحب این طهارت شرط نیست یعنی میتواند بدون وضو طواف کند البتّه کسی که محدث به حدث اکبر است مانند جنابت و حیض، حرام است به مسجدالحرام داخل شود و خانه خدا را طواف کند.
د: کسی که از طهارت با آب معذور است (بخاطر مرض و غیر آن) میتواند با تیمم طواف کند و ظاهراً تیمم جایگزین طهارت با آب میشود، بنابراین اگر جنب باشد و بخاطر عذری نتواند غسل کند، وظیفه او تیمم است. ولی در غیر جنابت باید وضو بگیرد و طواف کند.
۴-۳-۲-۱-۲ – شرط دوّم: طهارت بدن و لباس.
کسی که قصد طواف خانه خدا را دارد باید لباس و بدنش پاک باشد، چنانچه این شرط در نماز هم لازم است.
امامیه، شافعیان، مالکیان و حنبلیان به اعتبار این شرط فتوا داده اند ولیکن حنفیان طهارت بدن و لباس و مکان را، سنّت مؤکّده میدانند، و لذا به نظر آنها اگر با لباسی که تمام آن نجس است طواف کند فدیه ای بر او واجب نیست.
۴-۳-۲-۱-۳ – شرط سوّم: ستر عورت
به اتفاق جمیع فقها، کسی که میخواهد طواف کند، واجب است عورت خود را بپوشاند، هر چند کسی او را نبیند. بنابراین طواف عریان باطل خواهد بود.
۴-۳-۲-۱-۴ شرط چهارم: ختنه کردن در مردان
طبق فتوای امامیه کسی که ختنه نشده، مرد باشد یا کودک، طوافش صحیح نیست. بنابراین اگر بچّه ای را که ختنه نشده، پس از آنکه سر پرستش او را احرام بست، حال چه خودش طواف کند و یا ولیّ و سرپرست او و یا شخص دیگری، او را طواف دهد جایز نیست بعد از بلوغ ازدواج کند مگر آنکه عمره مفرده ای انجام دهد و حتی اگر برای رفع حرمت ازدواج، خودش در صورت امکان، و یا نائبش در صورت عدم امکان، طواف نساء را انجام بدهند، باز هم فایده ای ندارد، زیرا ختنه شرط صحّت همه طواف هاست و بدون ختنه، طواف حجّ فاسد خواهد بود.
۴-۳-۲-۱-۵ شرط پنجم: نیّت خالص برای خداوند متعال

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

You may also like...