پایان نامه های سری دهم

دسته بندی علمی – پژوهشی : عمره تمتع از دیدگاه مذاهب خمسه- قسمت ۲

۴-۵-۲-۴ -نکاتی در احکام سعی ۶۳
۴-۵-۳- تقصیر ۶۴
۴-۵-۳-۱ – تقصیر با چه اموری محقق می شود: ۶۵
۴-۵-۳-۲- وظیفه حاجی در عمره حلق است یا تقصیر ۶۵
 
۵-۱-کنگره حج ۶۸
۵-۲ – حج ابراهیمی و بیداری اسلامی ۷۱
۵-۳- اثبات فرضیه ها ۷۳
۵-۴- مکان نماز طواف ۷۴
۵-۵ -ترک نماز طواف ۷۴
۵-۷- مسائلی در میقات ۷۶
۵-۸ – اختلافات فقهی احکام عمره تمتع از دیدگاه مذاهب خمسه ۷۹
۵-۹- نتیجه گیری ۸۱
۵-۱۰-پیشنهادات: ۸۲
منابع و مأخذ ۸۳
بررسی احکام فقهی عمره تمتع از منظر مذاهب خمسه
به وسیلهی:
……
چکیده
یکی از موضوعاتی که امروزه مورد توجه و بحث جوامع مسلمان می باشد، بحث پیرامون اختلافاتی است که پیروان مذاهب مختلف اسلامی در خصوص احکام دینی با یکدیگر دارند. این اختلافات اگر علمی و مستند ودر محافل دینی مورد بررسی قرار نگیرد دستمایه ای برای مغرضان جهت ایجاد اختلاف وتفرقه بین صفوف مسلمین قرار خواهد گرفت.حج که می توان آن را نمادی از اتحاد مسلمانان دانست نیز از این آسیب در امان نیست، همچنین حج مقبول در درگاه خدا حجی است که از محرمات در آن پرهیز شده و واجبات آن را انجام داد و به مستحبات عمل کرد ، از این رو دانستن صحیح احکام فقهی عمره تمتع حائز اهمیت است.
این رساله با رویکرد نظری و با غور در اسناد و منابع فقهی با هدف تبیین اختلافات بین مذاهب، احکام فقهی، نوع آن وهمچنین نحوه انجام اعمال عمره تمتع را مورد بررسی قرار داده است در این پژوهش وجوه اشتراک و افتراق این مذاهب در زمینه احکام و دلائل هر مذهب با روش تحلیلی و توصیفی مورد بحث قرار گرفته است. از جمله نتایج این رساله می توان به موارد اختلافی احکام مذاهب خمسه در مورد عمره تمتع اشاره کرد که عبارتنداز : اختلاف در ماهیت احرام، اختلاف در وجوب و استحباب لبیک احرام ، اختلاف فقها در مورد تراشیدن موی سردر احرام، اختلاف بر سر خوشبو کردن بدن و لباس ، اختلاف در حنا بستن و …
روش کار در این رساله بصورت جستجو در کتب و اسناد معتبر است . استفاده از کتب مرجع ، رساله های مراجع عظام و مقالات معتبر بین المللی است. این تحقیق با روش تحلیلی انجام گرفته که روش گردآوری اطلاعات در آن کتابخانه ای و اسنادی و نیز با بکارگیری رایانه می باشد.
کلمات کلیدی: حج، عمره مفرده، عمره تمتع، فقه، مذاهب خمسه
مقدمه
شناخت صحیح مسائل حج به عنوان بخش عمده‌ای از آیات قرآنی، معارف، احکام و فقه اسلامی ضرورتی است که همواره مورد توجه مجامع مختلف قرار گرفته است و این خود فرصتی است که بیشتر به مسائل آن بپردازیم.
بنابراین در قرآن هم سوره ای به این نام یعنی، حج وجود دارد و درچند سوره دیگر از قرآن به مسائل مربوط به آن پرداخته از جمله : بقره،آل عمران، ابراهیم و… و همچنین نزدیک سیصد آیه در مورد حج و داستان حضرت ابراهیم (ع) وجود دارد.
اما یکی از وظایف مهم ما، قضیه آشنا کردن مردم است به مسائل حج، آدمی بسیار می بیند که به حج می روند، زحمت می کشند ، لکن مساله حج را نمی دانند.
البته عمده ترین مشکلی که در مورد این عبادت وفرضیه مهم وجود دارد با این که مومنان با این عبارت الهی،آشنایی دیرینه دارند، و هر سال با حضور شورانگیز از سراسر عالم، زنگار دل، با زلال زمزم توصیه می‌زدایند، وبا حضرت دوست تجدید میثاق می‌کنند، و اگر چه میراث ادب فرهنگ ما، مشحون از آموزه های حیات بخش حج است،اما هنوز ابعاد بی‌شماری از این فرضیه مهم ، ناشناخته و مهجور مانده است.
این دلایل باعث شده اند که به عمره تمتع نگاه جامعی داشته باشیم که بتواند همه مذاهب اسلامی را شامل بشود و به ذکر همه احکام مذاهب اسلامی عمره تمتع بپردازیم.
تاکنون پایانامه و یا مقاله ای که نظرات فقهی مذاهب خمسه را در مورد عمره تمتع بصورت جامع بیان کرده باشد نوشته نشده است . ما سعی کرده ایم که در این پایانامه عمره تمتع را از همه جنبه ها و دیدگاهها مورد بررسی قرار دهیم و آرا و نظرات همه مذاهب اسلامی را در مورد عمره تمتع بیان کرده ایم.
این پایانامه تشکیل شده است از پنج فصل:
در فصل اول نگاهی گذرا داریم به : بیان مسئله ، سوابق مربوط ، فرضیه ها ، اهداف تحقیق ، اهداف کاربردی ، نوآوری تحقیق و غیره.
در فصل دوم تمام اصطلاحات کلیدی تحقیق را از نظر لغوی ، اصطلاحی و فقهی مورد بررسی قرار خواهیم داد و بطور خلاصه به اعمال عمره تمتع و تشریح آنها می پردازیم.
در فصل سوم ابتدا به تعریف و تشریح فقه اسلامی مختص به هر کدام از مذاهب خمسه می پردازیم و ماخذ شناسی فقه هر کدام از مذاهب را مشخص می کنیم و سپس مختصری از تاریخچه هرکدام از مذاهب را مورد بررسی قرار می دهیم.
در فصل چهارم ابتدا احکام مربوط به هر کدام از اعمال حج را آورده و سپس موارد اختلافی احکام فقهی بین مذاهب خمسه را برشمرده و توضیح می دهیم.
در فصل پنجم فرضیه ها را اثبات یا رد کرده و سپس اهداف مطرح شده در فصل اول به طور مفصل توضیح داده خواهد شد.
در این تحقیق سعی شده است که از منابع دست اول فقهی اسلامی مربوط به هر کدام از مذاهب خمسه مانند کتابهای أم شافعی، الکافی، تهذیب، وسائل الشیعۀ ، الفقه علی المذاهب الأربعۀ استناد کرده و احکام فقهی عمره تمتع را در حد نیاز تشریح می کنیم. استفاده از کتابهای مرجع در این پایانامه به این دلیل بود که احکامی را ذکر کنیم که به عنوان احکام اصلی مذاهب بوده است.

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

You may also like...