پایان نامه های سری دهم

سایت مقالات فارسی – مدل های تحلیل پوششی داده ها با حضور داده های نامطلوب- قسمت ۴۷

پاکستان

۶۶٫۵۶۸

قرقیزستان

۶۸٫۸۱۵

شاخص مرتبط
این نوع شاخصها، شاخصهایی هستند که تأثیر بسزایی در سلامت داشته و علاوه بر اثر کوتاه مدت در بلندمدت جامعه را بسوی زوال و نابودی خواهند کشید؛ که این دسته اطلاعات به سه زیر بخش ذیل تقسیم شده است:
نرخ طلاق در کشورهای تحت بررسی
میزان بیکاری در میان واجدین شرایط کار
مصرف مواد مخدر
برای اینکه بتوان از ترکیب شاخصهای فوق که واحدهای متفاوتی دارند، به یک شاخص واحد رسید و همچنین برای اینکه شاخص ترکیبی به دست آمده، این قابلیت را داشته باشد که بتواند کشورهای مختلف را رتبهبندی نماید، بایستی این شاخصها را نرمال نمود (دیسپوتیس[۹۴]، a2005). به همین سبب همه شاخصهای بالا با استفاده از فرمول خطی شاخص پایه‌ای، به صورت مقداری بین صفر و یک، تبدیل‌شده‌اند. فرمول خطی شاخص پایه به صورت زیر است:

(‏۴‑۱)

سپس با استفاده از روش میانگین هندسی مقادیر شاخص مرتبط محاسبه شده است.
مصرف مواد مخدر
میزان خطر و تهدید مواد افیونی برای زندگی بشر، کمتر از تروریسم و سلاح‌های شیمیایی و میکروبی در جهان نیست بلکه در مواردی به عنوان یک تهدید عمل‌کننده و فعال اما آرام و پنهان، حیات بشر را به نابودی کشانده و بیشتر از هر سلاح کشنده و غیرفعال، عمل نموده است. به جرأت میتوان گفت امروزه مواد مخدر یکی از اصلیترین دلیلها برای سلامت جامعه بشری هست، مواد مخدر به خاطر ماهیتی که دارد به طور گسترده در جامعه امروزی مشاهده میشود. ثمره استفاده از مواد مخدر، اعتیاد است که معضل بزرگ جهان امروز و بلایی اجتماعی است، در انتها به آسیب‌هایی از جنبه‌های متعدد اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، روانی، اخلاقی و حقوقی ختم می‌شود. علاوه بر آن اعتیاد، عامل بروز بسیاری از آسیب‌های اجتماعی و نابسامانی‌های خانوادگی و فردی است. سازمان بهداشت جهانی مسائل مرتبط با مواد مخدر اعم از تولید، انتقال، توزیع و مصرف را در کنار سه مسئله جهانی دیگر یعنی تولید و انباشت سلاح‌های کشتار جمعی، آلودگی محیط‌زیست و نیز فقر و شکاف طبقاتی از جمله مشکلات اساسی جهان برشمرده است که حیات بشری را در ابعاد اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی مورد تهدید و چالش جدی قرار می‌دهد. به گفته کارشناسان از جمله تأثیرهای زیانبار و مهلک اعتیاد، انتقال و اشاعه بیماری‌های گوناگون و خطرناک از جمله ایدز و هپاتیت است. جالب است بدانید سالانه ۲٫۵ میلیون نفر در جهان به خاطر مصرف الکل جان خود را از دست میدهند. با توجه به توضیحات بالا میتوان مواد مخدر را به عنوان یکی از مسائل تأثیرگذار در شاخص سلامت قرارداد. دادههای سازمان ملل در مورد مواد مخدر به شاخههای متعددی تقسیم میگردد؛ در این پایان‌نامه بر حسب اهمیت این دادهها شاخه اصلی که معمولاً بیانگر بازده کارهای انجام‌شده در بخش مواد مخدر است در نظر گرفته شده است. این شاخه عبارت است از میزان مرگ میر بر حسب مصرف الکل و مواد مخدر تنباکویی.
برای محاسبه ی میزان مرگ و میر بر اثر مصرف مواد که در اینجا منظور، الکل و مواد مخدر است، میزان استانداردشده مرگ بر اثر این دو ماده خطرناک به ازای هر ۱۰۰۰۰۰ هزار نفر در جدول قرار داده شده است. برای محاسبه ستون مربوط به میزان مرگ‌ومیر بر اثر مواد ابتدا میزان مرگ‌ومیر بر حسب الکل و مواد مخدر را محاسبه نموده و سپس با استفاده از میانگین حسابی، ستون مورد نظر محاسبه شده است[۹۵].
نرخ طلاق
به طور کلی بالا بودن این شاخص، سلامت جامعه را با خطر بسیار بزرگی مواجه میکند؛ اگر مسئولان کشورها نتوانند فرهنگ ازدواج در جامعه را به طور بنیادین حل کنند، باعث افزایش نرخ طلاق گردیده و لذا پیامدهایی همچون پناه بردن فرزندان به خیابانها و حتی مشکلات روانی برای خانواده به همراه خواهد داشت و به طبع، افزایش این تنشهای روحی در جامعه باعث میل جامعه به سمت ناپایداری سلامت و در ادامه ناپایداری در اقتصاد و اجتماع میشود[۹۶].
دادههای این بخش در ستون دوم جدول ۴-۲ قابل مشاهده است که میزان طلاق در هر هزار نفر است.( سازمان پژوهش استراتژیک خاور میانه)
نرخ بیکاری
اگر مسئولان و مدیران جامعه قادر به ایجاد شغل، چه به صورت دولتی و غیردولتی نباشند، جمعیت واجد شرایط کار در جامعه برای درآمدزایی به سمت کارهای ناهنجار از قبیل، قاچاق و شغلهای کاذب دیگر خواهند رفت که این مسئله جامعه را دچار بحران اساسی در روند زندگی و سلامت جامعه خواهد نمود. دادهای این بخش در ستون سوم جدول (۴-۲) قابل مشاهده است که درصد کل بیکاران جامعه به افراد واجد شرایط کار است.
جدول ‏۴‑۲- داده‌های شاخص مرتبط

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.

You may also like...