پایان نامه ارشد

پایان نامه ارتباط اجتناب مالیاتی از طریق نرخ موثر مالیاتی نقدی با گزارشگری مالی متهورانه در بورس اوراق …

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین اجتناب مالیاتی با گزارشگری مالی متهورانه در شرکت ‎های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر

قسمتی از متن پایان نامه :

2-5-4-ناکارآمدی نظام مالیاتی ایران، علل و زمینه ها

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اگرچه مالیات ستانی در ایران نوپا نیست و همچنین از وصول مالیات به طریق نظام شبه سیستمیدر حدود یک قرن در ایران میگذرد، اما همچنان نمیتوان ادعا نمود که نظام مالیاتگیری در ایران حتی شبیه کشورهای تقریبائ در حـال تـوسعه می باشد. در هر صورت پایبندی به اصول و روشهای جدید بشری در اجرای سیاستهای توسعه، بایستی سرلوحهء کار مسوولان مربوطه قرار گیرد تا به هدفهای مورد نظر در وصول حداکثر مالیات دست پیدا کنند. به نظر میرسد با در نظر داشتن تغییر و تحولات در نظام مالیاتی ایران از حدود یکسال پیش به این طرف، بتوان امیدوارانه چشم به سوی نظام مطلوب مالیاتی داشت.

نظامیکه در سالهای گذشته تبدیل بـه ویرانه هایی شده می باشد که اصلاح ساختاری و بنیادی آن هزینه های زیادی می طلبد. در پژوهش حاضر به علل و زمینه های ناکارآمدی سیستم مالیاتی ایران از چهار بـعد قوانین و مقررات، فرآیندهای مالیاتی، مؤدیان و منابع انسانی پرداخته شده و  در بعضی موارد راهکارهایی جهت برون رفت از این معضلات اظهار می گردد (احمدی و همکاران 1387):

1-قوانین ومقررات مالیاتی

یکی از مهمترین عوامل موثر در تضعیف و عدم اثربخشی سیاستهای مالیاتی، پیچیدگی و ابهام در قوانین و مقررات مالیاتی می باشد. این مساله به تنهایی به کارآیی اجرایی سیاستهای مالیاتی صدمه وارد می ‌کند. به مقصود تضمین اثربخشی دستگاه مالیاتی در قدم اول بایستی قوانین و مقررات مالیاتی و حسابداری به گونه جامع تعریف و تضمین گردد. برای رویه ها و قوانین جدید بایستی مجوزهای جدید اخذ گردد تا در مجمع القوانین کشوری و آیین نامه های مالیاتی ثبت گردد. تغییرات قوانین مالیاتی به شدت به استانداردهای جدید حسابداری وابسته می باشد. به بیانی دیگر بـاید مقررات مربوط به مؤدیان در نگهداری دفاتر و فاکتورها و چگونگی ارایهء آنها به سازمان مالیاتی، به صورت شفاف تبیین گردد. در نهایت برای پیاده کردن اصلاحات بایستی طرفداری حاکمیت و آحاد مردم جلب گردد.

به گونه کلی قوانین خوب وکارآ، چندین خصوصیت و ویژگی به تبیین ذیل را دارا هستند:

الف کارآیی

در مورد کارآیی قانون، بایستی به این نکته توجه نمود که آیا قانون مربوطه از نظر اجرای سیاستهای مالیاتی، کارآیی و اثربخشی را دارد به بیانی دیگر قانونی کارآ و اثربخش می باشد که نتیجهء مورد نظر از تصویب آن حاصل گردد. به عنوان مثال یکی از اهداف قانون برای الزام مؤدیان مالیات بر شرکتها به مقصود ارایهء اظهارنامه و ترازنامه و سود و زیان، میتواند شناخت کامل از نحوهء گردش مالی یک شرکت در اقتصاد و بهره گیری از اطلاعات مالی این شرکت برای ردیابی مفاسد مالی بنگاههای دیگر باشد. چنانچه این هدف قانونگذار، با ارایهء درست ترازنامه و سود و زیان شرکتها حـاصل گردد میگوییم قانون، کارآ (اثربخش) بوده می باشد.

ب سازماندهی

سازماندهی منطقی باعث درک و فهم بهتر مؤدیان و کاربران از قانون مالیاتی میشود. سازماندهی قانون به این مفهوم می باشد که مقررات مربوط به یک بخش خاص، همگی در کنار آن باشند به بیانی دیگر مطالب مربوط به هم تا جایی که امکان دارد در کنار هم باشند. به عنوان مثال مؤدیان مالیاتی اشخاص حقوقی (شرکتها) در صورتی که تمام مطالب مربوط به اجراییات و مقررات فصل امور مالیاتی شرکتها در یک فصل جداگانه لحاظ شده می باشد خیلی کمتر دچار سردرگمی و ابهام خواهند گردید.

یک مطلب دیگر:   رابطه بین مدیریت مشارکتی و اعتماد با توجه به رهبری خدمتگزار- قسمت ۵

ج – قابلیت درک

در صورتی که بخواهیم قابلیت درک یک متن افزایش یابد، اولا بایستی عبارت یک متن کوتاه باشد و ثانیا از کلمات مرموز و غیرشفاف جلوگیری به اقدام آید به بیانی دیگر، متنی گویا و ساده ارائه نمود. حامیان بهره گیری از زبان ساده در قانون نویسی خواهان پرهیز از زبان حقوقی برای نیل به قانونی آسان و همه فهم هستند به بیانی دیگر تا جایی که امکان دارد بایستی از کلمات حقوقی و یا کلماتی که معروف به لغتنامه ای هستند پرهیز نمود به عنوان مثال میتوان به جای عبارت «کمیسیون تقویم املاک»، عبارت “کمیسیون (هیات) ارزیابی املاک” را به کار برد.

د انسجام

مفهوم انسجام به دو گونه قابل فهم می باشد: اول اینکه میتواند به معنی ارتباط معنی دار عناصر یک قانون با یکدیگر باشد و دوم اینکه با سایر مقررات و قوانین انسجام داشته باشد. به بیانی دیگر بایستی اطمینان پیدا نمود که قانون مالیاتی با بقیهء نظام حقوقی تلفیق گردد. به عنوان مثال قانون مالیاتهای مستقیم نـبـایـد بـه هیچ عنوان با اصول و استانداردهای حسابداری و حسابرسی مغایرت و ناهماهنگی داشته باشد و یا در خود قانون، فصل مربوط به اشخاص حـقیقی با فصل مربوط به اشخاص حقوقی (شرکتها) ناهماهنگ باشد به طوری که بعضی از مشاغل در قالب اشخاص حقوقی و بعضی دیگر در قالب اشخاص حقیقی تعریف شوند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات اصلی پژوهش:

مالیات یکی از راه های جریان وجوه نقد از سوی مالکان بسوی دولت می باشد و بدین طریق بخش قابل توجهی از منابع و نقدینگی مالکان به دولت انتقال پیدا می کند که این موضوع منجر به کاهش بازده سرمایه گذاران خواهد گردید. مدیریت مودیان حقوقی جهت جلوگیری از انتقال منابع و کاهش بازده مالکان که نهایتاً منجر به کاهش انگیزه سرمایه گذاری آنان خواهد گردید. اقدام به اجرای برنامه های اجتناب مالیاتی می نمایند تا از این طریق ثروت سهامداران را افزایش دهند. جهت مخفی نگه داشتن درآمد مشمول مالیات واقعی، مدیران اغلب کوشش می کنند که اهداف اصلی برنامه های اجتناب مالیاتی روشن نباشد. ابهام و عدم شفافیتی که همراه با اجرای برنامه های اجتناب مالیاتی به وجودمی آید می تواند برای افراد برون سازمانی یک حفاظ و فضای امنی را ایجاد کند. در این پژوهش بدنبال یافتن پاسخ برای این سوالات هستیم که آیا واحدهای تجاری که دارای گزارشگری مالی متهورانه هستند، اجتناب مالیاتی بیشتری نسبت به شرکتهایی که دارای گزارشگری مالی غیرمتهورانه هستند خواهند داشت؟

مطالعه ارتباط بین اجتناب مالیاتی با گزارشگری مالی متهورانه در شرکت‎ های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

You may also like...

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *