پایان نامه ارشد

پایان نامه ارشد ارتباط بین دارایی های نامشهود ثبت شده و بازده دارایی های شرکت های پذیرفته شده در بورس

عنوان کامل پایان نامه :

 مدل بندی ارتباط بین دارایی های نامشهود و عملکرد شرکت‌ های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

4-3-3- آزمون فرضیه سوم

فرضیه سوم اظهار می­دارد که: ارتباط معناداری بین دارایی­های نامشهود ثبت شده و بازده دارایی­های شرکت هست. جدول شماره 4-7 نتایج حاصل از آزمون این فرضیه را پس از استانداردسازی داده­ها و انجام آزمون همبستگی جزیی و همچنین محاسبه ضریب همبستگی مرتبه صفر، نشان می­دهد. بیشترین ضریب همبستگی در این جدول مربوط به گروه معادن و کانی­ها با مقدار 162/0- می­باشد که در سطح 95 درصد اطمینان این ضریب بدست آمده می باشد.

اثر متغیرهای کنترلی به خوبی در آزمون این فرضیه عیان شده می باشد. در حالی که بدون در نظر گرفتن این متغیرها، کلیه ضرایب بدست آمده معنادار نیست، با وارد کردن متغیرهای کنترلی، بعضی از این ضرایب معنادار شده می باشد. با وجود کوچک بودن ضریب همبستگی بدست آمده و معناداری آن، وجود ارتباط منفی هر گونه نتیجه­گیری در این مورد را منوط به تحلیل بیشتر می­نماید. به گونه کلی، با در نظر داشتن ضعیف بودن ضریب همبستگی، نمی­توان فرضیه سوم را مبنی بر وجود ارتباط معنادار بین دارایی­های نامشهود ثبت شده و بازده دارایی­ها شرکت­های نمونه، مورد تایید قرار داد.

4-3-4- آزمون فرضیه چهارم

فرضیه چهارم اظهار می­دارد که: ارتباط معناداری بین دارایی­های نامشهود ثبت شده و بازده سرمایه­گذاری شده شرکت هست. جدول شماره 4-8 نتایج حاصل از آزمون این فرضیه را پس از استانداردسازی داده­ها و انجام آزمون همبستگی جزیی و همچنین محاسبه ضریب همبستگی مرتبه صفر، نشان می­دهد. بیشترین ضریب همبستگی در این جدول مربوط به گروه معادن و کانی­ها با مقدار 225/0- می­باشد که در سطح 95 درصد اطمینان این ضریب بدست آمده می باشد.

بجز در دو گروه (معادن و کانی­ها و سایر) از صنایع مورد مطالعه، وجود ارتباط معنادار بین متغیرها مورد تایید قرار نگرفت. در این دو گروه و در کل نیز وجود ارتباط منفی بدست آمد. در مواردی که ضرایب همبستگی معنادار نبودند، بیشتر این ضرایب دارای علامت مثبت بودند. به گونه کلی، می­ توان فرضیه سوم را تایید نمود و اظهار داشت که بین دارایی­های نامشهود ثبت شده و بازده سرمایه­ گذاری شده شرکت­های مورد مطالعه ارتباط منفی معناداری هست.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

با در نظر داشتن سوال­های مطرح شده در بخش­های پیشین، اهداف این مطالعه به تبیین زیر می باشد:

    شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • مطالعه اهمیت گزارشگری دارایی­های نامشهود شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،
  • اندازهگیری اقلام “نامشهود ثبت نشده” شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با در نظر داشتن ارزش بازار این شرکت­ها،
  • مطالعه تاثیر ارزش اقلام “نامشهود ثبت نشده[1]” بر عملکرد شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،
  • مطالعه تاثیر دارایی­های “نامشهود ثبت شده” بر عملکرد شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،
  • ارائه پیشنهادهایی در خصوص شناسایی و یا عدم شناسایی اقلام نامشهود و اصلاح عملیـات گزارشـگری شـرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
  • مدل­بندی ارتباط بین دارایی­های نامشهود و عملکرد به مقصود پیش­بینی عملکرد.

این اهداف هم برای کلیه شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و هم برای هر صنعت دنبال خواهد گردید.

[1]– Unregistered Intangibles

مدل بندی ارتباط بین دارایی های نامشهود و عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

You may also like...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *