پایان نامه ارشد

پایان نامه ارشد ارتباط بین نقدشوندگی محاسبه شده براساس شاخص آمیوست وبازده غیرعادی سهام در بورس اوراق بهادار

  ارتباط بین ریسک نقدشوندگی و بازده غیرعادی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

2-10 بازده سهام

نخستین گام در سنجش عملکرد یک واحد تجاری، محاسبه بازدهی به دست آمده با در نظر داشتن اهداف از قبل تعیین شده برای آن می باشد و از آنجا که افزایش ثروت سهامداران به عنوان هدف اصلی واحد تجاری بایستی به گونه ای اقدام کند که با کسب بازده مناسب ثروت سهامداران را افزایش دهد. بازده در فرایند سرمایه گذاری نیروی محرکی می باشد که ایجاد انگیزه می کند و پاداشی برای سرمایه گذاران به شمار می رود. بازده ناشی از سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران مهم می باشد، برای اینکه تمامی بازی سرمایه گذاری به مقصود کسب بازده انجام می شود. یک ارزیابی از بازده، تنها راه منطقی(قبل از ارزیابی ریسک) می باشد که سرمایه گذاران می توانند برای مقایسه سرمایه گذاری های جایگزین و متفاوت از هم انجام دهند. برای درک بهتر عملکرد سرمایه گذاری، اندازه گیری بازده واقعی (مربوط به گذشته) لازم می باشد. مخصوصاً اینکه مطالعه بازده مربوط به گذشته در تخمین و پیش بینی بازده های آتی تأثیر زیادی دارد. طبق تعریف «بازده سهام» عبارت می باشد از کلیه عواید و منافعی می باشد که در طول یک دوره عاید سهامداران می گردد. (جونز،1391)

درارتباط با مفهوم بازده، مارکویتز معتقد می باشد که امکان دارد تعریف بازده از یک سرمایه­گذاری به سرمایه­گذاری دیگر متفاوت باشد اما در هر صورت سرمایه­گذاران ترجیح می­دهند بیشترین آن عایدشان گردد تا کمترین آن. در همین ارتباط فرانسیس نیز عقیده دارد سرمایه­گذاری را اگر نوعی از واگذاری پول تلقی کنیم که انتظار می­رود پول اضافی از آن عاید گردد، در این صورت هر سرمایه­گذاری، درجه­ای از ریسک را در برخواهد داشت که مستلزم از دست دادن آن پول در زمان حال برای بدست آوردن بازده آتی می باشد (مرادزاده فرد، 1383، 25).

یک مطلب دیگر:   دانلود پایان نامه حسابداری: ارتباط بین دارایی های نامشهود ثبت شده و سود خالص شرکت های پذیرفته ...

بعضی دیگر از تعاریف که در مورد بازده سرمایه­گذاری اظهار شده می باشد به تبیین زیر می باشد:

بازده یک قلم دارایی مالی را در مدت یک سال می­توان به این شکل تفسیر نمود، نرخ تنزیلی که اگر جریانات نقدی آینده با آن محاسبه گردد، ارزش فعلی بدست آمده با قیمت دارایی برابر می­گردد (پارساییان ، 1380، 215).

بازده یک سرمایه­گذاری عبارتست ازجریانات نقدی قابل تحققی که توسط صاحبان آن
سرمایه­گذاری در طول یک دوره زمانی معین تحصیل می­گردد. بازده به صورت درصدی از ارزش سرمایه گذاری انجام شده در آغاز دوره اظهار می­گردد (نوروش، 1385، 32).

بازده سهام نشانگر تغیرات ارزش بازار سهام بنگاه به علاوه عایدی سهم آن تقسیم بر ارزش بازار اول دوره آن می باشد ( نمازی و حشمتی، 1386، 149).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

  • تبیین نظری و تئوریک مبانی ریسک ونقدشوندگی و چگونگی ارتباط آن با بازده غیرعادی یک سال پیش رو و پیش بینی بازده غیر عادی سهام،
  • مطالعه عوامل موثر بر بازده غیرعادی سهام شرکت ها،
  • مطالعه تأثیرات ریسک نقدشوندگی بر بازده غیرعادی سهام شرکت ها در صنایع مختلف بورس اوراق بهادار،
  • تبیین ارتباط ریسک نقدشوندگی شرکتها و پیش بینی بازده غیرعادی سهام یکسال پیش رو .
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ارتباط بین ریسک نقدشوندگی و بازده غیرعادی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

You may also like...

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *