پایان نامه ارشد

پایان نامه ارشد بررسی رفتار مدیران در پیش بینی شرایط آتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

 مطالعه دقت پیش بینی بهای عوامل تولید توسط مدیران در زمان انتشار گزارشات پیش بینی مدیریت

قسمتی از متن پایان نامه :

2- 5 نتایج آزمون فرضیه

به مقصود مطالعه فرضیه، آغاز بایستی؛ از مدل اصلی و رگرسیونی پژوهش، ضرایب مربوط را محاسبه          می کردیم و سپس ضرایب بدست آمده را در مدل مربوط به فرضیه ی پژوهش قرار می دادیم.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

* ” مدیران در زمان پیش بینی کاهشی بودن فروش، نسبت به زمان افزایشی بودن آن؛ در پیش بینی نرخ تغییرات هزینه، دچار خطای بیشتری می شوند.”

بصورت ضمنی مقصود فرضیه این می باشد که احتمالا” به علت شرایط دشوار تر کنترل و پیش بینی رفتار فروش و هزینه، در زمان کاهشی بودن فروش، مدیران در پیش بینی های خود دچار خطای بیشتری خواهند گردید.

پس از اینکه درستی کاربرد مدل اصلی از طریق آزمون های کلاسیک و سایر آزمون های استنباطی در فرضیه پژوهش، مورد مطالعه قرار گرفت؛ ضرایب رگرسیونی مدل اصلی، یا همان بتا های چهارگانه را محاسبه کردیم.

نتیجه آزمون: در ارتباط با تأیید یا عدم تأیید مدل اصلی پژوهش می توان از معناداری مدل با بهره گیری از آماره F بهره گیری نمود، مطابق با جدول بالا، سطح معنی‌داری (sig) آماره F در سطح اطمینان 5% بیانگر معناداری مدل می باشد و اظهار می دارد که 72.3 % از تغییرات در متغیر وابسته پژوهش در نتیجه تغییرات در متغیرهای مستقل موجود در مدل تبیین می گردد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف علمی:

پس، اگرسرمایه گذاران تصور کنند که چسبندگی هزینه ها، دقت پیش بینی سود را کاهش می دهد، اطمینان آنها به سود های تحقق یافته نیز کاهش می یابد.

از آنجایی گزارشات پیش بینی مدیران می تواند اطلاعات مفیدی در ارتباط با چشم انداز احتمالی واحد انتفاعی در اختیار تصمیم گیرندگان قرار دهد؛ شناخت وتعیین اندازه اشتباه مدیریت در پیش بینی خود، از شرایط واقعی آتی می تواند باعث عمق بخشی به تصمیمات و منطقی تر شدن تصمیمات مدیریت و سایرتصمیم گیرندگان، گردد.

  1. درک رفتار مدیران در پیش بینی شرایط آتی
  2. درک و شناخت اختلاف بین گزارشات واقعی و گزارشات پیش بینی مدیریت
  3. کمک به سرمایه گذاران، با عیان سازی اندازه اختلاف پیش بینی مدیریت و واقعیت
  4. کمک به مدیران به مقصود اصلاح پیش بینی های خود درآینده و در نتیجه بهبود بودجه بندی مدیریت
  5. 5. بهبود ادبیات رفتار مدیریت در پیش بینی آینده، رفتار هزینه وچسبندگی هزینه

مطالعه دقت پیش بینی بهای عوامل تولید توسط مدیران در زمان انتشار گزارشات پیش بینی مدیریت

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

You may also like...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *