پایان نامه ارشد

پایان نامه ارشد رابطه بین دارایی های نامشهود ثبت شده و بازده سرمایه گذاری شده شرکت های …

 مدل بندی ارتباط بین دارایی های نامشهود و عملکرد شرکت‌ های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

5-4- پیشنهادهای پژوهش

با در نظر داشتن نتایج پژوهش مبنی بر وجود ارتباط مثبت معنادار بین دارایی­های نامشهود ثبت نشده و معیارهای عملکرد و همچنین تجدید نظرهای اخیر در استاندارد بین­المللی شماره 38 با عنوان دارایی­های نامشهود، پیشنهاد می­گردد سازمان حسابرسی نیز استاندارد حسابداری ملی شماره 17 را مورد تجدید نظر قرار دهد. اضافه براین، این سازمان می­تواند همانند هیئت تدوین استانداردهای حسابداری مالی آمریکا (حسابداری برای ترکیب­های تجاری، سرقفلی و سایر دارایی­های نامشهود: نقشه راهی برای بکارگیری بیانیه شماره 141 و 142) راهکارهای اجرایی و دستورالعمل­هایی برای نحوه شناسایی دارایی­های نامشهود نیز ارائه دهد. همچنین پیشنهاد می­گردد که شرکت­ها در ثبت دارایی­های نامشهود خود وحدت رویه­ای را در پیش گیرند؛ زیرا که در خلال مطالعه­ها مشخص گردید که نحوه ثبت و افشای این اقلام در صورت­های مالی شرکت­ها متفاوت می باشد. با در نظر داشتن اهمیت روزافزون این دارایی­ها در اقتصادهای امروزی، پیشنهاد می­گردد شرکت­ها توجه بیشتری به شناسایی و حداقل افشای مناسب­تر دارایی­های نامشهود داشته باشند.

با در نظر داشتن فقدان استاندارد کاملی در مورد دارایی­های نامشهود ثبت نشده (ایجاد شده توسط شرکت)، پیشنهاد می­گردد که شرکت­ها به مقصود بهره­بردای بهتر از دارایی­های خود با افشای بیشتر این دارایی­ها حداقل در سایر گزارش­های خود (مانند گزارش­های مدیریتی یا گزارش­های فصلی) توجه بیشتری نمایند. به منظـور فشار بر شرکـت­ها برای اجرای صحـیح استاندارد حسابداری مربوط به دارایی­های نامشهود، پیشنهاد می­گردد که هیات تدوین استانداردهای حسابداری، راهکارهای اجرایی برای نظارت بر این موضوع را مد نظر قرار دهد. همچنین لازم می باشد برای اطمینان از افشای کامل این نوع دارایی­ها، جامعه حسابداران رسمی ایران توجه بیشتری به نظارت بر اعضای حقیقی و حقوقی خود نماید و دستورالعمل­های مشخصی را برای این حسابرسی دارایی­های نامشهود نیز تدوین نماید.

یک مطلب دیگر:   دانلود مقاله رایگان پایان نامه ارشد حسابداری: ارتباط محافظه کاری با بازده غیرعادی کوتاه مدت سهام عرضه های عمومی اولیه
شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

با در نظر داشتن نبود وحدت رویه در افشای دارایی­های نامشهود به حسابداران پیشنهاد می­گردد تا به مقصود کمک به بهره گیری­کنندگان از صورت­های مالی، توجه بیشتری به افشای دقیق­تر و یکنواخت این نوع دارایی­ها داشته باشند. همچنین با در نظر داشتن اهمیت روزافزون دارایی­های نامشهود در اقتصادهای امروزی به مدیران پیشنهاد می­گردد تا توجه بیشتری نسبت به شناسایی و اندازه­گیری این نوع دارایی­ها داشته باشند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

با در نظر داشتن سوال­های مطرح شده در بخش­های پیشین، اهداف این مطالعه به تبیین زیر می باشد:

  • مطالعه اهمیت گزارشگری دارایی­های نامشهود شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،
  • اندازهگیری اقلام “نامشهود ثبت نشده” شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با در نظر داشتن ارزش بازار این شرکت­ها،
  • مطالعه تاثیر ارزش اقلام “نامشهود ثبت نشده[1]” بر عملکرد شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،
  • مطالعه تاثیر دارایی­های “نامشهود ثبت شده” بر عملکرد شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،
  • ارائه پیشنهادهایی در خصوص شناسایی و یا عدم شناسایی اقلام نامشهود و اصلاح عملیـات گزارشـگری شـرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
  • مدل­بندی ارتباط بین دارایی­های نامشهود و عملکرد به مقصود پیش­بینی عملکرد.

این اهداف هم برای کلیه شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و هم برای هر صنعت دنبال خواهد گردید.

[1]– Unregistered Intangibles

مدل بندی ارتباط بین دارایی های نامشهود و عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

You may also like...

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *