پایان نامه ارشد

پایان نامه ارشد رابطه بین دارایی های نامشهود ثبت شده و بازده سرمایه گذاری شده شرکت های …

 مدل بندی ارتباط بین دارایی های نامشهود و عملکرد شرکت‌ های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

5-4- پیشنهادهای پژوهش

با در نظر داشتن نتایج پژوهش مبنی بر وجود ارتباط مثبت معنادار بین دارایی­های نامشهود ثبت نشده و معیارهای عملکرد و همچنین تجدید نظرهای اخیر در استاندارد بین­المللی شماره 38 با عنوان دارایی­های نامشهود، پیشنهاد می­گردد سازمان حسابرسی نیز استاندارد حسابداری ملی شماره 17 را مورد تجدید نظر قرار دهد. اضافه براین، این سازمان می­تواند همانند هیئت تدوین استانداردهای حسابداری مالی آمریکا (حسابداری برای ترکیب­های تجاری، سرقفلی و سایر دارایی­های نامشهود: نقشه راهی برای بکارگیری بیانیه شماره 141 و 142) راهکارهای اجرایی و دستورالعمل­هایی برای نحوه شناسایی دارایی­های نامشهود نیز ارائه دهد. همچنین پیشنهاد می­گردد که شرکت­ها در ثبت دارایی­های نامشهود خود وحدت رویه­ای را در پیش گیرند؛ زیرا که در خلال مطالعه­ها مشخص گردید که نحوه ثبت و افشای این اقلام در صورت­های مالی شرکت­ها متفاوت می باشد. با در نظر داشتن اهمیت روزافزون این دارایی­ها در اقتصادهای امروزی، پیشنهاد می­گردد شرکت­ها توجه بیشتری به شناسایی و حداقل افشای مناسب­تر دارایی­های نامشهود داشته باشند.

با در نظر داشتن فقدان استاندارد کاملی در مورد دارایی­های نامشهود ثبت نشده (ایجاد شده توسط شرکت)، پیشنهاد می­گردد که شرکت­ها به مقصود بهره­بردای بهتر از دارایی­های خود با افشای بیشتر این دارایی­ها حداقل در سایر گزارش­های خود (مانند گزارش­های مدیریتی یا گزارش­های فصلی) توجه بیشتری نمایند. به منظـور فشار بر شرکـت­ها برای اجرای صحـیح استاندارد حسابداری مربوط به دارایی­های نامشهود، پیشنهاد می­گردد که هیات تدوین استانداردهای حسابداری، راهکارهای اجرایی برای نظارت بر این موضوع را مد نظر قرار دهد. همچنین لازم می باشد برای اطمینان از افشای کامل این نوع دارایی­ها، جامعه حسابداران رسمی ایران توجه بیشتری به نظارت بر اعضای حقیقی و حقوقی خود نماید و دستورالعمل­های مشخصی را برای این حسابرسی دارایی­های نامشهود نیز تدوین نماید.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

با در نظر داشتن نبود وحدت رویه در افشای دارایی­های نامشهود به حسابداران پیشنهاد می­گردد تا به مقصود کمک به بهره گیری­کنندگان از صورت­های مالی، توجه بیشتری به افشای دقیق­تر و یکنواخت این نوع دارایی­ها داشته باشند. همچنین با در نظر داشتن اهمیت روزافزون دارایی­های نامشهود در اقتصادهای امروزی به مدیران پیشنهاد می­گردد تا توجه بیشتری نسبت به شناسایی و اندازه­گیری این نوع دارایی­ها داشته باشند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

با در نظر داشتن سوال­های مطرح شده در بخش­های پیشین، اهداف این مطالعه به تبیین زیر می باشد:

  • مطالعه اهمیت گزارشگری دارایی­های نامشهود شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،
  • اندازهگیری اقلام “نامشهود ثبت نشده” شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با در نظر داشتن ارزش بازار این شرکت­ها،
  • مطالعه تاثیر ارزش اقلام “نامشهود ثبت نشده[1]” بر عملکرد شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،
  • مطالعه تاثیر دارایی­های “نامشهود ثبت شده” بر عملکرد شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،
  • ارائه پیشنهادهایی در خصوص شناسایی و یا عدم شناسایی اقلام نامشهود و اصلاح عملیـات گزارشـگری شـرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
  • مدل­بندی ارتباط بین دارایی­های نامشهود و عملکرد به مقصود پیش­بینی عملکرد.

این اهداف هم برای کلیه شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و هم برای هر صنعت دنبال خواهد گردید.

[1]– Unregistered Intangibles

مدل بندی ارتباط بین دارایی های نامشهود و عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

You may also like...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *