پایان نامه ارشد

پایان نامه ارشد رابطه محافظه کاری و بازده غیرعادی کوتاه مدت سهام عرضه های عمومی اولیه IPOs در بورس اوراق بهادار

عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط محافظه کاری و بازده غیرعادی کوتاه مدت سهام عرضه های عمومی اولیه IPOs در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

6-1- اهداف پژوهش

مطابق با مفاهیم نظری گزارشگری مالی ایران محافظه کاری(احتیاط) بعنوان کاربرد درجه ای از مراقبت تعریف می گردد که در اعمال قضاوت برای برآورد در جایگاه ابهام مورد نیاز می باشد؛ بگونه ای که درآمدها و دارایی ها بیشتر از واقع و هزینه ها و بدهی ها کمتر از واقع ارائه نشوند. در مفاهیم نظری گزارشگری ایران محافظه کاری(احتیاط) بعنوان یکی از ویژگی های کیفی اطلاعات مطرح بوده و افزایش قابلیت اتکا و تاییدپذیری را بدنبال دارد.” بعضی تحقیقات نشان می دهد کمرنگ شدن تأثیر محافظه کاری در حسابداری عملا عدم تقارن اطلاعاتی را افزایش      می دهد”(لافوند و واتز[1]، 2008). با این تفاصیل کیفیت و محتوای گزارش های مالی شرکت های ناشر ارتباط تنگاتنگی با قیمت گذاری عرضه های عمومی اولیه و بازده سرمایه گذاران داشته و منجر به کشف صحیح و عادلانه قیمت سهام عرضه های عمومی اولیه می گردد؛که آن هم یکی از کارکردهای مهم بازار سرمایه به شمار می رود. این مطالعه از یک طرف استانداردهایی را ارائه می کند که که دید اضافی نسبت به تأثیر محافظه کاری برای بهبود کیفیت اطلاعات در گزارشگری مالی شرکت ها می دهد و از طرف دیگر، تأثیر مستقیم محافظه کاری را با کنترل ویژگی های محیطی و داخلی شرکت ها می سنجد؛ که می تواند راهنمایی باشد نسبت به اینکه چگونه گزارشگری مالی محافظه کارانه، تاثیر مستقیمی بر روی قیمت گذاری و بازده غیرعادی سهام عرضه های عمومی اولیه دارد.

پس اهداف این پژوهش به تبیین زیر می باشد:

  • هدف کلی: تحلیل تجربی تاثیر محافظه کاری بر کاهش بازده غیرعادی کوتاه مدت سهام عرضه های عمومی اولیه.
  • هدف آرمانی: زمینه سازی جهت ارتقای کیفیت گزارشگری مالی و حصول به اهداف جامعیت گزارشگری مالی.
  • هدف کاربردی: شناخت بهتر زوایای گزارشگری مالی شرکتهای ناشر، فرصت تدوین و تهیه استانداردهایی با کیفیت مطلوبتر را به سازمانهای حرفه ای ذیربط خواهد داد که در نهایت با کشف صحیح قیمت این سهام، افزایش شفافیت بازارهای سرمایه، تخصیص بهینه منابع و افزایش ثروت جامعه را بدنبال خواهد داشت.

7-1- روش کلی پژوهش

این پژوهش، از بابت هدف، کاربردی و از لحاظ روش پژوهش، از نوع توصیفی- همبستگی می باشد. به بیانی دیگر، در این پژوهش به مطالعه وجود ارتباط و همبستگی بین متغیر ها از طریق رگرسیون می پردازیم. روش شناسی پژوهش نیز از نوع پس رویدادی می باشد.

یک مطلب دیگر:   تحقیق رایگان دانلود پایان نامه حسابداری: بررسی اختلاف بین گزارشات واقعی و گزارشات پیش بینی مدیریت در بورس اوراق بهادار

سایت منبع

8-1- قلمرو زمانی، جامعه و نمونه آماری

  • قلمرو زمانی: قلمرو زمانی این پژوهش، سال های مالی 1382 تا 1391 را در بر می گیرد.
  • جامعه آماری : جامعه مد نظر این پژوهش با در نظر داشتن هدف آن شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1382 تا 1391می باشد؛ که سهام آنها برای اولین بار به عموم عرضه شده اند.
  • نمونه آماری: در این پژوهش با در نظر داشتن ماهیت پژوهش و وجود بعضی ناهماهنگی ها میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، شرایط زیر به مقصود تعیین نمونه آماری پژوهش در نظر گرفته شده می باشد:

1 ـ سهام شرکت طی دوره پژوهش در بورس اوراق بهادار تهران برای اولین بار عرضه شده باشد.

2 – شرکت جزء شرکت های سرمایه گذاری، واسطه گری مالی، بانک و بیمه نباشد.

3 – طی فاصله زمانی 4 هفته بعد از تاریخ عرضه اولیه  و درج در تابلو، توقف معاملاتی نداشته باشد.

4- طی دوره پژوهش تغییر فعالیت یا سال مالی نداشته باشد.

5- اطلاعات مورد نیاز در دسترس باشد.

6- برای رعایت قابلیت مقایسه، پایان سال مالی شرکت، منطبق با 29 اسفند ماه باشد.

در پایان با در نظر گرفتن شرایط فوق، نمونه انتخابی 71 شرکت را در بر می­گیرد. پس می توان گفت در این پژوهش 71 شرکت- سال به عنوان نمونه، مورد مطالعه قرار خواهند گرفت.

[1] -Lafond&Watts

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 پرسش پژوهش:

پژوهش جاری در پی یافتن پاسخی به این سوال می باشد که:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

“آیا بین محافظه کاری و بازده غیر عادی کوتاه مدت سهام عرضه های عمومی اولیه، ارتباط معکوس هست یا خیر؟”

و در صورت مثبت بودن پاسخ سوال فوق،” آیا سطوح عدم تقارن اطلاعاتی بین ذینفعان درگیر در فرایند عرضه های عمومی اولیه، بر ارتباط تصریح شده فوق تاثیر دارد یا خیر؟”

پایان نامه ارتباط محافظه کاری و بازده غیرعادی کوتاه مدت سهام عرضه های عمومی اولیه IPOsدر بورس اوراق بهادار

پایان نامه ارتباط محافظه کاری و بازده غیرعادی کوتاه مدت سهام عرضه های عمومی اولیه IPOsدر بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

You may also like...

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *