پایان نامه ارشد

پایان نامه ارشد رشته حسابداری: ارتباط بین نقد شوندگی محاسبه شده بر اساس گردش معاملات و بازده غیرعادی سهام

عنوان کامل پایان نامه :

  ارتباط بین ریسک نقدشوندگی و بازده غیرعادی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

1-3  ضرورت پژوهش

موضوع نقدشوندگی به عنوان یک عامل تعیین کننده بازده سهام از اواسط دهه 1980مطرح شده می باشد. بعضی از سرمایه گذاران ممکن می باشد به سرعت به منابع مالی سرمایه گذاری خود نیاز داشته باشند که در چنین مواردی قدرت نقدشوندگی دارایی ها می تواند اهمیت زیادی داشته باشد. ایجاد و گسترش وابستگی های بین المللی در بسیاری از جنبه های سیاسی و اجتماعی، به ویژه در شرایط جهانی شدن اقتصاد، باعث شده می باشد انگیزه های لا‌زم به مقصود یکپارچگی سیستمهای مالی از جایگاه ویژه ای برخوردار گردد. به تبع آن، اهمیت مسائل حسابداری و ریسک نقدشوندگی در مفهوم جهانی و درک آن بسیار ضروری شده می باشد. در همین راستا، کنترل و مطالعه مستمر اقلا‌م کلیدی ترازنامه و ارزیابی مسائل مهم در ترازنامه مانند نقدشوندگی، توان واریز بدهیها و انعطاف پذیری مالی و همچنین تراکم، تنوع، زمانبندی و کیفیت داراییها و بدهیها بسیار لازم است. با در نظر داشتن اهمیت بسزای ریسک نقدشوندگی، نیاز به پیش بینی بازده غیرعادی سهام در تصمیمات اقتصادی هست. ریسک نقدشوندگی یکی از بزرگترین چالش های مدیریتی می باشد که بایستی تحت شرایط مختلف و متنوع اقتصادی، مدیریت گردد. ریسک نقدشوندگی نسبت به سایر ریسک های اساسی ناظر بر فعالیت های شرکت، مهم می باشد.

یکی از موضوع های اساسی در سرمایه گذاری اندازه نقدشوندگی دارایی هاست. تأثیر عامل نقدشوندگی در ارزش گذاری دارایی ها بسیار مهم می باشد؛ زیرا سرمایه گذاران به این موضوع توجه دارند که اگر بخواهند دارایی خود را به فروش برسانند، آیا بازار مناسبی برای آنها هست یا خیر؟ در ریسک نقدشوندگی ، مدیر مالی به عنوان یک متخصص در کنار مدیر عامل شرکت فعالیت می کند و مسئول تامین سرمایه مورد نیاز جهت اداره فعالیتهای  شرکت و پرداخت آن را دارد ، همچنین زمانی که شرکت اقدام به سرمایه گذاری می کند بایستی تصمیم خود را در ارتباط با بازده سرمایه اتخاذ نموده و مطالعه کند که آیا اندازه بازده سرمایه پروژه مورد نظر متناسب می باشد یا خیر ؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مدیریت در انجام وظایف مختلف برای حصول نقدشوندگی و سود‌آوری در دو تأثیر متفاوت اقدام می کند در یک تأثیر به عنوان مدیر ، یک تصمیم‌گیر، یک عضو از مجموعه شرکت می باشد و هدف او در این تأثیر به حداکثر رساندن ارزش شرکت در بلند مدت می‌باشد در تأثیر دیگر او یک مدیر متخصص در امور مالی و بازارهای پول در زمینه مدیریت نقدشوندگی می باشد. از آنجایی که مهمترین عاملی که مدیران مالی در ریسک نقدشوندگی مد نظر قرار می‌دهند، حصول نقدشوندگی و به حداکثر رساندن ارزش شرکت در بلند مدت می باشد و از آنجا که بازده داراییها و بازده سهام را نتیجه کارایی فعالیتها و توان بهره‌برداری شرکت از طریق سود حاصل از فروش و سرمایه گذاریها ارزیابی می‌کنند مطالعه ارتباط بین ریسک نقدشوندگی و بازده غیرعادی سهام در شرکتهای عضو بورس اوراق بهادار هدف پژوهش می‌باشد .

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

  • تبیین نظری و تئوریک مبانی ریسک ونقدشوندگی و چگونگی ارتباط آن با بازده غیرعادی یک سال پیش رو و پیش بینی بازده غیر عادی سهام،
  • مطالعه عوامل موثر بر بازده غیرعادی سهام شرکت ها،
  • مطالعه تأثیرات ریسک نقدشوندگی بر بازده غیرعادی سهام شرکت ها در صنایع مختلف بورس اوراق بهادار،
  • تبیین ارتباط ریسک نقدشوندگی شرکتها و پیش بینی بازده غیرعادی سهام یکسال پیش رو .

ارتباط بین ریسک نقدشوندگی و بازده غیرعادی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

You may also like...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *