پایان نامه ارشد

پایان نامه رشته حسابداری: ارتباط بین دارایی های نامشهود ثبت شده و بازده دارایی های شرکت های پذیرفته …

 مدل بندی ارتباط بین دارایی های نامشهود و عملکرد شرکت‌ های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

قسمتی از متن پایان نامه :

4-4-3- گروه معادن و کانی ها

شکل شماره 4-16 نتایج حاصل از برآورد مدل مربوط به ارتباط بین دارایی­های نامشهود ثبت شده و عملکرد را در این گروه نشان می­دهد.

با در نظر داشتن وجود دو متغیر کنترلی، اثرات این متغیرها نیز بر مدل مورد آزمون قرار گرفت. مدل حاصل از این آزمون برای دارایی­های نامشهود و عملکرد مالی به تبیین زیر می باشد:

ضریب تعیین بدست آمده برای این مدل یعنی 550/0 به این معنی می باشد که خط رگرسیون بهتر توانسته تغییرات متغیر وابسته را به متغیر مستقل نسبت دهد (آذر و همکاران، 1391: 111).

مدل اولیه حاصل از این آزمون برای دارایی­های نامشهود و عملکرد اقتصادی به تبیین زیر می باشد:

ضرایب بتای استاندارد شده و نتایج این آزمون معناداری در جدول شماره 4-34 ارائه شده می باشد. در مدل عملکرد مالی، ضرایب مربوط به اهرم مالی، لگاریتم فروش خالص، حاصلضرب دارایی­های نامشهود ثبت نشده و اهرم مالی، دارایی­های نامشهود ثبت نشده، و حاصلضرب دارایی­های نامشهود ثبت نشده و لگاریتم فروش خالص در سطح 95 درصد اطمینان، معنادار بودند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

با در نظر داشتن سوال­های مطرح شده در بخش­های پیشین، اهداف این مطالعه به تبیین زیر می باشد:

  • مطالعه اهمیت گزارشگری دارایی­های نامشهود شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،
  • اندازهگیری اقلام “نامشهود ثبت نشده” شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با در نظر داشتن ارزش بازار این شرکت­ها،
  • مطالعه تاثیر ارزش اقلام “نامشهود ثبت نشده[1]” بر عملکرد شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،
  • مطالعه تاثیر دارایی­های “نامشهود ثبت شده” بر عملکرد شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،
  • ارائه پیشنهادهایی در خصوص شناسایی و یا عدم شناسایی اقلام نامشهود و اصلاح عملیـات گزارشـگری شـرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
  • مدل­بندی ارتباط بین دارایی­های نامشهود و عملکرد به مقصود پیش­بینی عملکرد.

این اهداف هم برای کلیه شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و هم برای هر صنعت دنبال خواهد گردید.

[1]– Unregistered Intangibles

مدل بندی ارتباط بین دارایی های نامشهود و عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

You may also like...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *