پایان نامه ارشد

مقاله رایگان پایان نامه رشته حسابداری: ارتباط بین دارایی های نامشهود ثبت شده و سود خالص شرکت های پذیرفته شده …

 مدل بندی ارتباط بین دارایی های نامشهود و عملکرد شرکت‌ های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

قسمتی از متن پایان نامه :

3-8- متغیرهای پژوهش

3-8-1- متغیرهای مستقل

متغیرهای مستقل این پژوهش، دارایی­های نامشـهود هستند. کنتـرکتور (2000)، این دارایی­ها را به سـه گـروه طبقه­بندی می­کند: 1) اموال فکری ثبت شده مانند حق­امتیازها، علایم تجاری و حق انتشارها 2) اموال فکری ثبت نشده اما مدون[1] مانند نقشه­ها[2]، نرم­افزارها، رازهای تجاری مکتوب[3] و فرمول­ها و 3) سرمایه­های سازمانی و انسانی ثبت نشده، مانند دانش شرکت، فرهنگ سازمانی و رضایـت مشتـری (گاردبرگ و فامبران[4]، 2006: 331). پس دارایی­های نامشهود را می­توان به گونه کلی به دو گروه طبقه­بندی نمود: 1) دارایی­های نامشهود ثبت شده، شامل حق امتیاز، علایم تجاری و حق انتشار، که داده­هـای مربـوط به آن از متـن صورت­هـای مالی چاپ گردیده استـخـراج خواهـد شـد و 2) دارایی­های نامشهود ثبت نشده، که این اقلام با استـفاده از شاخـص­هایی مـانند شاخـص­های اقلام نامشهود از نوع نسبت و شاخص­های اندازه به تبیین زیر ارزشیابی می­شوند:

 

الف) شاخص­ اقلام نامشهود از نوع نسبت

کیو توبین– کیو توبین، تفاوت بین سرمایه­ای کردن ارزش بازار یک شرکت و بهای جایگزینی دارایی­های شرکت می باشد. این تفاوت برآورد بازار از ارزش دارایی­های نامشهود شرکت می باشد، یعنی مبلغی می باشد که بازار تمایـل به پرداخــت بیشتـر نسبـت به دارایی­های فیزیکی شرکت دارد (ایکس­کایو، 2009: 45). از این معیار به گونه وسیعی نیز برای اندازه­گیری ارزش­های نامشهود شرکت، از قبیل پژوهش و توسعه و حقوق مربوط به علایم تجاری، در پژوهش­های مالی و اقتصادی بهره گیری شده می باشد (شین، 2009). اضافه براین، یکی از کاربردهای این نسبت مطالعه ارتباط حقوق مالکیت و ارزش شرکت می باشد و این نسبـت می­توانـد به عنوان نماینـده­ی ارزش شـرکت بـرای سـرمایه­گذاران باشد (نمازی و زراعت­گری، 1388: 233).  لـی­وای­لن و بادرنت (1997)، نمـازی و زراعت­گری (1388)، مهدوی و قربانی (1391)، بی­هارداواج (1999)، چــوی و همکـاران (2000 و 2007)، ویلالونگا (2004)، ایکس­کایو (2009) بن براهیم و بن عرب (2011) نیز از این متغیر در پژوهش خود بهره گیری کرده­اند.

 

ب) شاخص­های اندازه

1- دارایی­های نامشهود ثبت شده: دارایی­های نامشهود ثبت شده به عنوان مهم­ترین متغیر مورد مطالعه در این پژوهش در نظر گرفته گردید. این متغیر از متن صورت­های مالی استخراج شده می باشد. المترنه و بشیر (2013) و ایزدونمه و همکاران (2013) در پژوهش­های خود نیز از این متغیر بهره گیری کرده­اند.

2– اموال فکری– به مقصود مطالعه بیشتر دارایی­های نامشهود شناسایی شده در ترازنامه، اموال فکری نیز به عنوان موردی اثرگذار بر عملکرد شرکت، به این پژوهش اضافه گردید. در این پژوهش، این اموال شامل حق امتیاز تولید محصولات، دانش فنی ساخت محصولات، پتنت دارو، حق ثبت دارو و نرم افزارهای تولیدی می باشد که از یادداشت­های همراه صورت­های مالی استخراج گردید.

3– اضافه ارزش بازار نسبت به ارزش دفتری– با در نظر داشتن اینکه دارایی­های نامشهود شرکت به گونه مثبتی در بازار سهام ارزشگذاری شده (برک و همکاران، 1999) و سطح دارایی­های نامشهود نشان داده شده در ترازنامه به گونه مثبتی با ارزش بازار شرکت در ارتباط می باشد (چوی و همکاران، 2000)، اضافه ارزش بازار نسبت به ارزش دفتری به عنوان یکی از شاخص­های نامشهود در نظر گرفته گردید. از این متغیر، پژوهشگرانی از قبیل فاما و فرنچ (1995)، چوی و همکاران (2000 و 2007) و ژانگ (2003) نیز استفـاده کرده­اند.

[1]-Codified

[2]– Drawings

[3]– Written Trade Secrets

[4]– Gardberg and Fombrun

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

با در نظر داشتن سوال­های مطرح شده در بخش­های پیشین، اهداف این مطالعه به تبیین زیر می باشد:

  • مطالعه اهمیت گزارشگری دارایی­های نامشهود شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،
  • اندازهگیری اقلام “نامشهود ثبت نشده” شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با در نظر داشتن ارزش بازار این شرکت­ها،
  • مطالعه تاثیر ارزش اقلام “نامشهود ثبت نشده[1]” بر عملکرد شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،
  • مطالعه تاثیر دارایی­های “نامشهود ثبت شده” بر عملکرد شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،
  • ارائه پیشنهادهایی در خصوص شناسایی و یا عدم شناسایی اقلام نامشهود و اصلاح عملیـات گزارشـگری شـرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
  • مدل­بندی ارتباط بین دارایی­های نامشهود و عملکرد به مقصود پیش­بینی عملکرد.

این اهداف هم برای کلیه شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و هم برای هر صنعت دنبال خواهد گردید.

[1]– Unregistered Intangibles

مدل بندی ارتباط بین دارایی های نامشهود و عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

You may also like...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *