پایان نامه ارشد

پایان نامه رشته حسابداری: ارتباط بین میزان عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران مبتنی …

عنوان کامل پایان نامه :

 عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران

قسمتی از متن پایان نامه :

3-5-3)اندازه گیری ارتباط عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در قسمت های قبل ، نحوه اندازه گیری هر یک از متغیر های عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران تبیین داده گردید. در این قسمت به تبیین چگونگی مطالعه ارتباط متقابل میان عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران پرداخته می گردد. در این پژوهش از راهبرد مرسوم پرتفوی بندی بر مبنای عدم اطمینان اطلاعاتی و سیگنال های واکنش کمتر از حد بهره گیری می گردد. این روش توسط جیانگ و همکاران (2005) ، ژانگ (2006) و هوآ (2011) مورد بهره گیری قرار گرفته می باشد. در ادامه به تبیین جزئیات این روش بر مبنای هر یک از فرضیه های مطرح شده پرداخته می گردد.

1-3-5-3)آزمون فرضیه اول

فرضیه اول این پژوهش آن بود ، که بین اندازه عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران ، مبتنی بر راهبرد شتاب سود ، ارتباط مثبت معنی داری هست. در این فرضیه ، برای اندازه گیری واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران ، از سودآوری راهبرد معاملاتی شتاب سود بهره گیری شده می باشد. همان گونه که گفته گردید ، در مطالعه راهبرد معاملاتی شتاب سود ، سهام به سه دسته دارای «اخبار خوب» ، «اخبار بد» و «بدون اخبار» تقسیم بندی می شوند. در صورت وجود شتاب سود ، میانگین بازده آتی سهام قرار گرفته در طبقه دارای «اخبار خوب» بایستی از میانگین بازده آتی سهام قرار گرفته در طبقه «اخبار بد» ، بیشتر باشد. برای مطالعه ارتباط متقابل میان عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران ، از راهبرد پرتفوی بندی بر مبنای متغیر های مورد بحث بهره گیری شده می باشد. بدین مقصود از یک رده بندی دوگانه بر مبنای سیگنال های شتاب سود (نوع اخبار) و نیز درجه عدم اطمینان اطلاعاتی بهره گیری می گردد. بر این اساس نخست ، در ابتدای هر دوره سه ماهه (از ابتدای سال 1386) ، سهام را بر اساس تعدیلات سود پیش بینی شده سالانه شرکت به سه دسته تقسیم نموده ایم. در صورت تعدیل مثبت سود پیش بینی شده ، سهام در طبقه «اخبار خوب» قرار گرفته ، و در صورت تعدیل منفی سود پیش بینی شده ، سهام در طبقه «اخبار بد» قرار گرفته می باشد. در صورت تغییر نیافتن سود پیش بینی شده نیز ، در طبقه «بدون اخبار» قرار می گیرند. برای این طبقه بندی از آخرین اخبار منتشره از سود شرکت قبل از دوره تشکیل پرتفوی بهره گیری شده می باشد. از سوی دیگر سهام بر مبنای درجه عدم اطمینان اطلاعاتی ، که با بهره گیری از روش های تبیین داده شده در بالا اندازه گیری شده می باشد ، از نزولی به صعودی رده بندی شده و در 5 پرتفوی جداگانه (از خیلی کم تا خیلی زیاد) طبقه بندی می گردد. سپس میانگین بازده غیر عادی 3 ماه آتی سهام در هر یک از این پرتفوی ها محاسبه می گردد. پس از پایان دوره سه ماهه و آغاز دوره سه ماهه جدید ، مجددا پرتفوی های جدید بر مبنای روش تبیین داده شده در بالا تشکیل می گردد. در نهایت میانگین نتایج حاصل از 20 پرتفوی تشکیل شده در دوره پژوهش (از ابتدای سال 1386 تا پایان سال 1390) مورد آزمون قرار می گیرد.

لازم به تبیین می باشد که برای محاسبه بازده غیر عادی از روش تبیین داده شده در قسمت (1-1-6-3) بهره گیری شده می باشد. بر این اساس بازده غیر عادی هر شرکت برابر می باشد با تفاوت بین بازده ماهانه شرکت با بازده ماهانه بازار.

آزمون این فرضیه مستلزم برداشتن دو گام عمده می باشد. نخست به مطالعه تفاوت بازدهی پرتفوی های دارای اخبار خوب و اخبار بد پرداخته می گردد. بر این اساس در صورتی که راهبرد شتاب سود از سودآوری اضافی برخوردار باشد ، بایستی بازده پرتفوی شرکت های دارای اخبار خوب بیش از پرتفوی شرکت های دارای اخبار بد باشد. در گام دوم و برای مطالعه اثر عدم اطمینان اطلاعاتی بر راهبرد شتاب سود ، به مطالعه این موضوع پرداخته می گردد که آیا سطح عدم اطمینان اطلاعاتی تفاوت بین بازدهی شرکت های دارای اخبار خوب و اخبار بد را تحت تاثیر خویش قرار می دهد و یا خیر؟ لازم به تبیین می باشد که گام دوم ، مبنای اصلی تجزیه و تحلیل برای تصمیم گیری نسبت به تایید یا رد فرضیه را تشکیل می دهد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 پرسش های پژوهش:

پرسش این پژوهش آن می باشد که آیا عدم اطمینان اطلاعاتی باعث تشدید واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران می گردد؟با در نظر داشتن آنکه برای مطالعه وجود واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران ، سودآوری راهبرد معاملاتی شتاب بایستی مورد مطالعه قرار گیرد پرسش های پژوهش را می توان به شکل زیر مطرح نمود :

1)آیا بین اندازه عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران ، مبتنی بر سودآوری راهبرد شتاب سود ، ارتباط مثبت معناداری هست؟

2) آیا بین اندازه عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران ، مبتنی بر سودآوری راهبرد شتاب قیمت ، ارتباط مثبت معناداری هست؟

پایان نامه عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران

پایان نامه عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

You may also like...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *