پایان نامه ارشد

پایان نامه رشته حسابداری: بررسی دقت پیش بینی بهای عوامل تولید توسط مدیران در زمان انتشار گزارشات پیش …

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه دقت پیش بینی بهای عوامل تولید توسط مدیران در زمان انتشار گزارشات پیش بینی مدیریت

قسمتی از متن پایان نامه :

7- 2 فواید پیش بینی های مدیریت  برای مدیران ، سرمایه گذاران و سایر اشخاص

پیش بینی های مدیریت از سود، یکی از مکانیزم های کلیدی افشای اختیاری می باشد (برای شرکت های پذیرفته شده در بورس،افشای اجباری می باشد) که به وسیله ی آن مدیران، انتظارات بازار از سود را تعدیل می کنند. با این تفاصیل اطلاعات مدیران از چشم اندازهای سود شرکت، می تواند به دلیل عدم اطمینان های محیط اقتصادی و عملیاتی شرکت، همراه با خطا باشد. از طرفی مدیران ممکن می باشد کاربرد انتخاب های حسابداری را در گرفتن تصمیمات عملیاتی یا پیش بینی های سود نادیده بگیرند. به علاوه، پیش بینی مدیران می تواند تحت تاثیر انگیزه های خود خدمتی به جای انگیزه های پیش بینی صحیح سود قرار گیرد. پس پیش بینی مدیران از سود، الزاما” خالی از اشتباه نیست (سان، ژو؛ 2012).

ازطرفی مطالعات نشان می دهد؛ هدف پیش بینی های مدیریت، کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و متعاقبا” کاهش هزینه های نمایندگی می باشد، همچنین پیش بینی ها همانند اصول محافظه کاری، می تواند ریسک دعاوی را  نیز کاهش دهد (علی پناه، اسماعیل زاده و مشایخی، 1392).

آجینکیا و گیفت[1] در سال 1984، “تئوری تعدیل انتظارات[2] ” را بیان نمود؛ طبق این تئوری، مدیران کوشش می کنند در انتظارات سرمایه گذاران نفوذ کنند؛ و برای این کار از انتشار پیش بینی های مدیریت بهره گیری می کنند. (یاسوکاتا  2013)

این تئوری توسط کاتر وهمکارن در سال 2006 مورد مطالعه قرار گرفت؛ و معلوم گردید که انتشار گزارشات با اهداف ذکر گردیده بالا، همخوانی دارد و از اولین انگیزه های مدیریت می باشد (کاتر، تونا و ویسوکی، 2006). در آمریکا مدیران براین باورند که انتشار پیش بینی های مدیریت، بهتر از اقامه دعوای قضای، خواهد بود. در واقع انتشار پیش بینی ها را کاهنده ریسک حقوقی می دانند ( یاسوکاتا، 2013).

در ایران نیز طبق قانون، فقط شرکت های پذیرفته شده در بورس، ملزم به انتشار گزارشات پیش بینی مدیریت هستند؛ و در سایر موارد جنبه اختیاری خواهد داشت.

همان گونه که قبلا” گفته گردید؛ بحث چسبندگی هزینه ها، در مباحث رفتار هزینه، بسار نوپا می باشد، وحتی به صورت رسمی در کتب دانشگاهی دیده نمی گردد؛ ما کوشش کردیم که مدل پیش بینی مدیریت را با در نظر داشتن رفتار چسبنده ی هزینه ها، پایه ریزی کنیم، با روشی کاملا” بکر در ایران، اقدام به انجام پژوهش خود نمودیم.

در ادامه، کاملا” تشریح خواهد گردید که چطور دو مفهوم چسبندگی هزینه و پیش بینی مدیریت را با هم ترکیب خواهیم نمود.

با مد نظر قرار دادن مدل چسبندگی هزینه ها و مدل پیش بینی مدیریت، علاوه بر منطقی تر کردن محاسبات،   مدلی را ایجاد خواهیم نمود که در آینده، بهره گیری کنندگان از پیش بینی های مدیریت، بتوانند ارقام پیش بینی شده هزینه توسط مدیران را تا حد مطلوبی تعدیل کنند و منافع اطلاعاتی خود را افزایش دهند. در مباحث          سرمایه گذاری، همواره اطلاعات، با ارزش ترین دارایی های یک سرمایه گذار می باشد؛ و این مهم، ما را وادار نمود تا در بهبود روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات ارائه شده در پیش بینی مدیریت، قدمی برداریم.

[1] Ajinkya & Gift

[2] Expectations Adjustment Theory

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف علمی:

پس، اگرسرمایه گذاران تصور کنند که چسبندگی هزینه ها، دقت پیش بینی سود را کاهش می دهد، اطمینان آنها به سود های تحقق یافته نیز کاهش می یابد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

از آنجایی گزارشات پیش بینی مدیران می تواند اطلاعات مفیدی در ارتباط با چشم انداز احتمالی واحد انتفاعی در اختیار تصمیم گیرندگان قرار دهد؛ شناخت وتعیین اندازه اشتباه مدیریت در پیش بینی خود، از شرایط واقعی آتی می تواند باعث عمق بخشی به تصمیمات و منطقی تر شدن تصمیمات مدیریت و سایرتصمیم گیرندگان، گردد.

  1. درک رفتار مدیران در پیش بینی شرایط آتی
  2. درک و شناخت اختلاف بین گزارشات واقعی و گزارشات پیش بینی مدیریت
  3. کمک به سرمایه گذاران، با عیان سازی اندازه اختلاف پیش بینی مدیریت و واقعیت
  4. کمک به مدیران به مقصود اصلاح پیش بینی های خود درآینده و در نتیجه بهبود بودجه بندی مدیریت
  5. 5. بهبود ادبیات رفتار مدیریت در پیش بینی آینده، رفتار هزینه وچسبندگی هزینه

مطالعه دقت پیش بینی بهای عوامل تولید توسط مدیران در زمان انتشار گزارشات پیش بینی مدیریت

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

You may also like...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *