پایان نامه ارشد

پایان نامه رشته حسابداری: بررسی رفتار مدیران در پیش بینی شرایط آتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

 مطالعه دقت پیش بینی بهای عوامل تولید توسط مدیران در زمان انتشار گزارشات پیش بینی مدیریت

قسمتی از متن پایان نامه :

6 – 1 اهداف و علت انتخاب موضوع

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

هرچه اندازه تطابق یا عدم تطابق (اشتباه مدیریت) درپیش بینی شرایط آتی و شرایط واقعی، آشکارتر باشد؛         بر قدرت تصمیم گیری می افزاید. قصد ما سنجش این مهم می باشد تا همواره زمینه را برای منطقی تر کردن تصمیمات مدیران و سرمایه گذاران، فراهم آوریم. پیش بینی مدیران، زمینه بودجه بندی در شرکت ها می باشد و اگرپیش بینی ها، اشتباه باشند یا با واقعیت شکاف زیادی داشته باشد؛ حتما” مسیررسیدن به اهداف شرکت را تحت تاثیر قرار می دهد. پس با شناخت رفتار مدیریت در پیش بینی و نیز بستر قرار دادن رفتار هزینه های عملیاتی، می توان سوء تفاهم های پیش بینی و تصمیم گیری را شناخت و در صدد حل و رفع آن برآمد. بایستی قبول نمود که اطلاعات ارائه شده در گزارشات پیش بینی، زمانی سودمند می باشد که نقاط ضعف و قوت آن بصورت کامل مشخص گردد.

بر طبق شواهد و فرضیه اصلی این پژوهش، زمانی که مدیران پیش بینی میکنند در آینده فروش کاهش پیدا می ‌کند؛ اندازه اختلاف بین نرخ کاهش هزینه های واقعی و پیش بینی شده، بزرگتر از اندازه اختلاف بین نرخ افزایش هزینه های واقعی و پیش بینی شده در زمانی می باشد که مدیران  پیش بینی افزایش فروش دارند (یاسوکاتا کنجی[1]، 2013).

اگ+ر سرمایه گذاران چنین تصور کنند که در شرکت های با هزینه چسبنده تر، دقت پیش بینی سود، کمتر می باشد، این رفتار هزینه، برواکنش آنها نسبت به نوسان های سود تاثیر می گذارد. با کاهش پیش بینی پذیری سود، سودهای گزارش شده، اطلاعات مفید کمتری برای ارزیابی ها و پیش بینی سودهای آتی در اختیار قرار می دهد که این امر موجب کاهش ضریب واکنش سود می گردد [2](لیپ آر[3]، 1990). همچنین، شواهد نشان می دهد که ضریب واکنش قیمت به سود، با افزایش دقت پیش بینی ها افزایش می یابد (آباربانل، لانن و ورکچیا[4]، 1995).

7 – 1 اهداف علمی

پس، اگرسرمایه گذاران تصور کنند که چسبندگی هزینه ها، دقت پیش بینی سود را کاهش می دهد، اطمینان آنها به سود های تحقق یافته نیز کاهش می یابد.

از آنجایی گزارشات پیش بینی مدیران می تواند اطلاعات مفیدی در ارتباط با چشم انداز احتمالی واحد انتفاعی در اختیار تصمیم گیرندگان قرار دهد؛ شناخت وتعیین اندازه اشتباه مدیریت در پیش بینی خود، از شرایط واقعی آتی می تواند باعث عمق بخشی به تصمیمات و منطقی تر شدن تصمیمات مدیریت و سایرتصمیم گیرندگان، گردد.

  1. درک رفتار مدیران در پیش بینی شرایط آتی
  2. درک و شناخت اختلاف بین گزارشات واقعی و گزارشات پیش بینی مدیریت
  3. کمک به سرمایه گذاران، با عیان سازی اندازه اختلاف پیش بینی مدیریت و واقعیت
  4. کمک به مدیران به مقصود اصلاح پیش بینی های خود درآینده و در نتیجه بهبود بودجه بندی مدیریت
  5. بهبود ادبیات رفتار مدیریت در پیش بینی آینده، رفتار هزینه وچسبندگی هزینه
یک مطلب دیگر:   تحقیق رایگان دانلود پایان نامه حسابداری: بررسی اختلاف بین گزارشات واقعی و گزارشات پیش بینی مدیریت در بورس اوراق بهادار

8 – 1 اهداف کاربردی

گزارشات پیش بینی مدیریت، بعنوان تامین کننده بخشی از اطلاعات موجود در بازار، زمانی می تواند مفید و مناسب باشد که اخبار منصفانه و کم اشتباه از شرایط آینده فراهم آورد. بایستی ابزاری را فراهم نمود تا بهره گیری کنندگان از این گزارشات، از اندازه ضعف پیش بینی ها آگاه شوند؛ یکی از نقاط ضعف این گزارشات، وجود اختلاف    پیش بینی ها با شرایط واقعی درآینده می باشد؛ این اختلاف، علامت های غلطی به سرمایه گذاران برای تصمیم گیری می دهد و از طرف دیگر این احتمال می رود که مدیران با در نظر داشتن پیش بینی های خود، که گزارش نموده اند، اقدام به بودجه بندی های لازم کنند که اشتباه موجود در پیش بینی ها می تواند باعث دورشدن تصمیم گیری های مدیران برای رسیدن به هدف خاص مدیریت خواهد گردید.

پس تعیین اندازه اشتباه در گزارشات پیش بینی مدیریت با شرایط واقعی آینده، باعث بهبود عملکرد        سرمایه گذاران و مدیران در تصمیم گیری خود خواهد گردید، همچنین تحلیل گران مالی با دید عمیق تری، تفسیر خود را، از وضعیت آینده ارائه خواهند نمود.

نتایج حاصل از این پژوهش، می تواند بر توانایی تصمیم گیری کلیه ی بهره گیری کنندگان از گزارشات پیش بینی مدیریت بیفزاید؛ زیرا می توان از آن، برای تعدیل کردن گزارشات پیش بینی مدیریت ارائه شده بهره گیری نمود.

این تعدیلات، هم می تواند شامل بودجه بندی های درون سازمانی باشد، وهم موجبات تعدیل در             تصمیم گیری های برون سازمانی را فراهم آورد.

[1] Yasukata Kenji

[2] هرچه اطلاعات ارئه شده پیشگوتر، دقیق تر و مفید تر باشند، به علت ایجاد اطمینان در بین بهره گیری کنندگان، تاثیر گذاری آن نیز افزایش می یابد؛ در نتیجه ضریب واکنش بهره گیری کنندگان از این اطلاعات نیز بالا خواهد رفت.

[3] Lipe, R.

[4] Abarbanell, lanen & Verrecchia.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف علمی:

پس، اگرسرمایه گذاران تصور کنند که چسبندگی هزینه ها، دقت پیش بینی سود را کاهش می دهد، اطمینان آنها به سود های تحقق یافته نیز کاهش می یابد.

از آنجایی گزارشات پیش بینی مدیران می تواند اطلاعات مفیدی در ارتباط با چشم انداز احتمالی واحد انتفاعی در اختیار تصمیم گیرندگان قرار دهد؛ شناخت وتعیین اندازه اشتباه مدیریت در پیش بینی خود، از شرایط واقعی آتی می تواند باعث عمق بخشی به تصمیمات و منطقی تر شدن تصمیمات مدیریت و سایرتصمیم گیرندگان، گردد.

  1. درک رفتار مدیران در پیش بینی شرایط آتی
  2. درک و شناخت اختلاف بین گزارشات واقعی و گزارشات پیش بینی مدیریت
  3. کمک به سرمایه گذاران، با عیان سازی اندازه اختلاف پیش بینی مدیریت و واقعیت
  4. کمک به مدیران به مقصود اصلاح پیش بینی های خود درآینده و در نتیجه بهبود بودجه بندی مدیریت
  5. 5. بهبود ادبیات رفتار مدیریت در پیش بینی آینده، رفتار هزینه وچسبندگی هزینه

مطالعه دقت پیش بینی بهای عوامل تولید توسط مدیران در زمان انتشار گزارشات پیش بینی مدیریت

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

You may also like...

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *