فایل دانشگاهی – جایگاه رهبری در سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران- قسمت ۱۶

ـ احکام و قوانین مصوب عادلانه و مطابق با نیازهای جامعهـ سازمان و تشکیلات قضایی مناسبـ کادر قضایی صالح، فاضل، متعهد و مستقل و تأثیرناپذیرـ وتشکیلات اجرایی تحت امر یا هماهنگ جهت اجرای احکام صادرهبا دقت نظر برارکان چهارگانه فوق و توجه به سیاست های کلی امنیت قضایی، ابلاغی از جانب مقام رهبری به روشنی …

دسته بندی علمی – پژوهشی : جایگاه رهبری در سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران- قسمت ۱۸

۹- محور تقویت ساختار تخصصی مبارزه با مواد مخدر و روانگردان و پیش سازها در نیروی انتظامی و سایر دستگاه های مرتبط(بند۲ و۳ سیاست کلی مبارزه با مواد مخدر)۱۰- محور جرم انگاری مواد مخدر و روانگردان در موارد استنکاف از درمان[۱۹۲](بند ۵ سیاست کلی مبارزه با مواد مخدر)لازم به توضیح است که محورهای اتخاذ شده …

مقاله علمی با منبع : جایگاه رهبری در سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران- قسمت ۵

در فصل دوم با عنوان مبانی اختیارات و صورت های ورود رهبری در تدوین سیاست جنایی سعی بر آن نموده ایم که مبانی شرعی و قانونی اختیار رهبری در تدوین سیاست جنایی را مورد بررسی قرار دهیم همچنین پیوند رهبری وارکان چهار گانه سیاست جنایی را مورد بررسی و تدقیق قرار دهیم، در این راستا …