مطبوعات و اخلاق رسانه ای تحلیل محتوای اخبار روزنامه های کیهان، ایران، شرق و همشهری …

این نظریات به بررسی عقاید مختلف در خصوص حریم خصوصی و لزوم استفاده از این دسته اطلاعات در رسانه ها و ضررها و فواید احتمالی آن می پردازد.۱- چارچوب کانتیاز نظر کانت از آن جایی که انسان ها موجودات دارای عقل یا عاملان اخلاقی هستند و توانایی انتخاب بر اساس ادله را دارند، دارای ارزش …