متن کامل – مطبوعات و اخلاق رسانه ای تحلیل محتوای اخبار روزنامه های کیهان، ایران، شرق …

مفهوم حریم خصوصی به معنای امنیت فرد در فضاهای خصوصی است و پوشش اخبار مربوط به هرگونه فعالیت فرد یا افراد در این فضا توسط مطبوعات اقدامی غیراخلاقی است.حریم خصوصی قلمرویی از زندگی هر فرد است که آن فرد نوعا و عرفا یا با اعلان قبلی، انتظار دارد دیگران بدون رضایت وی به اطلاعات راجع …

فایل دانشگاهی – جایگاه رهبری در سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران- قسمت ۱۶

ـ احکام و قوانین مصوب عادلانه و مطابق با نیازهای جامعهـ سازمان و تشکیلات قضایی مناسبـ کادر قضایی صالح، فاضل، متعهد و مستقل و تأثیرناپذیرـ وتشکیلات اجرایی تحت امر یا هماهنگ جهت اجرای احکام صادرهبا دقت نظر برارکان چهارگانه فوق و توجه به سیاست های کلی امنیت قضایی، ابلاغی از جانب مقام رهبری به روشنی …