جستجوی مقالات فارسی – بررسی فتنه های صدر اسلام از منظر آیات و روایات- قسمت ۵

شگردهای فتنه گران چه می باشد؟ وظایف ما در مقابله با فتنه گران چیست؟ فرضیه اصلی: فتنه‌های صدر اسلام از منظر آیات و روایات شناسایی راهکارهای مقابله با آن‌ها نیز معین می‌گردد. فرضیه‌های فرعی: ۱ فتنه به معنای جدا کردن چیز نا خالص از خالص می باشد و در آیات و روایات به معنای آزمایش، …

علمی : بررسی شیوه ‌های تبلیغ مسیحیت تبشیری در اینترنت- قسمت ۸

انواع شیوه‌های تبلیغ مسیحیت در اینترنت چگونه دسته‌بندی می‌شود؟ راهکارهای مقابله با تبلیغات اینترنتی مسیحیت در ایران چیست؟ چگونه می‌توان تبلیغات منفی مسیحیت تبشیری علیه اسلام در سایت‌ها و وبلاگ‌ها را خنثی نمود؟ فرضیه تحقیق:با توجه به ظرفیت‌های بالای اینترنت و امتیازاتی که این روش نسبت به سایر روشهای تبلیغ مسیحیت تبشیری در ایران از …