دسته بندي علمی – پژوهشی : بررسی عوامل موثر بر جذب تورسیم و گردشگر به شهرستان سرعین- …

۱۴- چشمه ایستی سو (سقزچی) در ۴ کیلومتری شهرستان نیر۱۵- سدمخزنی یامچی در ۵ کیلومتری شهرستان نیر و در کنار روستای یامچی سفلی.۱۶- دهکده توریستی سبلان (قینرچه، بوشلو) در جاده نیر به سراب.جدول شماره (۴-۲) مشخصات آب های گرم معدنی شهرستان نیر. نام آبگرم دمای متوسط امکانات موجود برجلو ۵۳ استخر، دوش قینرجه ۷۰ استخر …

رابطه عدالت سازمانی و عملکرد کارکنان بانک صادرات استان گیلان با توجه به …

مقدسا نی که وجودم جزهدیه وجود شا ن نیست :تنها اسطوره ی عشق ورزی ابدی آفر ینش؛خدا یی که آفرید و هر چه دارم از اوست.پیشکش به دو گوهر زیبای هستی وسراینده ی ناب ترین واژه های زندگی:پدرم؛همچون کوهی استوار؛ حامی من، درطول تمام زندگیمادرم؛سنگ صبوری که الفبای زندگی به من آموخت.تقدیر و تشکر:سپاس ا …