مطبوعات و اخلاق رسانه ای تحلیل محتوای اخبار روزنامه های کیهان، ایران، شرق …

تعریف عملیاتیبه منظور بررسی پایبندی روزنامه ها به اصل رعایت ادب و حفظ آبروی دیگران در اخبار، مصادیق زیر در روزنامه های موردنظر سنجیده می شود:– استفاه از ادبیات مناسب و پرهیز از هتاکی و فحاشی (فحش و الفاظ رکیک)و پرهیز از استفاده از الفاظ و القاب زشت که در عرف جامعه، دشنام و بی ادبی …

مقاله علمی با منبع : بررسی حقوقی مفهوم و مصادیق تخلف در انتخابات و راهکارهای مقابله با آن در حقوق …

بر اساس ماده (۶۷) قانون تشکیلات ، وظایف و اختیارات شورا های اسلامی کشور و انتخابات شهرداران «ارتکاب هرگونه تقلب و تزویر در انتخابات واعمال خلاف این قانون و آیین نامه اجرایی آن از قبیل امور ذیل جرم محسوب می شود » .[۸۱]٣ جرایم مذکور در این ماده در سایر قوانین انتخاباتی نیز آمده است …

دسترسی به منابع مقالات : فهم استراتژی های کارکنان برای تخریب مدیران- قسمت ۱۴

فصل سومروش شناسی پژوهش۳-۱٫ مقدمهیکی از مهم ترین جنبه های پژوهش علمی، روش پژوهش است. بدون داشتن روش پژوهش و متدولوژی صحیح و مرتبط نتایج و تحلیل های مربوط قابل تعمیم نخواهد بود. پایه‌ی هر علمی روش شناخت آن است و اعتبار و ارزش قوانین هر علمی به روش شناختی مبتنی است که در آن …

دسترسی به منابع مقالات : فهم استراتژی های کارکنان برای تخریب مدیران- قسمت ۵

در اغلب موارد درگیری (تعارض) بین مدیران و کارکنان در سکوت اتفاق می افتد. کارکنان احساسات و نگرش های خود را از تعارض با مدیران و سرپرستان مستقیم خود به صورت باز و آشکار نشان نمی دهند، و ترجیح می دهند نگرانی ها و احساسات بد و منفی خود را باهمکاران، دوستان و یا حتی …