جایگاه رهبری در سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران- قسمت ۴

بند دوم: روند تغییر دیه اقلیت های دینی بر مبنای حکم رهبری ۱۴۱نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………۱۴۴نتیجه گیری کلی ۱۴۴پیشنهادات ۱۴۷منابع ۱۴۹۱)فارسی ۱۴۹۲) عربی ۱۵۷چکیده و صفحه عنوان به انگلیسفصل اولکلیاتکلیاتالف: طرح مسئله و اهمیت موضوعباتوجه به نقش وجایگاه رهبری در حاکمیت نظام جمهوری اسلامی ایران و با عنایت به تاثیر گذاری ویژه این مقام در امور کلان کشور لازم دیده می شود با …

فایل دانشگاهی – جایگاه رهبری در سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران- قسمت ۲

مبحث دوم: رهبری وطرح ولایت فقیه ۲۰گفتار اول: بیان اصطلاحات ۲۰بند اول: معنای لغوی ولایت ۲۰بند دوم: ولایت در اصطلاح فقه و حقوق ۲۱بند سوم: ولایت در اصطلاح سیاست و اجتماع ۲۳گفتار دوم: ولایت مطلقه فقیه پرچم دار ولایت در عصر غیبت ۲۴بند اول: ولایت مطلقه فقیه ۲۵بند دوم: ولایت مطلقه فقیه در قانون اساسی ۲۶مبحث سوم: مفهوم و ارکان سیاست جنایی ۲۸گفتار اول: …