مدل های تحلیل پوششی داده ها با حضور داده های نامطلوب- قسمت ۴۴

مطالعه موردی و رتبه‌بندی شاخص سلامت پایدار کشورهامطالعه موردی و رتبه‌بندی شاخص سلامت کشورهااز سال ۱۹۹۰، هر ساله گزارشی با نام گزارش توسعه انسانی توسط کمیته برنامه توسعه سازمان ملل متحد منتشر می‌شود و در آن کشورها در شاخص‌های مختلفی مانند شاخص‌های آموزشی، بهداشتی، اقتصادی، اجتماعی، محیط زیستی، سیاسی و… مورد مقایسه قرار می‌گیرند. در …

فایل دانشگاهی – جایگاه رهبری در سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران- قسمت ۱۶

ـ احکام و قوانین مصوب عادلانه و مطابق با نیازهای جامعهـ سازمان و تشکیلات قضایی مناسبـ کادر قضایی صالح، فاضل، متعهد و مستقل و تأثیرناپذیرـ وتشکیلات اجرایی تحت امر یا هماهنگ جهت اجرای احکام صادرهبا دقت نظر برارکان چهارگانه فوق و توجه به سیاست های کلی امنیت قضایی، ابلاغی از جانب مقام رهبری به روشنی …

سایت مقالات فارسی – جایگاه رهبری در سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران- قسمت ۳

بند اول: سلسله مراتب قانون گذاری در نظام جنایی ۸۰بند دوم: نظارت رهبری بر رکن تقنینی سیاست جنایی ۸۲بند سوم: نقش مجلس در حسن اجرای سیاست های کلی جنایی ۸۴گفتار دوم: رهبری و سیاست جنایی اجرایی ۸۷بند اول: نظارت رهبری بر ساختار اجرایی سیاست جنایی ۸۷بند دوم: رسالت قوه مجریه در اجرای سیاست جنایی ۹۰مبحث چهارم: رهبری، سیاست جنایی قضایی و مشارکتی ۹۲گفتار …