عمره تمتع از دیدگاه مذاهب خمسه- قسمت ۱۰

۳-۳-۵- فوائد فقه مقارن۱٫حرکت در مسیر رفع اختلافات طائفه ای و ایجاد وحدت رویه بین مبانی فقهی مذاهب اسلامی با معرفی منابع و ادله فقهی. ایجاد روح تلاش و فعالیت و غلبه بر تعصبات خشک و دوری از اختلافات در سایه کارهای علمی. آفرینش راهکار نو در سایه تضارب آرای فقهی و گشودن راه جدید …

دسته بندی علمی – پژوهشی : عمره تمتع از دیدگاه مذاهب خمسه- قسمت ۲

۴-۵-۲-۴ -نکاتی در احکام سعی ۶۳۴-۵-۳- تقصیر ۶۴۴-۵-۳-۱ – تقصیر با چه اموری محقق می شود: ۶۵۴-۵-۳-۲- وظیفه حاجی در عمره حلق است یا تقصیر ۶۵ ۵-۱-کنگره حج ۶۸۵-۲ – حج ابراهیمی و بیداری اسلامی ۷۱۵-۳- اثبات فرضیه ها ۷۳۵-۴- مکان نماز طواف ۷۴۵-۵ -ترک نماز طواف ۷۴۵-۷- مسائلی در میقات ۷۶۵-۸ – اختلافات فقهی احکام …

بررسی شیوه ‌های تبلیغ مسیحیت تبشیری در اینترنت- قسمت ۲۳

۲ـ۳ـ۲٫ اهداف اسلام‌ستیزیدر سالهای اخیر تبلیغات ضد اسلام به شدت افزایش یافته است. علت این فعالیت‌ها بیشتر حب و بغض‌ها و منافعی است که در پس اسلام‌ستیزی عاید این فعالان می‌شود. در پس این فعالیت‌های اسلام‌ستیزانه افراد آگاهی حضور دارند که به خوبی می‌دانند چه می‌کنند، و با فعالیت‌های خود و با فریفتن جوانان، برای …

فایل دانشگاهی – جایگاه رهبری در سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران- قسمت ۱۶

ـ احکام و قوانین مصوب عادلانه و مطابق با نیازهای جامعهـ سازمان و تشکیلات قضایی مناسبـ کادر قضایی صالح، فاضل، متعهد و مستقل و تأثیرناپذیرـ وتشکیلات اجرایی تحت امر یا هماهنگ جهت اجرای احکام صادرهبا دقت نظر برارکان چهارگانه فوق و توجه به سیاست های کلی امنیت قضایی، ابلاغی از جانب مقام رهبری به روشنی …