بررسی عوامل موثر بر جذب تورسیم و گردشگر به شهرستان سرعین- قسمت …

۱- محصول (Product ) ، ۲- قیمت (Price )، ۳- مکان (Place )، ۴- ترویج (پیشبرد فروش) (Promotion )، ۵- مردم (People )، ۶- جنبه های ظاهری (Physical evidence ) و ۷- فرآیند (Process) که به ۷P مشهور است.اینک به اجمال هریک از این عناصر مورد بررسی قرار می گیرند :محصول (Product ) :مباحث مربوط …

مطبوعات و اخلاق رسانه ای تحلیل محتوای اخبار روزنامه های کیهان، ایران، …

دلیل انتخاب روزنامه همشهری درکنار روزنامه هایی همچون کیهان، ایران و شرق که جهت گیری های مشخص سیاسی دارند، بی طرفی نسبی این روزنامه است.درواقع روزنامه همشهری روزنامه ای اعتدالی است و به روزنامه ای غیرجناحی و غیر سیاسی معروف است.اما گاهی خط مشی اصلاح طلبی به خود میگیرد و در دوران مورد بررسی پژوهش …

مقاله – بررسی عوامل موثر بر عملکرد منابع انسانی شاغل در وزارت امور اقتصادی و دارایی (مطالعه …

واگنر (۱۹۹۴) مشارکت جویی ۱۳ لوکاس (۲۰۰۵) فناوری اطلاعات و سیستم اطلاعاتی ۱۴ مولین (۲۰۰۷) انتظارات ذینفعان ۱۵ هرسی و گلداسمیت (۱۹۹۲) انگیزه، توانایی، درک، حمایت سازمانی، سازش محیطی، بازخورد و اعتبار ۱۶ لاولر (۱۹۹۶) توانمند سازی ۲-۴) مدیریت عملکرددر جهان بسیار پیچیده امروزکه بارشد سریغ فن آوریهای جدید، سازمانها دائماً با محیطهای متغییر و …

سامانه پژوهشی – بررسی وضعیت بلوغ حاکمیت فناوری اطلاعات (IT Governance) و رابطه آن با …

بر اساس جدول فوق :همبستگی متغیر بلوغ حاکمیت فناوری اطلاعات با تعداد پرسنل با تحصیلات دانشگاهی برابر ۰٫۵۱۷ می باشد. و همچنین سیگما برابر ۰٫۰۰۳ می باشد ، با توجه به اینکه این مقدار در سطح معنی داری مورد قبول (Value < 0.05 – P ) قرار دارد . بنابراین می توان فرض وجود رابطه معنی داری …

تحقیق – بررسی وضعیت بلوغ حاکمیت فناوری اطلاعات (IT Governance) و رابطه آن با سودآوری شرکت …

.۰۰۱ N ۳۱ ۳۱ **. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). بر اساس جدول فوق :همبستگی متغیر بلوغ حاکمیت فناوری اطلاعات با سودآوری شرکت برابر ۰٫۵۷۵ می باشد. و همچنین سیگما برابر ۰٫۰۰۱ می باشد ، با توجه به اینکه این مقدار در سطح معنی داری مورد قبول (Value < 0.05 – P ) قرار …

بررسی وضعیت بلوغ حاکمیت فناوری اطلاعات (IT Governance) و رابطه آن با سودآوری شرکت ها- …

سودآوری ۳۱ ۳۱٫۴۱ – ۴۲۲ ۱۹٫۰۸ ۸۱٫۷۹ بلوغ حاکمیت IT ۳۱ ۰٫۵۹ ۲٫۵۸ ۱٫۴۹ ۰٫۵۱ جدول ۴-۱- متغیرهای تحقیقبر اساس جدول ۴-۳ میتوان موارد ذیل را توضیح داد:۱- حداقل عایدی هر سهم در بین سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰ در بین شرکتهای جامعه آماری این تحقیق ۳۱٫۴۱- بوده و حداکثر عایدی هر سهم در بین این …

منابع مقالات علمی : بررسی وضعیت بلوغ حاکمیت فناوری اطلاعات (IT Governance) و رابطه آن …

۱۰۰ ۴۱ ۱۰۰ جدول شماره ۳-۲- جامعه آماری پژوهش۳-۵- منابع گردآوری داده هابه منظور گردآوری داده های مورد نیاز تحقیق ، منابع و روش های مختلفی وجود دارندکه در یک نگاه کلی می توان آنها را به دو دسته منابع اولیه و منابع ثانویه تقسیم کرد.منابع ثانویه :برای شناخت مبانی نظری تحقیق و دستیابی به …

بررسی وضعیت بلوغ حاکمیت فناوری اطلاعات (IT Governance) و رابطه آن با سودآوری شرکت …

اینترانت بعنوان یک تکنولوژی کلیدی برای استفاده در آینده در فکر مدیران هست.برنامه ریزی IT را می توان در شرکتها پیدا کرد.عمدتا با استفاده از کمیته متشکل از مدیران ارشد کسب و کار برای توسعه استراتژیهای IT با همکاری مدیریت IT به فکر دستیابی به اهداف متعالی هستند.در برخی موارد مدیران اجرایی تعهدی برای ارزش …

بررسی وضعیت بلوغ حاکمیت فناوری اطلاعات (IT Governance) و رابطه آن …

با اعمال قدرت IT : بطور انحصاری توسط IT تصمیم گیری می شود.ائتلافی ( فدرال ) : رهبران کسب و کار و مدیران سازمان بصورت گروهی و نیز شاید مدیران IT.فئودال : رهبران اصلی کسب و کار و نمایندگان آنها .انحصار دو جانبه : بصورت انحصاری بین IT و مدیران و یا رهبران کسب و …

بررسی وضعیت بلوغ حاکمیت فناوری اطلاعات (IT Governance) و رابطه آن با …

 بازار اوراق مشارکت شرکتی و دولتی تابلوی فرعی مکانی برای پذیرش و فعالیت شرکت‌های کوچک و درحال رشد است. شرکت‌های کوچکی که توانایی برآورده کردن شرایط پذیرش تابلوی اصلی را ندارند در این تابلو پذیرفته می‌شوند و به آن‌ها فرصت داده می‌شود با تامین مالی و رشد فعالیت‌ها به تابلوی اصلی ارتقاء یابند.تابلوی غیر رسمی …