بررسی عوامل موثر بر عملکرد منابع انسانی شاغل در وزارت امور اقتصادی و دارایی (مطالعه موردی …

اهمیت عملکرد به دلیل نقشی است که در بهبود و پیشرفت سازمان و نیز بهداشت و سلامت نیروی کار دارد . اکثر نظریه پردازان ، عملکرد سازمانی در تلاش برای پاسخ به چنین پرسش هایی به تبیین نظریه عملکرد و عوامل سازنده آن پرداخته اند زیرا رضایت شغلی نیز بخشی از عملکرد است و سرشت …

تاثیر توانمند سازی کارگزاران بیمه کشاورزی بر کیفیت زندگی کاری انها (مطالعه کارگزاران بیمه کشاورزی استان …

۲-۱-۱۵ نقش مدیریت در ایجاد رابطه متقابل بهره وری و کیفیت زندگی کاری :رابطه دو سویه بهره وری و کیفیت زندگی کاری ، رابطه تعاملی تصاعدی است . توجیه منطقی این الگو بر مبنای تئوری های موجود در علوم رفتاری ، به ویژه پاره ای از تئوری های انگیزش دشوار نیست .با اتکاء به توجیهات …

سامانه پژوهشی – تاثیر توانمند سازی کارگزاران بیمه کشاورزی بر کیفیت زندگی کاری انها (مطالعه کارگزاران …

پرداخت منصفانه :حقوق کافی به نحوی که فرد در یک سطح معقول ومتناسب با مهارت خود زندگی نماید.محیط کارایمن: شامل ساعات کار معقول و استاندارد شده در هفته و پرداخت مزد در قبال ساعات اضافی کار و شرایط فیزیکی مناسب در محیط کار به نحوی که خطر بیماری و یا حوادث ناشی از کار به حداقل کاهش …

سامانه پژوهشی – بررسی وضعیت بلوغ حاکمیت فناوری اطلاعات (IT Governance) و رابطه آن با …

بر اساس جدول فوق :همبستگی متغیر بلوغ حاکمیت فناوری اطلاعات با تعداد پرسنل با تحصیلات دانشگاهی برابر ۰٫۵۱۷ می باشد. و همچنین سیگما برابر ۰٫۰۰۳ می باشد ، با توجه به اینکه این مقدار در سطح معنی داری مورد قبول (Value < 0.05 – P ) قرار دارد . بنابراین می توان فرض وجود رابطه معنی داری …

مقاله دانشگاهی – بررسی وضعیت بلوغ حاکمیت فناوری اطلاعات (IT Governance) و رابطه آن …

فرآیند های IT بصورت یک پارچه باشند.یک چارچوب که نیاز به یک سیستم مدیریت کیفیت برای IT باشد.یک ساختار با رویکرد ممیزی تعریف شده باشد.ادغام و مالکیت با اثر IT اتفاق می افتد.کنترل هزینه های IT بعنوان طرحهای مورد علاقه واقع شودبخشی یا همه وظایف مربوط به IT بصورت برون سپاری باشد.انطباق با الزامات خارجی.تغییرات …

جستجوی مقالات فارسی – بررسی بهای تمام شده نیروگاه پراکنده در مقیاس کوچک در واحدهای تجاری بزرگ- …

۲-۴ سیستم بها یابی بر مبنای فعالیت[۴]۱ (ABC )بها یابی برمبنای فعالیت اطلاعاتی را فراهم می آورد که مدیران جهت تصمیم گیری هایی که منجر به خلق ارزش می شود به آن نیازمندند. نیاز سازمان ها به سازگاری با محیط تجاری پویا و پیچیده امروزی برای ادامه بقا که از یکسو ناشی از بازار های …