پژوهش دانشگاهی – بررسی فتنه های صدر اسلام از منظر آیات و روایات- قسمت ۴

فهرست منابع و مؤاخذ ۱۷۶مقدمهاز موضوعات جالب‌توجه در عرصه‌ی مسائل اجتماعی و سیاسی اسلام موضوع «فتنه و فتنه‌گری» در قرآن و روایات است، این دو منبع روشن گر، در موارد متعددی، توجه مسلمانان را به مقوله فتنه و نقشه‌های فتنه گران، معطوف و مؤمنان راستین را به هوشیاری در برابر کسانی که با راه انداختن …