تحقيق – بررسی عوامل موثر بر جذب تورسیم و گردشگر به شهرستان سرعین- قسمت ۱۶

ب) مزایای غیرمستقیم:از مزایای غیرمستقیم جهانگردی می توان از فعالیت های ساختمانی، صنایع دستی هنری، کشاورزی، باغ داری، ماهیگیری، خدمات و کالاهای مصرفی نام برد. از دیگر مزایای غیرمستقیم اقتصادی جهانگردی ، توسعه و بهبود تجهیزات زیربنایی مانند جاده ها، خطوط ارتباطی و سیستم های حمل و نقل است. (الوانی، پیروز بخت، ۱۳۸۵: ۱۲۳)جنبه های …

مقاله – بررسی مؤلفه‏های تکنولوژی در بهبود مزیت رقابتی صنعت پتروشیمی کرمانشاه- قسمت ۲۷

۲-در مورد پلی اتیلن بندر امام نیز فشار و دمای فرآیند بالا و مصرف انرژی بسیار زیاد است و همچنین پایین بودن کیفیت محصول تولید شده باعث گردیده است که در خارج از ایران این فرآیند منسوخ اعلام شود.۳-مثال دیگر واحد پلی اتیلن سبک خطی (LDPE) پتروشیمی اراک است. این واحد از شرکت بی بی …

متن کامل – بررسی مؤلفه‏های تکنولوژی در بهبود مزیت رقابتی صنعت پتروشیمی کرمانشاه- قسمت ۸

۱۰-در دائره‏المعارف آمریکایی چنین آمده است: تکنولوژی به شیوه‏های ساختن اشیاء و انجام کارها اطلاق می‏شود (دفتر تحقیقات صنعتی، ۱۳۶۷).۱۱-تکنولوژی عبارت است از دانش، روش‏های مربوط به پرورش، ساخت و پردازش چیزی به ویژه در مورد چگونگی ساخت و کاربست ابزار و وسایل و ماشین‏آلات.۱۲- فرهنگ لاروس تکنولوژی را چنین تعریف می‏کند: تکنولوژی مطالعه ابزارها، …

بررسی مؤلفه‏های تکنولوژی در بهبود مزیت رقابتی صنعت پتروشیمی کرمانشاه- قسمت ۹

۱۰- ابزاری است برای تبدیل منابع طبیعی به کالاهای قابل استفاده و مفید؛۱۱- وسیله‏ای است برای تغییر و کنترل شرایط محیطی؛۱۲- عاملی است برای ایجاد تغییرات اجتماعی؛۱۳- منبعی است برای افزایش ثروت؛۱۴- نیرویی است برای اثرگذاری آگاهانه بر فرآیند توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (ضیایی، ۱۳۸۵)۲-۱-۴ تفاوت علم و تکنولوژی ف/فعلم و تکنولوژی دو عنصر …

رابطه بین مدیریت مشارکتی و اعتماد با توجه به رهبری خدمتگزار- قسمت …

جدول ۴-۱۵ضریب همبستگی بین مدیریت مشارکت اجتماعی و اعتماد.. ………………………………. ۷۸جدول ۴-۱۶.آزمون رگرسیون بین مدیریت مشارکت اجتماعی و رهبری خدمتگزاربا اعتماد.. ……. ۷۹ عنوان صفحه جدول ۴-۱۷.ضریب همبستگی بین مدیریت مشارکت اقتصادی/ استراتژیک و اعتماد ………………. ۸۰جدول ۴-۱۸آزمون رگرسیون بین مدیریت مشارکت اقتصادی/استراتژیک و رهبری خدمتگزاربا اعتماد ۸۱فهرست اشکال و نمودارها عنوان صفحه شکل۱-۱٫ مدل مفهومی تحقیق…………………………………………………………………………….. ۷شکل ۲-۱٫فرایند …