تحقیق – مقایسه حافظه کوتاه مدت،دقت و تمرکزحواس کودکان ۱۰ و۱۱ساله موسیقی آموخته و نیاموخته۹۰- قسمت ۹

موسیقی جهان شمول است و اگر خواسته باشیم در موسیقی عنصری را بیابیم که حامل این جهانشمولی در ذاتی ترین شکل آن باشد و نوعی تداوم و اشتراک را از قدیمی ترین و ساده ترین اشکال موسیقی گرفته تا جدیدترین و پیچیده ترین اشکال آن نشان دهد در نهایت تنها به یک عنصر می رسیم. …

شناسایی مدل های تدریس اثربخش و پیشنهاد مدل مناسبی برای تدریس اثربخش …

فصل پنجمیافته های پژوهش در این فصل محقق با عنایت به مطالعات صورت گرفته در طول پژوهش و نیز بر اساس تجزیه و تحلیل داده های آماری در فصل چهارم به انعکاس نتایج پژوهشی می پردازد.۱-۵-خلاصه ای از یافته های پژوهشسوال اول:مدل مناسب برای تدریس اثربخش کدام است؟جهت بررسی و پاسخ دادن به سوال شماره …

شناسایی مدل های تدریس اثربخش و پیشنهاد مدل مناسبی برای تدریس اثربخش دانشگاهی و تعیین …

الف) پژوهش های داخلیدر این بخش اشاره ای به پژوهش های انجام گرفته در داخل کشور در حیطه مورد نظر می شود.در پژوهش محدثی، فیضی و سالم صافی (۱۳۹۰)، « بررسی مقایسه ای شاخص های تدریس اثربخش از دیدگاه اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ارومیه»، ۲۸۴ نفر از دانشجویان سال آخر و …

شناسایی مدل های تدریس اثربخش و پیشنهاد مدل مناسبی برای تدریس اثربخش دانشگاهی …

یکی از محصولات نهایی هر طرح برنامۀ درسی،تولید انواع گوناگون مواد آموزشی است.هرگاه معلم شخصاً تدوین برنامۀ درسی را بر عهده داشته باشد،می تواند به آسانی از انواع مواد آموزشی که در دسترس است،استفاده کند.ولی اگر برنامه درسی،توسط یک سازمان مرکزی[نظیر سازمان پژوهش وبرنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش کشورمان ایران] برای جمع کثیری …

پژوهش دانشگاهی – بررسی شیوه ‌های تبلیغ مسیحیت تبشیری در اینترنت- قسمت ۲۴

۲ـ۳ـ۴ـ۱ـ۳٫اظهار الحق:تالیف مرحوم شیخ رحمت هندی . مرحوم شیخ رحمت‌الله بن خلیل الرحمن هندی این کتاب را در رد بر دو موضوع در زمینه مسیحیت در پاسخ به مسیحیان نوشته است که عبارتند از موضوع نسخ و نیز موضوع تحریف . بدین شرح که بین ایشان و یکی از کشیشان معاصرش مناظره‌ای صورت می‌گیرد که …

دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی وضعیت بلوغ حاکمیت فناوری اطلاعات (IT Governance) و رابطه آن با …

ME3 انطباق با نیازمندیهای خارجی Ensure compliance with external requirements ME4 ایجاد حاکمیت فناوری اطلاعات Provide IT governance جدول ۲-۶- فرآیند های مربوط به حوزه نظارت و ارزیابی چارچوب کوبیتاز فرآیندهای مربوط به این حوزه می توان به نتایج ذیل دست یافت:آیا اندازه گیری عملکرد IT در شناسایی مشکلات قبل از اینکه دیر شود ، …

مقاله علمی با منبع : جایگاه رهبری در سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران- قسمت ۵

در فصل دوم با عنوان مبانی اختیارات و صورت های ورود رهبری در تدوین سیاست جنایی سعی بر آن نموده ایم که مبانی شرعی و قانونی اختیار رهبری در تدوین سیاست جنایی را مورد بررسی قرار دهیم همچنین پیوند رهبری وارکان چهار گانه سیاست جنایی را مورد بررسی و تدقیق قرار دهیم، در این راستا …

بازنمایی و روایت فاجعه در سینمای کردستان با تأکید بر گزیده آثار فیلمسازان معاصر ایران- …

جوهره‌ تفکر آرنت در حوزه‌ روایت این است: برای اینکه‌ یک تاریخ واقعی به‌ یک تاریخ روایی تبدیل شود، دو شرط جدایی‌ناپذیر لازم است. اول وجود یک واسط که‌ در آن و از طریق آن شرط دوم محقق می‌شود. یعنی سرنوشت روایت به‌ یک “درمیان” بستگی دارد. در میان یعنی جایی که‌ ما منطق قاطعانه‌ …

سامانه پژوهشی – بررسی تطبیقی موارد پایان خدمت کارمندان، کارکنان ارتش و کارگران در حقوق ایران- …

۱-خاتمه خدمت:در صورت فوت مستخدم به صورت غیر ارادی خاتمه خدمت اتفاق افتاده و برای همیشه خدمت وی پایان میپذیرد.۲-مستمری و مزایا:۱-مستخدمین شهید با پیشبینی پستها یا مشاغل سازمانی به نام در تشکیلات مربوط همطراز با مشاغل قبلی آنان، به منزله مستخدمین شاغل تلقی و تابع مقررات پرداخت حقوق کارکنان دولت بوده و از لحاظ …

متن کامل – رابطه بین مدیریت مشارکتی و اعتماد با توجه به رهبری خدمتگزار- قسمت ۱۵

به عقیده گرین لیف ، هدف اصلی سازمان ها خدمت رسانی به جامعه می باشد و برای هرچه بهتر انجام گرفتن این هدف ، رویکرد خدمتگزار به رهبری مورد نیاز می باشد.(قلی پور و همکاران ، ۱۳۸۸،۴)۲-۳-۸ مزایای رهبری خدمتگزار:اگرچه تحقیقات نشان داده است که رهبری خدمتگزار عمدتاً به جای توجه به نتایج سازمانی به افراد …