مقاله فارسی رایگان پایان نامه ارشد حسابداری درباره ریسک نقدشوندگی و نقدشوندگی سهام

  ارتباط بین ریسک نقدشوندگی و بازده غیرعادی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار قسمتی از متن پایان نامه : 2-8 اندازه سهام شناور آزاد هنگامی که یک شرکت دولتی از طریق بورس اوراق بهادار به عموم عرضه می گردد این امر به گونه معمول موجب افزایش مالکیت سهامداران غیراستراتژیک می گردد که …