مقاله فارسی رایگان پایان نامه ارشد حسابداری درباره ریسک نقدشوندگی و نقدشوندگی سهام

  ارتباط بین ریسک نقدشوندگی و بازده غیرعادی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار قسمتی از متن پایان نامه : 2-8 اندازه سهام شناور آزاد هنگامی که یک شرکت دولتی از طریق بورس اوراق بهادار به عموم عرضه می گردد این امر به گونه معمول موجب افزایش مالکیت …