دانلود پایان نامه پایان نامه ارشد حسابداری درباره فرضیه بازار های کارا و عدم اطمینان اطلاعاتی

 عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران قسمتی از متن پایان نامه : 6-2)واکنش بیش از حد و واکنش کمتر از حد مورد انتظار یکی از مفروضات بازار سرمایه کارا این می باشد که سرمایه گذاران به گونه کاملاً منطقی به اطلاعات جدید واکنش نشان می دهند. …