پایان نامه ارشد رشته حسابداری: ارتباط بین نقد شوندگی محاسبه شده بر اساس گردش معاملات و بازده غیرعادی سهام

عنوان کامل پایان نامه :   ارتباط بین ریسک نقدشوندگی و بازده غیرعادی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار قسمتی از متن پایان نامه : 1-3  ضرورت پژوهش موضوع نقدشوندگی به عنوان یک عامل تعیین کننده بازده سهام از اواسط دهه 1980مطرح شده می باشد. بعضی از سرمایه گذاران ممکن می باشد به …