مقاله – تاثیر توانمند سازی کارگزاران بیمه کشاورزی بر کیفیت زندگی کاری انها (مطالعه کارگزاران بیمه …

برروی فرصت‌ها کار کرده و آنها را مورد شناسایی قرار می‌دهند تا بتوانند به این طریق فعالیت‌ها، مستندات، سیستم‌های ارتباطی و اطلاعاتی را سیستماتیک (نظام مند) نموده، مشکلات سیستماتیک را شناسایی و دفع کرده و در نهایت سیستم‌هایی را که قادر نیستند چیزی بر ارزش مشتری بیافزایند، اصلاح و یا از رده خارج کنند. به …

بررسی رابطه ی بین عوامل سازمانی و هوش بازاریابی در بانک ملی ایران۹۳- قسمت …

بودان اوبی پاپوویچامینا دورکوویچ ۲۰۰۹مقاله کاربرد هوش تجاری درصنعت بانکداری ضرورت کنترل دقیق و مدیریت ریسکتوانایی مدیریت و بهره برداری از اطلاعاتتصمیم گیری به موقع و با کیفیت بالاو نتیجه اینکه سیستم های هوش کسب و کار دربانکها باید جامع و در عین حال ساده یاشد. وادیه نصریوانوار شرف الدین ۲۰۱۱تونسپایان نامه انگیزش فروشندگان به …

بررسی وضعیت بلوغ حاکمیت فناوری اطلاعات (IT Governance) و رابطه آن با سودآوری شرکت ها- …

سودآوری ۳۱ ۳۱٫۴۱ – ۴۲۲ ۱۹٫۰۸ ۸۱٫۷۹ بلوغ حاکمیت IT ۳۱ ۰٫۵۹ ۲٫۵۸ ۱٫۴۹ ۰٫۵۱ جدول ۴-۱- متغیرهای تحقیقبر اساس جدول ۴-۳ میتوان موارد ذیل را توضیح داد:۱- حداقل عایدی هر سهم در بین سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰ در بین شرکتهای جامعه آماری این تحقیق ۳۱٫۴۱- بوده و حداکثر عایدی هر سهم در بین این …

بررسی وضعیت بلوغ حاکمیت فناوری اطلاعات (IT Governance) و رابطه آن …

با اعمال قدرت IT : بطور انحصاری توسط IT تصمیم گیری می شود.ائتلافی ( فدرال ) : رهبران کسب و کار و مدیران سازمان بصورت گروهی و نیز شاید مدیران IT.فئودال : رهبران اصلی کسب و کار و نمایندگان آنها .انحصار دو جانبه : بصورت انحصاری بین IT و مدیران و یا رهبران کسب و …

بررسی وضعیت بلوغ حاکمیت فناوری اطلاعات (IT Governance) و رابطه آن با …

 بازار اوراق مشارکت شرکتی و دولتی تابلوی فرعی مکانی برای پذیرش و فعالیت شرکت‌های کوچک و درحال رشد است. شرکت‌های کوچکی که توانایی برآورده کردن شرایط پذیرش تابلوی اصلی را ندارند در این تابلو پذیرفته می‌شوند و به آن‌ها فرصت داده می‌شود با تامین مالی و رشد فعالیت‌ها به تابلوی اصلی ارتقاء یابند.تابلوی غیر رسمی …

دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی وضعیت بلوغ حاکمیت فناوری اطلاعات (IT Governance) و رابطه آن با …

ME3 انطباق با نیازمندیهای خارجی Ensure compliance with external requirements ME4 ایجاد حاکمیت فناوری اطلاعات Provide IT governance جدول ۲-۶- فرآیند های مربوط به حوزه نظارت و ارزیابی چارچوب کوبیتاز فرآیندهای مربوط به این حوزه می توان به نتایج ذیل دست یافت:آیا اندازه گیری عملکرد IT در شناسایی مشکلات قبل از اینکه دیر شود ، …

بررسی وضعیت بلوغ حاکمیت فناوری اطلاعات (IT Governance) و رابطه آن با …

۵- Capability Maturity Model Integration®۶- Project Management Body of Knowledgeبطوریکه این چارچوب تا حدود ۱۰۰ درصد نیازمندیهای حاکمیت IT را پوشش می دهد. در اینجا و به جهت اینکه چارچوب کوبیت مبنای این تحقیق می باشد بطور خاص و کامل تشریح می گردد. و سایر موارد در صورتکیه یک محقق نیاز به اطلاعات کامل داشت …

بررسی وضعیت بلوغ حاکمیت فناوری اطلاعات (IT Governance) و رابطه آن …

IT بعنوان ارائه کننده خدمات IT برای رشد کسب و کار بشمار می آید.بودجه با استراتژیهای کسب و کار هدایت می شود.فناوری اطلاعات جزی منفک ناپذیر از کسب و کار معرفی می شود.فناوری اطلاعات در کسب و کار به عنوان سرمایه گذاری معرفی شده است.مدیران فناوری اطلاعات به عنوان حل کننده مشکلات کسب و کار …

منابع مقالات علمی : بررسی وضعیت بلوغ حاکمیت فناوری اطلاعات (IT Governance) و رابطه آن با …

استراتژیهارفتار مطلوب شکل ۲-۲- چارچوب ارتباطی حاکمیت IT با حاکمیت سازمانی.(Etzler, 2007; Mirbaha,2008)برای درک بهتر تفاوتها و ارتباط بین حاکمیت سازمانی و حاکمیت IT به جدول شماره (۲-۱) اشاره می کنیم که هر کدام به چه سوالاتی پاسخ می دهند. (Gembergen,2003; Etzler, 2007) سوالات حاکمیت IT سوالات حاکمیت شرکت چگونه مدیریت از از مدیران ارشد …

دسترسی به منابع مقالات : فهم استراتژی های کارکنان برای تخریب مدیران- قسمت ۵

در اغلب موارد درگیری (تعارض) بین مدیران و کارکنان در سکوت اتفاق می افتد. کارکنان احساسات و نگرش های خود را از تعارض با مدیران و سرپرستان مستقیم خود به صورت باز و آشکار نشان نمی دهند، و ترجیح می دهند نگرانی ها و احساسات بد و منفی خود را باهمکاران، دوستان و یا حتی …