مطبوعات و اخلاق رسانه ای تحلیل محتوای اخبار روزنامه های کیهان، ایران، شرق …

تعریف عملیاتیبه منظور بررسی پایبندی روزنامه ها به اصل رعایت ادب و حفظ آبروی دیگران در اخبار، مصادیق زیر در روزنامه های موردنظر سنجیده می شود:– استفاه از ادبیات مناسب و پرهیز از هتاکی و فحاشی (فحش و الفاظ رکیک)و پرهیز از استفاده از الفاظ و القاب زشت که در عرف جامعه، دشنام و بی ادبی …