پایان نامه ارشد

دانلود پایان نامه بررسی رفتار مدیران در پیش بینی شرایط آتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه دقت پیش بینی بهای عوامل تولید توسط مدیران در زمان انتشار گزارشات پیش بینی مدیریت

قسمتی از متن پایان نامه :

3- 5 نتیجه گیری

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

با در نظر داشتن نتایج حاصل از آزمون فرضیه ی پژوهش، این نتیجه حاصل گردید که همواره به علت سخت تر بودن شرایط کنترل هزینه ها در زمان کاهش فروش و به تبع آن مشکل شدن پیش بینی های مدیران از رفتار عوامل تولید در آینده، و نیز عیان شدن آثار پدیده ی چسبندگی هزینه و منحرف شدن رفتار قابل پیش بینی هزینه ها در زمان کاهشی بودن فروش، انتظار آن میرفت که مدیران دچار خطای بیشتری در پیش بینی هزینه ها، هنگام کاهشی بودن فروش نسبت به افزایشی بودن آن شوند.

نتایج پژوهش حاضر نیز خطای پیش بینی مدیریت را با مد نظر قرار دادن رفتار چسبنده ی هزینه، برای اولین بار در ایران، فرضیه خود را مبنی بر اینکه مدیران در زمان پیش بینی کاهشی بودن فروش، نسبت به زمان افزایشی بودن آن؛ در پیش بینی نرخ تغییرات هزینه، دچار خطای بیشتری می شوند را به اثبات رسانید.

4 – 5 پیشنهاد ها

پیشنهاد ها در دو قسمت به تبیین زیر ارائه شده می باشد:

1- 4 -5 پیشنهاد های مبتنی بر نتایج پژوهش:

پیشنهاد کاربردی نسبت به نتیجه ی پژوهش حاضر آن می باشد که اولا” مدیران در زمان تهیه و انتشار گزارشات    پیش بینی مدیریت، در زمان کاهشی بودن فروش، در نظر داشتن یکسان نبودن رفتار هزینه های واقعی و پیش بینی آن هزینه ها در ابتدای سال مالی، نسبت به زمان افزایشی بودن فروش داشته باشند؛ تا از خطای گزارشات پیش بینی خود بکاهند؛ کاهش خطا پیش بینی مدیریت، از یک سو ریسک های حقوقی مدیران به علت عدم افشاء را کاهش میدهد و از طرف دیگر کاهش خطای گزارشات پیش بینی مدیریت و مفید تر شدن این گزارشات برای بهره گیری کنندگان و به تبع آن بالا بردن واکنش پذیری آنان نسبت به آن، باعث تصمیم گیری های مالی بخردانه تر خواهد گردید، که این مهم در سطح کلان به نفع کل سیستم اقتصادی کشور خواهد بود.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف علمی:

پس، اگرسرمایه گذاران تصور کنند که چسبندگی هزینه ها، دقت پیش بینی سود را کاهش می دهد، اطمینان آنها به سود های تحقق یافته نیز کاهش می یابد.

از آنجایی گزارشات پیش بینی مدیران می تواند اطلاعات مفیدی در ارتباط با چشم انداز احتمالی واحد انتفاعی در اختیار تصمیم گیرندگان قرار دهد؛ شناخت وتعیین اندازه اشتباه مدیریت در پیش بینی خود، از شرایط واقعی آتی می تواند باعث عمق بخشی به تصمیمات و منطقی تر شدن تصمیمات مدیریت و سایرتصمیم گیرندگان، گردد.

  1. درک رفتار مدیران در پیش بینی شرایط آتی
  2. درک و شناخت اختلاف بین گزارشات واقعی و گزارشات پیش بینی مدیریت
  3. کمک به سرمایه گذاران، با عیان سازی اندازه اختلاف پیش بینی مدیریت و واقعیت
  4. کمک به مدیران به مقصود اصلاح پیش بینی های خود درآینده و در نتیجه بهبود بودجه بندی مدیریت
  5. 5. بهبود ادبیات رفتار مدیریت در پیش بینی آینده، رفتار هزینه وچسبندگی هزینه

مطالعه دقت پیش بینی بهای عوامل تولید توسط مدیران در زمان انتشار گزارشات پیش بینی مدیریت

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

You may also like...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *