پایان نامه ارشد

دانلود پایان نامه حسابداری: رابطه محافظه کاری و بازده غیرعادی کوتاه مدت سهام عرضه های عمومی اولیه IPOs در بورس

عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط محافظه کاری و بازده غیرعادی کوتاه مدت سهام عرضه های عمومی اولیه IPOs در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

1-2-2- تعریف محافظه کاری و مفهوم آن

محافظه کاری یکی از مشخصات اصلی گزارشگری مالی می باشد که در طول یک دوره طولانی در تئوری حسابداری مورد بحث و مطالعه قرار گرفته می باشد و تأثیر آفرینی می کند. محافظه کاری بعنوان یکی از اصول محدود کننده حسابداری، سالهاست که مورد بهره گیری حسابداران قرار می گیرد و علی رغم انتقادهای فراوان بر آن، همواره جایگاه خود را در میان سایر اصول حسابداری حفظ نموده می باشد. بطوری که می توان دوام و بقای   محافظه کاری پیش روی انتقادهای وارده بر آن در طول سالیان متمادی را، گواهی بر مبانی بنیادین این اصل دانست.

باسو (1997) معتقد می باشد محافظه کاری طی قرن ها تئوری و اقدام حسابداری را تحت تاثیر قرار داده می باشد. هرچند بسیاری از حسابداران بر وجود محافظه کاری در تنظیم صورتهای مالی توافق دارند، اما به گونه کلی برای محافظه کاری تعریف منسجمی که مورد پذیرش همگان باشد، وجود ندارد.

واتز[1] (2003) از بلیس[2] (1924) در تعریف محافظه کاری چنین نقل کرده می باشد:« محافظه کاری بطور سنتی با ضرب المثل هیچ سودی را شناسایی نکنید اما همه زیانها را پیش بینی کنید تعریف شده می باشد». پیش بینی سود به معنای شناسایی سود پیش از وجود ادعای قانونی نسبت به درآمد هایی که باعث ایجاد آن شده و تاییدپذیری آن درآمدهاست. مقصود از محافظه کاری این نیست که تمام جریان های نقدی مربوط به درآمد پیش از شناسایی سود دریافت شوند؛ اما بایستی این جریان های نقدی تاییدپذیر باشند. در ادبیات حسابداری این      ضرب المثل بصورت گرایش حسابداری به الزام درجه بالاتری از تاییدپذیری برای شناسایی اخبار خوب یعنی سود، نسبت به شناسایی اخبار بد یعنی زیان تفسیر شده می باشد.

باسو (1977) بهره گیری از درجات بالاتر قابلیت اتکا، برای شناسایی و ثبت سود ها و اخبار خوشایند(افزایش ارزش ها)؛ و پیش روی بهره گیری از درجات پایین تر قابلیت اتکا برای شناسایی و ثبت زیان ها و اخبار ناخوشایند           (کاهش ارزش ها) را محافظه کاری نامیده می باشد. واتز و زیمرمن[3] (1986 ) در تعریف محافظه کاری چنین    نوشته اند:« محافظه کاری یعنی این که حسابدار بایستی از بین ارزش های ممکن، برای دارایی ها کمترین ارزش و برای بدهی ها بیشترین ارزش را گزارش کند. درآمدها بایستی دیرتر شناسایی شوند نه زودتر و هزینه ها بایستی زودتر شناسایی شوند نه دیرتر».

واتز از چهار تعبیر هم برای تبیین محافظه کاری بهره گیری کرده می باشد که این چهار تعبیر شامل قرارداد (قرارداد بدهی، قرارداد مدیریتی و حاکمیت شرکت)، دعوای قضایی سهامداران، قوانین حسابداری و مالیات      می گردد. درواقع واتز محافظه کاری را سازوکاری موثر در قراردادهای بین شرکت و اعتباردهندگان و سهامداران می داند که از اعتباردهندگان و سهامداران پیش روی فرصت طلبیهای مدیریت محافظت می کند(واتز،2003).

به علاوه محافطه کاری ممکن می باشد پوشش مناسبی برای جلوگیری از مطرح شدن دعوای قضایی علیه شرکت گردد که این امر می تواند هم باعث کاهش ریسک مطرح شدن دعوای قضایی و هم باعث کاهش       هزینه های مرتبط با این گونه دعاوی گردد( هی و همکاران[4]،2008).

در کشور ما، کمیته فنی سازمان حسابرسی در مفاهیم نظری گزارشگری مالی محافظه کاری را بعنوان یکی از خصوصیات کیفی مرتبط با محتوای اطلاعات و قابل اتکا بودن در نظر گرفته، اما واژه محافظه کاری را بهره گیری نکرده می باشد بلکه از واژه احتیاط بجای آن بهره گیری کرده می باشد. در مفاهیم نظری گزارشگری مالی پیوست استاندارد های حسابداری ایران، درمورد احتیاط چنین آمده می باشد:

«تهیه کنندگان صورتهای مالی در عین حال بایستی با ابهاماتی که بگونه ای اجتناب ناپذیر بر بسیاری از رویداد ها و شرایط سایه افکنده می باشد برخورد کنند. نمونه این ابهامات عبارت می باشد از قابلیت وصول مطالبات،عمر مفید احتمالی دارایی های ثابت مشهود و تعداد و اندازه ادعاهای احتمالی مربوط به ضمانت کالای فروش رفته. چنین مواردی با رعایت احتیاط در تهیه صورتهای مالی و همراه با افشای ماهیت و اندازه آنها شناسایی می گردد. احتیاط عبارت می باشد از کاربرد درجه ای از مراقبت که در اعمال قضاوت برای انجام برآورد در شرایط ابهام مورد نیاز می باشد بگونه ای که در آمدها و دارایی ها بیش از واقع و هزینه ها یا بدهی ها کمتر از واقع ارائه نشود. اعمال احتیاط نباید منجر به ایجاد اندوخته های پنهانی یا دخایر غیر ضروری گردد یا دارایی ها و درآمدها را عمدا کمتر از واقع و بدهی ها و هزینه ها را عمدا بیشتر از واقع نشان دهد. زیرا این امر موجب نقض بی طرفی می باشد و بر قابلیت اتکای اطلاعات مالی اثر می گذارد» (کمیته فنی سازمان حسابرسی،1381).

تعریف بالا نشان می دهد که محافظه کاری(احتیاط) محصول ابهام می باشد و هرگاه حسابداران با ابهام روبرو شوند محافظه کاری را بکار می گیرند. هیئت استاندارد های حسابداری مالی(FASB)[5]در سلسه مراتب ویژگی های کیفی اطلاعات از محافظه کاری حسابداری ذکری به اقدام نیاورده، اما در بیانیه مفهومی شماره 2 محافظه کاری را به عنوان یک میثاق مطرح نموده و این چنین تعریف کرده می باشد:

«واکنشی محتاطانه به ابهام در کوشش برای اطمینان از اینکه ابهام و ریسک های ذاتی شرایط تجاری بگونه ای مناسب مدنظر قرار گرفته اند». این تعریف، ابهام و ریسک را عواملی مهم در تشریح محافظه کاری می داند. در این بیانیه آمده می باشد که اگر ابهام وجود نداشته باشد، نیازی به محافظه کاری نیست؛ و هرچه ابهام و ریسک بیشتری وجود داشته باشد نیاز بیشتری به محافظه کاری هست(هیئت استانداردهای حسابداری مالی،1980). در سال 2006 میلادی، هیئت استاندارد های بین المللی حسابداری (IASB)[6]و هیئت استانداردهای حسابداری مالی آمریکا (FASB) در پروژه مشترکی با هدف نزدیک ساختن چارچوب های نظری گزارشگری مالی، مقاله ای را ارائه نمودند که شامل دو بخش اهداف و ویژگی های کیفی گزارشگری مالی می باشد. طبق نظر کمیته مشترک ویژگی های کیفی اطلاعات شامل مربوط بودن، قابلیت مقایسه، قابل فهم بودن و ارائه منصفانه[7] می باشد. کمیته مشترک محافظه کاری را از ویژگی های کیفی گزارشگری مالی خارج کرده می باشد به نظر می رسد دلیل این امر مغایرتی باشد که بین محافظه کاری و بی طرفی هست. هیئت استاندارد های بین المللی حسابداری (IASB) در آگوست سال 2007، در چارچوب نظری خود در ارتباط با تعاریف و نحوه اندازه گیری ارزش منصفانه تصریح  می کند که محافظه کاری حسابداری، غیر از ویژگی های کیفی اطلاعات نمی باشد.

اثرات محافظه کاری را می توان به دو مورد نسبت داد:

نخست، استانداردهای گزارشگری مالی، که گزارشگری محافظه کارانه را الزامی می سازند؛ و دیگری رویه های حسابداری انتخاب شده توسط مدیریت برای تهیه ی صورت های مالی. غالبا جنبه دوم به عنوان تصویر     محافظه کاری در ادبیات مربوط ارائه شده می باشد. برای مثال گزارشگری مالی محافظه کارانه توسط یک شرکت   می تواند دلالت بر وجود ابهام و ریسک بیشتر و در نتیجه محافظه کاری بیشتر داشته باشد که در استانداردهای مربوط الزامی شده می باشد؛ یا دلالت بر این داشته باشد که شرکت رویه های حسابداری محافظه کارانه را برای گزارشگری مالی انتخاب نموده می باشد. در عالم واقع ممکن می باشد هردو این ها مهم باشد و اهمیت نسبی آنها نیز باهم متفاوت باشد. از این رو شرکت هایی که هدف آنها ارائه گزارش های مالی محافظه کارانه می باشد، ممکن می باشد درصورتی که سطح عدم اطمینان و ابهام پایین باشد، سطح با اهمیتی از محافظه کاری را نشان ندهند. برعکس در مورد شرکت های دارای سیاست های گزارشگری مالی متهورانه، ممکن می باشد درصورتی که سطح ابهام بالا باشد، سطح بالایی از محافظه کاری را نشان دهند(پرایس[8] ،2005). محافظه کاری هدف گزارشگری مالی کنونی نیست، اما با این حال هنوز هم به عنوان یکی از ویژگی های گزارشگری مالی باقی مانده می باشد. هیأت استانداردهای حسابداری مالی آمریکا در بیانیه ی مفاهیم حسابداری شماره ی 2 تا حدودی از اهمیت محافظه کاری کاسته می باشد؛ زیرا در سلسله مراتب ویژگی ها، ذکری از آن به اقدام نیاورده می باشد.

از نظر گیولی و هاین(2000) ، محافظه کاری یکی از قراردادهای مهم در گزارشگری مالی به شمار می رود که باعث کاربرد احتیاط در تشخیص و سنجش درآمد و داراییها می گردد؛ و انتخاب یک راهکار حسابداری تحت شرایط عدم اطمینان می باشد، که در نهایت به ارائه کمترین دارایی ها و درآمدها بیانجامد و کمترین اثر مثبت را بر حقوق صاحبان سهام داشته باشد(گیولی وهاین، 2000).کیم و ژانگ [9] (2002 ) عقیده دارند، محافظه کاری یعنی شناسایی تمام زیان های بالقوه و شناسایی نکردن سود های محتمل. کمیته ویژه انجمن حسابداران رسمی آمریکا (AICPA)[10]، محافظه کاری را از طریق طرز اقدام حسابداری در شناسایی سود و زیان تعریف می کند. به این شکل که زیانها به محض وقوع و نه در زمان تحقق شناسایی می گردد؛ و سودها تا زمانی که تحقق نیافته باشند شناسایی نمی گردند. به بیانی دیگر در زمان تردید، داراییها کمتر و بدهیها بیشتر ارزیابی می گردد.

از نظر بیور وریان[11](2000)، محافظه کاری اختلاف بین ارزش بازار و ارزش دفتری می باشد که بابت ثبت و انباشته شدن سود و زیان های اقتصادی به ارزش دفتری ایجاد شده می باشد. به گونه کلی، محافطه کاری مفهومی می باشد که منجر به کاهش سود انباشته گزارش شده از طریق شناخت دیرتر درآمد و شناخت سریعتر هزینه، ارزیابی پایین دارایی و ارزیابی بالای بدهی می گردد.

از دیدگاه تهیه کنندگان صورتهای مالی، محافظه کاری کوششی می باشد برای انتخاب روشی از روشهای  پذیرفته شده حسابداری که به یکی از موارد زیر منتج می گردد:

    شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • شناخت کندتر درآمد فروش،
  • شناخت سریعتر هزینه ها،
  • ارزشیابی کمتر داراییها، و
  • ارزشیابی بیشتر بدهیها (شباهنگ،1387: 54).

درتعریفهای بالا، یک نقطه مشترک وجود داردکه همان تصریح به تاثیرگذاری محافطه کاری بر فرایند  تصمیم گیری بهره گیری کنندگان صورتهای مالی می باشد.

[1] -Watts

[2] -Bliss

[3]– Watts & zimmerman

[4]– He et al.

[5] -Financial Accounting Standard Boared (FASB)

[6] -International  Accounting Standard Boared (IASB)

[7] -Fiathful

[8] -Prise

[9] -Kim&Jung

[10] -American Institute of Certified Public Accountants (AICPA)

[11] -Beaver&Ryan

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 پرسش پژوهش:

پژوهش جاری در پی یافتن پاسخی به این سوال می باشد که:

“آیا بین محافظه کاری و بازده غیر عادی کوتاه مدت سهام عرضه های عمومی اولیه، ارتباط معکوس هست یا خیر؟”

و در صورت مثبت بودن پاسخ سوال فوق،” آیا سطوح عدم تقارن اطلاعاتی بین ذینفعان درگیر در فرایند عرضه های عمومی اولیه، بر ارتباط تصریح شده فوق تاثیر دارد یا خیر؟”

پایان نامه ارتباط محافظه کاری و بازده غیرعادی کوتاه مدت سهام عرضه های عمومی اولیه IPOsدر بورس اوراق بهادار

پایان نامه ارتباط محافظه کاری و بازده غیرعادی کوتاه مدت سهام عرضه های عمومی اولیه IPOsدر بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

You may also like...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *