پایان نامه ارشد

دانلود پایان نامه حسابداری: ارتباط بین دارایی های نامشهود ثبت شده و سود خالص شرکت های پذیرفته …

عنوان کامل پایان نامه :

 مدل بندی ارتباط بین دارایی های نامشهود و عملکرد شرکت‌ های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

3-6- مدل پژوهش

شکل شماره 3-1 مدل نظری این پژوهش را نشان می­دهد. همان گونه که در فصل 2 اظهار گردید، این مطالعه از “تئوری مبتنی بر منابع” بهره گیری می­کند.

در تئوری مبتنی بر منابع، شرکت­ها به عنوان منابع منحصر به فردی از دارایی­های فیزیکی نامشهود و قابلیت­ها مطرح می­شوند. هیچ دو شرکتی شبیه هم نیستند، زیرا دارای مجموعه­ای از تجارب یکسان، دارایی­ها و مهارت­های مشابه نبوده و بر مبنای فرهنگ سازمانی مشابه ایجاد نشده­اند. این دارایی­ها و قابلیت­های یک شرکت می باشد که تعیین می­کنند چگونه یک شرکت فعالیت­های عملکردی خود را به گونه کارآ و موثر انجام می­دهد (کین­گیو[1]، 2004: 22).

در این تئوری بر ارتباط بین منابع داخلی، استراتژی و عملکرد شرکت تاکید می­گردد. همچنین این تئوری ریشه در متون اقتصاد سازمانی نیز دارد که با نظریات ریکاردو (1817) در مورد تئوری­های سود و رقابت در ارتباط بوده و منابع داخلی شرکت به عنوان عامل اصلی موفقیت در رقابت محسوب می­شوند (رایت[2] و همکاران، 1994: 302).

در حال حاضر، تئوری مبتنی بر منابع به عنوان جنبه نظری غالب در متون مدیریت استراتژیک نیز مطرح می باشد و بر ویژگی­هایی از شرکت متمرکز می باشد که به عنوان محرک­های اساسی عملکرد در نظر گرفته می­شوند. این تئـوری اهمـیت اقـلام نامشـهودی از قبیل مشتری­گرایی و دانش سازمانی را نیز شناسایی می­کند (بی­هارادواج، 2000: 170). پژوهشگران بسیاری (مانند رایت و همکاران، 2001؛ شرودر[1] و همکاران، 2002؛ ریاحی بلکویی[2]، 2003؛ کور و ماهونی[3]،2004 ؛ ری[4] و همکاران، 2005؛ ریوارد[5] و همکاران، 2006؛ نیوبرت[6]، 2007 و 2008؛ سان و تی­سه[7]، 2009؛ نس[8] و همکاران، 2010؛ بارنی و رایت، 2011؛ هانت و دیویس[9]، 2012؛ شاو[10] و همکاران، 2013 و نایبرگ[11] و همکاران، 2014) از این تئوری در مطالعات خود بهره گیری نموده­اند. بعلاوه، این تئوری برخلاف تئوری های سازمان صنعتی، که مزیت رقابتی را حاصل عوامل بیرونی سازمان می دانند، مزیت رقابتی را حاصل منابعی درونی سازمان دانسته، و براین نکته تأکید می کند که سازمان ها به دلیل ناهمگن بودن منابعی که در اختیار دارند، می توانند به مزیت رقابتی پایدار دست پیدا کنند (یداللهی فارسی و حسینی،‌1386: 71).

منابع به همه دارایی­ها، قابلیت­ها، فرآیندهای سازمانی، خصوصیات شرکت، اطلاعات، دانش و غیره اطلاق می­گردد که توسط یک شرکت کنترل می­گردد و شرکت را قادر می­سازد تا استراتژی­ها را درک و اجرا کرده و اثربخشی و کارآیی خود را بهبود بخشد (بارنی، 1991: 101). بارنی (1991) چهار مشخصه مهم برای اینکه بتوان منابع را به عنوان مزیت رقابتی در سازمان بشمار آورد، ذکر کرده می باشد: 1- ارزشمندی 2- کمیابی 3- تقلیدناپذیری و 4- جانشین ناپذیری که این موارد به صورت کامل در فصل 2 تبیین داده گردید.

با در نظر داشتن اینکه تمامی این ویژگی­ها از مشخصه­های دارایی­های نامشهود هستند، پس در این پژوهش از تئوری مبتنی بر منابع، برای ارتباط بین دارایی­های نامشهود ثبت شده و اقلام نامشهود ثبت نشده و عملکرد مالی شرکت­های مورد مطالعه، بهره گیری گردید.

[1] – Schroeder

[2] – Riahi Belkaoui

[3] – Kor & Mahoney

[4] – Ray

[5] – Rivard

[6] – Newbert

[7] – Sun & Tse

[8] – Nath

[9] – Hunt and Davis

[10] – Shaw

[11] – Nyberg

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[1] -Qingui

[2]– Wright

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

با در نظر داشتن سوال­های مطرح شده در بخش­های پیشین، اهداف این مطالعه به تبیین زیر می باشد:

  • مطالعه اهمیت گزارشگری دارایی­های نامشهود شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،
  • اندازهگیری اقلام “نامشهود ثبت نشده” شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با در نظر داشتن ارزش بازار این شرکت­ها،
  • مطالعه تاثیر ارزش اقلام “نامشهود ثبت نشده[1]” بر عملکرد شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،
  • مطالعه تاثیر دارایی­های “نامشهود ثبت شده” بر عملکرد شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،
  • ارائه پیشنهادهایی در خصوص شناسایی و یا عدم شناسایی اقلام نامشهود و اصلاح عملیـات گزارشـگری شـرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
  • مدل­بندی ارتباط بین دارایی­های نامشهود و عملکرد به مقصود پیش­بینی عملکرد.

این اهداف هم برای کلیه شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و هم برای هر صنعت دنبال خواهد گردید.

[1]– Unregistered Intangibles

مدل بندی ارتباط بین دارایی های نامشهود و عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

You may also like...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *